Martor la Conferința Națională a Societății de Științe Istorice din România

 

 

 

DSC00037 DSC00043 DSC00051 DSC00055 DSC00058 DSC00083 DSC00085 DSC00114 DSC00124La sfârșitul săptămânii trecute  s-au desfășurat la Facultatea de Istorie a Universității din București, lucrările Conferinței Naționale a Societății de Științe Istorice din România. Gorjul a fost reprezentat de profesorii de istorie Dorina Nichifor, Marcela Mrejeru,  Cornel Șomâcu și Andrei Popete-Pătrașcu.

 

 

 Convocată o dată la patru ani, Conferința Națională analizează și aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Național Executiv și Comisiei de Cenzori, propunerile de modificări și completări ale Statutului și alege Biroul Național Executiv (președinte, prim-vicepreședinte, secretar general, secretar trezorier, vicepreședinți și membri în Biroul Executiv Național).

Au luat cuvântul în deschiderea Conferinței Naționale a Societății de Științe Istorice din România,conf. univ. dr. Florentina Nițu (Decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității București), prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (președintele Societății de Științe Istorice din România),  Ion M. Ioniță (redactor șef Revista Historia”) și Dorin Matei (redactor șef Revista Magazin Istoric”).

Programul celor peste 50 de delegaţi  prezenţi la Conferinţă, din partea filialelor S.Ş.I.R. a cuprins: prezentarea Raportului Biroului Național Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România cu privire la mandatul 2011-2015, de către prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele S.Ș.I.R., a Raportului Comisiei de Cenzori,cu privire la activitatea financiară în perioada 2011-2015 (prof. Monica Taşcă, Filiala Braşov), dezbateri cu privire la activitatea Societății de Științe Istorice din România în anii 2011-2015 și votul referitor la rapoartele Biroului Național Executiv și Comisiei de Cenzori, precum și votarea propunerilor de modificare a Statului S.Ș.I.R.

 

O nouă conducere a S.Ș.I.R.

 

În cea de-a doua parte a Conferinței Naționale a Societății de Științe Istorice din România, lucrările s-au desfăşurat în prezenţapreşedintelui de onoare, distinsul istoric Nichita Adăniloaie și a prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuzadin Iași,care au prezidat alegerea pentru un nou mandat a conduceriiSocietății de Științe Istorice din România.

În urma exprimării prin vot secret a reprezentanților filialelor S.Ș.I.R. și a numărării voturilor, Conferința Națională a validat realegerea în funcția de președinte al societății a prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prim-vicepreședinte prof. univ. dr. Alexandru Barnea, secretar general prof. dr. Bogdan Teodorescu și secretar trezorier prof. dr. Angela Bălan. În funcția de vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România au fost aleși: prof. univ. dr. Sorin Damean (Filiala Dolj), prof. univ. dr. Toader Nicoară (Filiala Cluj), conf. univ. dr. Nicu Pohoață (Filiala București) și prof. dr. Dumitru Tomoni (Filiala Lugoj).

Pentru Biroul Național Executiv, în urma depunerii candidaturilor și a alegerilor din cadrul Conferinței Naționale, au fost desemnați membri:prof. univ dr. Mihaela Grancea (Filiala Sibiu), prof. Mariana Sechereș (Filiala Brașov), prof. dr. Dorina Nichifor (Filiala Gorj), prof. dr. Iulia Bulacu (Filiala Constanța), prof. dr. Gheorghe Râncu (Filiala Câmpina), lect. univ. dr. Andrei Florin Sora (Filiala București) și prof. dr.Relu Stoica (Filiala Buzău).Președintă a Comisiei de Cenzori a S.Ș.I.R. a fost realeasă doamna prof. Monica Taşcă (Filiala Brașov).

Printre prioritățile stabilite de noua conducere, se numără: stimularea interesului tineretului pentru studiul istoriei, popularizarea rezultatelor cercetării istorice românești în țară și străinătate, să militeze pentru realizarea în cadrului societății civile a unei atitudini pozitive față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline de învățământ, susținerea acțiunilor și proiectelor care vizează salvarea și valorizarea patrimoniului istoric național.

Din Consiliul Național al SSIR fac parte ca reprezentanți din partea filialei Gorj profesorii Cornel Șomâcu, Marcela Mrejeru, Andrei Popete-Pătrașcu și Grigore Alexandrescu.

 

 

Invitați la ȘCOALA GORJEANĂ în noiembrie 2015: Ion Elena-director CJRAE GORJ și Marius Iorga-președinte Cenaclul COLUMNA

Iorga Elena

Woorkshoop interregional la Târgu-Jiu în proiectul ”E_sistem Calitate”

 

Calitate 1 Calitate 2 Calitate 3La jumătatea săptămânii s-a desfășurat la Târgu-Jiu o întâlnire regională în proiectul ”E_sistem calitate” cu participarea reprezentanților din Teleorman, Dolj și Gorj ai proiectului dar și ai Asociației de prietenie româno-franceză ROMFRA Alexandria. Gorjenii care au prezentat comunicări cu acest prilej au fost: Ion Ișfan, inspectorul școlar general al județului Gorj, Cristinel Constantin Gârdu, inspector școlar, Dorina Popescu, inspector școlar general adjunct al județului Gorj, Valeria Vâlceanu, director CCD Gorj, Maria Dabelea, director Liceul Tehnologic Bârsești, una din școlile implicate. 

ISJ  Gorj derulează ca partener un proiect POSDRU intitulat ”E_sistem calitate” alături de ISJ Dolj, ISJ Teleorman-beneficiarul proiectului, Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA Alexandria și SC COMPUTAS IT ROMÂNIA SRL București. 72 de școli din Gorj au implementat acest proiect care trebuie să se finalizeze până la sfârșitul anului. Miercuri, 28 octombrie a.c., s-a organizat la Târgu-Jiu un woorkshoop interregional cu participarea celor 72 de școli implicate din Gorj dar și ai ISJ Dolj, ISJ Teleorman și ROMFRA. Amfitrionul dezbaterii a fost Ion Ișfan, coordonatorul din partea Gorjului.

Cum era și firesc, cel mai mult au atras atenția rezultatele obținute de județul Gorj în acest proiect:

-înregistrarea grupului țintă și completarea documentelor specifice: 349 de cadre didactice înscrise, 349 formulare grup țintă, 349 declarații ale grupului țintă;

-formarea și certificarea pentru 349 cadre didactice;

-110 unități școlare consiliate suport pentru a fi acreditate din perspectiva calității;

-72 unități școlare care au solicitat evaluare externă ARACIP periodică;

-72 unități școlare care funcționează pe platforma proiectului cu documentele aferente PDI/PAS și RAEI;

-6 experți consiliere calitate care au consiliat unitățile de învățământ în vederea întocmirii documentației pentru evaluarea externă periodică;

-5 experți suport acreditare care sprijină unitățile de învățământ în vederea evaluării externe periodice;

-1 bază de date cu datele de contact ale unităților de învățământ selectate;

-realizarea rapoartelor finale de autoevaluare la nivelul unităților școlare;

-dezbaterea legislației ARACIP în vigoare, respectiv Ordonanța 75/2005 privind asigurarea calității educației și ordinul 6517/19.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar cu conducerea unităților școlare și comisia CEAC;

-întocmirea și verificarea cererii de evaluare externă periodică și documentația de evaluare internă(Proiectul de dezvoltare instituțională/Planul de acțiune al școlii/Proiectul de dezvoltare școlară/Raportul anual de evaluare internă corespunzător anului școlar 2013-2014/Fișa-tip conform modelului propus de ARACIP, Autorizația sanitară și Avizul de securitate la incendiu/autorizația de securitate la incendiu de la unitățile de învățământ selectate în proiect;

-propuneri pentru modificarea metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar și a ghidurilor ARACIP.

Săptămânalul ”Vertical”, zece ani din istoria Gorjului

 

Cel mai longeviv săptămânal gorjean, cu apariție  neîntreruptă din anul 2005, ”Vertical” se apropie de o aniversare frumoasă, zece ani de apariție neîntreruptă.  Încercăm să marcăm evenimentul   printr-o trecere în revistă a principalelor evenimente din cei 10 ani de existență, perioadă care se înscrie în istoria acestor meleaguri. Remarcăm performanța economică și editorială a apariției acestei publicații pe print într-o perioadă când tot mai multe ziare mor sau se refugiază în on-line.

În toamna anului 2005, trei jurnaliști din presa locală din Gorj-Aura Stoenescu, Cornel Șomâcu și Adriana Perșa-au pus bazele unui săptămânal cu o conducere transparentă și care să nu servească interesele obscure ale unor oameni de afaceri care aveau probleme cu legea sau scopuri politice mai mult sau mai puțin vizibile. La sfârșitul anului 2008, săptămânalul ”Vertical” a trecut printr-o reorganizare în urma căreia Adriana Perșa a ales un alt drum. În cele aproape 500 de apariții, ”Verticalul” a devenit un brand foarte apreciat de iubitorii de presă din județul Gorj și nu doar din județul nostru. Prin intermediul ediției on-line, ”Verticalul” este astăzi apreciat și citat în media națională.

Povestea unui nume

Inclusiv  alegerea numelui  ”Vertical” are o întreagă poveste. Fondatorii, cei trei ziariști amintiți mai sus, aveau experiențe mai puțin fericite de la publicațiile unde lucraseră anterior. Imixtiunea în problemele editoriale, dificultățile financiare și încercarea de a folosi ziarul ca un paravan pentru afaceri oculte, erau tot atâtea lucruri pe care le doream scoase din practica jurnalistică locală. Și așa a apărut denumirea de ”Vertical”, un nume care a devenit renume dar care a exprimat ideile tuturor celor trei fondatori. Chiar dacă ”nașul” denumirii este subsemnatul, trebuie să subliniez faptul că s-a lucrat cu mai multe denumiri pentru alegere, s-a cochetat inclusiv cu ideea de a revigora o altă publicație locală. Acum ”Verticalul” are o istorie, zece ani nu sunt deloc puțini în viața presei locale, și merite importante în viața socială, economică, politică și, mai ales culturală a Gorjului. Se poate spune fără teama de a greși că prin paginile ”Verticalului” s-au perindat în cei zece ani tot ce era important și relevant în acest colț de țară.

Fondatorilor, Aura Stoenescu și Cornel Șomâcu, ne place să credem că am rămas verticali în toți acești ani. Acest ziar a înregistrat tentative de cumpărare, de intimidare și chiar de influențare dar și-a păstrat echilibrul și cititorii. Cei care citesc aceste rânduri trebuie să fie conștienți că nu este deloc ușor să editezi atât amar de vreme un ziar care să nu aibă în spate nu știu ce firmă cu nu știu ce interese, ”Verticalul” a trăit doar din activitatea lui și abnegația unor oameni. Poate că uneori nu au fost bani de tipografie și salarii, poate că și deplasarea în județ a fost de multe ori o problemă, importantă a fost de fiecare dată întâlnirea cu cititorii. Și poate faptul care a contat cel mai mult a fost provocarea de a apărea în fiecare săptămână.

Un ziar  VERTICAL

Independent de patimile politice, săptămânalul ”Vertical” a reușit să își păstreze echilibrul. Am remarcat de fiecare dată lucrurile pozitive, cele întreprinse în interesul gorjenilor și am înfierat de câte ori a fost cazul lucrurile negative. ”Verticalul” a avut poziții corecte și echilibrate în toate marile evenimente ale perioadei de la succesiunea ciclurilor electorale la deteriorarea situației economice a Gorjului. Așa cum au constatat și cititorii noștri, am realizat treptat că acest tip de eveniment contează tot mai puțin din perspectiva timpului și ne-am concentrat atenția spre lucruri importante care țin de social și cultural. Nu este puțin, am putea spune că unic în peisajul presei scrise din Gorj, ca din paginile ”Verticalului” să se nască cărți sub semnătură Violeta Tătaru-director Curtea de Conturi Gorj, Ion Elena-director CJRAE Gorj, Cristian Toader Pasti-director Parcul Industrial Bumbești Jiu, Cornel Șomîcu-director Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” , prof. Andrei Popete Pătrașcu ș.a.

Printre meritele importante ale săptămânalului ”Vertical” în domeniul cultural, articole de atitudine de data aceasta, se numără și scoaterea a două instituții culturale de nivel județean de sub zodia unor conduceri nefaste. Amintim aici campaniile împotriva fostului director al Centrului ”Brâncuși”, Sorin Lory Buliga, și fostului director al Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu”, Vasile Marinoiu. Timpul și autoritățile au arătat justețea demersurilor noastre!

 

Invitații ultimelor emisiuni ȘCOALA GORJEANĂ: Valeriu Drulă și Liliana Bugă

Drula IMG_20151028_190117

Gheorghe Nichifor la ȘCOALA GORJEANĂ

SG Nichifor

Invitatul ultimei emisiuni ȘCOALA GORJEANĂ din luna septembrie 2015 a fost profesorul Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” și vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România. Discuția cu moderatorul a fost centrată pe rezultatele acestui liceu la nivel național, cel mai bine clasat din Gorj la capitolul rezultate la Bacalaureat și admitere în liceu, dar și pe perspectivele învățământului gorjean în următorii ani. Gheorghe Nichifor a vorbit pentru prima dată public despre momentul din 2012 în care s-a aflat pe o listă scurtă de nominalizări pentru funcția de ministru al Educației.

Așa cum v-a obișnuit deja, emisiunea ȘCOALA GORJEANĂ de la N-SAT TV, realizată de Cornel Șomâcu a avut un nou invitat de marcă, profesorul,managerul de școală și istoricul de marcă Gheorghe Nichifor. Cum era și firesc, discuția a urmărit toate aceste fațete ale personalității invitatului, fiind apreciată de telespectatori prin SMS-uri.

Gheorghe Nichifor a invocat și deschiderea de an școlar, cu prilejul căreia premierul Victor Ponta a revenit la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”. A fost de fapt o recunoaștere a valorii liceului respectiv,un liceu cu rezultate. ”Suntem plasați-spune Gheorghe Nichifor-la nivel național, într-un clasament alcătuit de Ministerul Educației pe onorabila poziție 24, ceea ce înseamnă locul I la nivel de Gorj. Avem rezultate foarte bune la învățătură și disciplină și am încheiat prima sesiune a Bacalaureatului cu un procent de 100%, după ce în anii precedenți am fost de fiecare dată în preajma acestui prag. A existat și o medie de 10 și multe, foarte multe medii bune. Nu este așadar de mirare că absolvenții noștri au intrat la cele mai prestigioase universități din țară și străinătate. Ca să vă dau un exemplu, dintr-o clasă de științe, 21 de elevi au fost admiși la facultățile de medicină, farmacie și stomatologie, restul optând pentru alte domenii.În ceea ce privește admiterea în clasa a IX-a, de ani buni ne situăm pe primul loc, lucru care onorează și obligă. Toate acestea au fost posibile datorită calității excelente a personalului didactic și nedidactic dar și a construirii în timp, pas cu pas, a unui autentic spirit ECATERINA”.

Gheorghe Nichifor a vorbit și despre neîmplinirile școlii românești în general, acolo unde ”excesiva birocratizare, exprimată într-o multitudine de hârtii pe care trebuie să le facem, mănâncă din timpul acordat instrucției. Proceduri peste proceduri, comisii și paracomisii, toate consumă timp și energie. Mai mult decât atât, ele se constituie în criterii de evaluare, de multe ori rezultatele efective trecând pe locul doi.”

O propunere pentru Ministerul Educației

Făcută pentru prima dată cu prilejul deschiderii noului an școlar, Gheorghe Nichifor a reluat și în emisiune ideea valorificării cercetării științifice din învățământul preuniversitar. ”În numele colegilor din învățământul preuniversitar, am fi extrem de satisfăcuți dacă s-ar lua în calcul și segmentul creativ-științific al învățământului preuniversitar. Numai în școala noastră, ca să luăm acest exemplu, sunt 7 cadre didactice cu titlul științific de doctor. Avem, de asemenea,un număr impresionant de lucrări, de bună calitate,publicate. Și ca și noi, cu siguranță sunt și alte școli. Am spera, așadar, un angajament mai profund în ceea ce privește cercetarea pentru dascălii din preuniversitar, de ce nu,în cadrul unui program național, susținut financiar, astfel încât să se activeze și componenta cointeresării”.

În atenția celor interesați!

R O M Â N I A

JUDEŢUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEŞTI

 1. 10174/ 28.09.2015

A N U N Ţ:

privind organizarea CONCURSULUI  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două  funcții contractuale de execuție vacante de  șofer II (transport elevi) din cadrul COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV din aparatul de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI BĂLEŞTI, judeţul Gorj

 

În conformitate cu prevederile:

 • Regulamentului privind ocuparea  unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale aprobate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bălești, aparatul permanent al Consiliului Local Bălești și Bibliotecii Comunale Bălești, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 309/ 07.07.2015;

–    Regulamentului – cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/ 2011, cu modificările și completăriole ulterioare;

            Primăria Comunei Băleşti, cu sediul în comuna Bălești, satul Bălești, nr. 229, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a  două funcții contractuale de execuție vacante de șofer II (transport elevi)  din cadrul COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV  din aparatul de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI BĂLEŞTI, judeţul Gorj.

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV:

 • 1 post șofer II (transport elevi);
 • 1 post șofer II (transport elevi).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Băleşti (sala de şedinţe), judeţul Gorj, după cum urmează:

 • 10.2015, ora 10,00 – proba scrisă;
 • proba interviu – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA COCNURS:

Condiţii generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

–  nu sunt condiții de studii (persoanele pot să dețină studii generale, școală profesională sau studii medii);

–  să dețină permis de conducere categoria D sau DE  (transport persoane);

– să dețină certificat de pregătire profesională a conducătorului auto categoria D sau DE (atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane), în termen de valabilitate;

– să dețină aviz medical pentru transport persoane și aviz psihologic pentru transport persoane  de la cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor, în termen de valabilitate;

–    să nu aibă antecedente rutiere grave (penal sau permis suspendat);

–   vechime în specialitate (șofer transport persoane, categoria D sau DE ): minim 4 ani.

Cererea de înscriere se depune de către candidaţi la sediul Primăriei Bălești (d-na Mărăcine Vasilica),  până la data de 12.10.2015, ora 16,00 şi va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:

Dosarul de concurs

 (1)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Băleşti;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale posturilor solicitate de autoritate (permis de conducere categoria D sau DE, certificat de pregătire profesională a conducătorului auto categoria D sau DE, aviz medical pentru transport persoane și aviz psihologic pentru transport persoane, în termen de valabilitate, cazierul conducătorului auto);
 4. carnetul de muncă, sau, după caz,  adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare,  eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al canidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

 (2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

3)În cazul documentului prevazut la alin. (1), lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)–d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Selecţia dosarelor va avea loc la data de 13.10.2015, ora 14,00.

s

            BIBLIOGRAFIA:

 

 1. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/ 2004 privind CODUL de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în M.O., Partea I, nr. 1105 din 26.11.2004;
 3. U.G. nr. 195/ 2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice;
 4. G. nr. 1391/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 5. G. nr. 27/ 2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 6. G. nr. 37/ 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările și completările ulterioare.

       PRIMAR,

Ing. Paicu Aristică

Și am fost și nași-12 septembrie 2015

DSC00030 DSC00044 DSC00056 DSC00112 DSC00119 DSC00130 DSC00140 DSC00153 DSC00156 DSC00175 DSC00178 DSC00187

Lista documentelor manageriale pentru vizitele ARACIP

DSC00095
 1. MAPA DIRECTORULUI

PROIECTARE

 • Proiect de Dezvoltare Instituţională/Plan de Acţiune al Şcolii;
 • Planul managerial anual / planuri manageriale semestriale;
 • Planuri operaţionale pe problematica identificată (grupuri ţintă, rezultate aşteptate);

EVALUARE

 • Rapoarte de analiză semestrială / anuală;
 • Statistici comparative pe ani;
 • Asistenţă la oră (fişe),raport sintetic al asistenţelor realizate;
 1. MAPE – DOMENII MANAGERIALE

CURRICULUM

 • Oferta educaţională a şcolii;
 • Pliantul şcolii;
 • CDȘ – analize comparative pe cel puţin 2 ani;
 • CDȘ – procedură de realizare a ofertei curriculare;
 • Mapele comisiilor metodice –planuri manageriale pe comisii –atenţie la corelarea acestora cu planul managerial anual al unităţii şcolare;
 • Graficul activităţilor extracurriculare;
 • Rapoarte ale comisiilor metodice pe componenta curriculum;
 1. RESURSE UMANE- CADRE DIDACTICE 
 • Încadrarea şcolii;
 • Repartizarea cadrelor didactice pe clase;
 • Curriculum la decizia şcolii – ore repartizate fiecărui cadru didactic;
 • Contracte de muncă, fişe de post, de evaluare pentru tot personalul şcolii;
 • Tabel calificative acordate cadrelor didactice pe ani şcolari
 • Situaţii privind recompense acordate – gradații de merit
 • Rapoarte privind formarea continuă  a cadrelor  didactice

ELEVI

 • Repartizarea elevilor pe clase (numeric);
 • Situaţii medicale / sociale deosebite;
 • Raportul elevi/profesor
 • Statistici examene naţionale (studiu comparativ pe ani);
 • Centralizare concursuri şcolare;
 • Pregătire suplimentară – grafic pe discipline;
 • Situaţia rezultatelor la învăţătură
 • Monitorizarea absolvenţilor;
 • Situaţia frecvenţei, abandon şcolar, măsuri disciplinare, note la purtare;
 • Burse – semestrial;
 • Alte programe finanţate la nivel național de care beneficiază elevii;
 1. RESURSE MATERIALE, FINANCIARE, ADMINISTRATIVE
 • Dotare minimală pe discipline;
 • Bugetul şcolii (resurse bugetare, extrabugetare, sponsorizări, donaţii)
 • Contracte sponsorizări, donaţii;
 • Autorizaţia de funcţionare;
 • Arhiva şcolii;
 • Dosar P.S.I,/protecţia muncii
 • Inventarul scolii;
 1. PARTENERIATE / PROGRAME / RELAŢIA CU COMUNITATEA
 • Mapa Consiliului consultativ al părinţilor (componenţa, date de identificare, procese verbale ale întâlnirilor;
 • Regulamentul de organizare internă al unităţii şcolare -R.O.I.
 • Mape proiecte sau parteneriate ale unităţii şcolare (protocol de parteneriat, proiectul parteneriatului, dovezi ale derulării activităţilor propuse, rapoarte sintetice realizate la sfârşitul colaborării,
 • Contracte de colaborare cu agenţii economici (specifice grupurilor şcolare);
 • Rapoarte evaluative cu privire la impactul proiectelor –programelor derulate la nivelul unității şcolare – studii de impact;
 1. COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIE
 • Colecţie documente de legislaţie specifică;
 • Comunicări şedinţe cu directorii – mapa comunicări, note de probleme;
 • Comunicare în organizaţie între compartimente (organigrama);
 • Proceduri privind comunicarea intra şi interinstituţională;
 • Documente consiliere etică și anticorupție
 1. CONSILII DE SPRIJIN

Conform cu regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor din învăţământul preuniversitar:

 • Consiliul de administraţie (componenţă, atribuţii membrii CA, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Consiliul profesoral (componenţă, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Consiliul profesorilor clasei (componenţă, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Comisia paritară;
 • Alte comisii menţionate în ROFUIP
 1. DOCUMENTE SECRETARIAT

Conform cu regulamentul arhivare, păstrăm documentele:

 • Stat de funcţii;
 • Registru recensământ;
 • Documente şcolare curente (registre matricole, diplome, registre acte studii)
 • Registru intrări – ieşiri
 • Dosare personale cadre didactice,elevi
 • Alte documente necesare desfăşurării activităţii de secretariat –proceduri,evidenţe ale personalului şcolii, condici personal didactic şi auxiliar
 1. REPREZENTAREA ŞCOLII ÎN MASS- MEDIA

Consilier imagine

 • Pliantul şcolii;
 • Carte de onoare;
 • Mapa cu documentaţia care atestă reflectarea imaginii  şcolii în mass-media;
 1. FORMARE CONTINUĂ CADRE DIDACTICE

Responsabil formare continuă în şcoli

 • Analiza nevoilor de formare;
 • Monitorizarea formării continue (pe ani şcolari);
 • Cursuri organizate în şcoală;
 • Resurse potenţiale în scoală (formatori, beneficiari burse internaţionale);
 • Oferta de formare C.C.D. sau alţi ofertanţi;
 1. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
 • Regulament de organizare şi funcţionare;
 • Strategia şcolii privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară;
 • Registru procese-verbale;
 • Standarde de autorizare A.R.A.C.I.P;.
 • Standarde de acreditare şi evaluare periodică A.R.A.C.I.P;.
 • Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă A.R.A.C.I.P;
 • Ghid A.R.A.C.I.P.
 • Rapoarte de autoevaluare,de monitorizare internă,externă şi planurile de îmbunătăţire aferente;
 • Dosar dovezi
 • Dosar proceduri
 • Documentație SCMI

Noutăți pentru anul școlar 2015-2016

 

DSC00053Comisiile se aprobă în Consiliul de administrație al unității și se numesc prin decizie

 • Comisia pentru curriculum – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia de ritmicitate a notării – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisii metodice – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia diriginților – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMECI 5132/2009
 • Comisia pentru examene de corigență/reexaminare/echivalare studii absolvite în străinătate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ordin corigență
 • Comisia de disciplină pentru elevi și personal– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014,( Codul muncii-pentru personal didactic, auxiliar, nedidactic), ROI
 • Comisia pentru programe de susţinere educaţională– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 87/2006, OUG nr. 75/2005, alte legi specifice asigurării calității
 • Comisia de inventariere– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de recepţie bunuri– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI
 • Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de obținere a gr. Didactice, alte legi specifice
 • Comisiile pentru organizarea examenelor– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de evaluare națională cls. II, IV; VI; VIII- an școlar 2014-2015, Metodologie bacalaureat –  an școlar 2014-2015
 • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI, Legea nr. 319/2006
 • Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Regulamentul actelor de studii nr. 5565/2011, alte regulamente de recunoaștere a studiilor absolvite în străinătate
 • Comisia pentru situaţii de urgenţă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr.319/2006, Codul Muncii, ROI
 • Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul Muncii
 • Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe şcoală– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. ROI
 • Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia pentru mentorat– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de gestionare BDNE– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014 ,alte legi specifice
 • Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologii de concurs
 • Comisia pentru salarizare și mobilitate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul muncii,Legea nr. 63 privind încadrarea și salarizarea, Legea nr.283/2011,OUG. 103/2013, Metodologie mobilitate, alte legi specifice
 • Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special și special integrat) – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, legislație înv. special
 • Comisia pentru programe şi proiecte educative– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și promovarea interculturalității – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 61/2013 și OUG nr. 137/2000, modificat în 2014
 • Comisia pentru control managerial intern – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMF nr.946/ 2005, republicat în 2012.

La nivelul unităților de învățământ se pot constitui și alte comisii, după necesități.

Despre proiectul Comenius Multilateral în care a fost implicată Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

DSC00144”Moștenirea trecutului, temelie pentru viitor”

Submitted by Aura Stoenescu on 31 July 2015articol citit de 179 ori | No Comment

În perioada 1 august 2013-31 iulie 2015, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești a implementat cu parteneri din Polonia, Turcia și Spania Proiectul Comenius Multilateral ”Heritage of the past-foundation for the future”. Pe lângă alte reușite derivate din obiectivele realizate ale proiectului amintit, activitățile derulate în comun sau separat dar pe aceleași coordonate au permis să se construiască o legătură foarte strânsă între parteneri. Proiectul a avut ca scop marcarea Anului European al Cetățenilor prin activități organizate în școli, moment care să dezvolte gradul de conștientizare a tinerilor în ceea ce privește impactul pe care trecutul îl are pentru viitorul vieții lor.

Când se vorbește de tradiții și obiceiuri, Muzeul din Curtișoara rămâne un reper

Proiectul Comenius Multilateral ”Heritage of the past-foundation for the future” a presupus patru întâlniri de lucru între parteneri și o vizită introductivă de organizare desfășurată în România, țara coordonatoare. Cele mai importante obiective ale proiectului au fost legate de a dezvolta motivația elevilor de a învăța prin atragerea acestora în învățarea de tip non-formal, întărirea relațiilor între generații care să evite obișnuitele ”conflicte”, dezvoltarea spiritului de toleranță și respect reciproc între parteneri, acceptarea diferențelor culturale și a modului de trai ce derivă din acestea, construirea de punți între elevii și profesorii din cele patru țări. S-a avut în vedere și creearea unui parteneriat de susținere a integrării sociale a elevilor.

Un proiect curajos

Potrivit profesorului Cornel Șomâcu, coordonatorul Proiectului ”Moștenirea trecutului-temelie pentru viitor”, acesta a avut două părți punctate foarte bine de organizatori. Astfel, în prima parte, s-a urmărit descoperirea propriilor ”rădăcini” împărtășite în context european, identificarea unor asemănări de la o țară la alta. Una dintre cele mai importante s-a referit la cultura prelucrării lemnului, elevii și profesorii de la Bălești având ca patron spiritual pe Antonie Mogoș, un artist al lemnului recunoscut internațional. Dar ca toți gorjenii, și cei din Bălești se revendică de la moștenirea marelui Constantin Brâncuși, inegalabilul sculptor care este cunoscut și apreciat în țările partenere și a devenit și mai cunoscut după ce partenerii noștrii au vizitat Gorjul.Participanții la proiect au reușit să rememoreze trecutul din punct de vedere istoric(fotografii vechi, vizite la muzee și monumente, legende și povestiri ale așezărilor și locurilor din zonă) și cultural(artă populară, meșteșuguri, muzică veche, legende, jocurile copilăriei, tradiții culinare, obiceiuri de sărbători, marcarea unor evenimente speciale din viața omului ca nunta sau botezul).
Cea de-a doua parte a Proiectului a fost dedicată moștenirii pe care tânăra generație actuală o va lăsa, la rândul ei, urmașilor. Pentru prezent sunt două mari dileme din perspectiva viitorului: Ce aș vrea să arăt copiilor mei-adică tradiții străvechi, locuri naturale, obiceiuri pentru o viață sănătoasă-și –Ce nu aș vrea să arăt copiilor mei-adică poluare, droguri, obezitate, alcool ș.a. Practic elevi și profesori au lucrat la toate acestea, produsele finite-în format electronic și în limba engleză-putând servi pentru informare și dezbatere și elevilor din alte școli nu doar din cele partenere în proiect.

Metoda ”photo-voice”

Profesorii și elevii din Bălești vorbesc despre metoda ”photo-voice” ca principală în derularea activităților proiectului. Dacă apelăm la Wikipedia, aflăm că ”photo-voice” este o metodă care combină fotografia cu acțiunile sociale ale oamenilor. Astfel,participanților li se solicită să reprezinte comunitatea lor sau punctul lor de vedere prin fotografii pe care să le discute împreună,să dezvolte narațiunea(povestirile despre ele). Acest lucru se face cu intenția de a da o profunzime, de a arăta concepția participanților în legătură cu înțelegerea circumstanțelor legate de acestă temă și speranțele lor pentru viitor.
Elevii din proiect, din toate cele patru țări participante, au făcut fotografii interesante, au găsit fotografii vechi pe care le-au pus în valoare, au elaborat diverse texte despre ele. Aceste lucrări au fost expuse deja în expoziții la Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” și Biblioteca Județeană ”Christian Tell” și se vor regăsi în perioada următoare și pe website-ul proiectului http://www.comeniusheritage.com.

Temele proiectului

Cornel Șomâcu, directorul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, spune că s-a lucrat foarte mult în echipă-români,polonezi, turci și spanioli-experiență favorizată și de existența rețelelor de socializare. ”În mod practic-spune Cornel Șomâcu-elevii au lucrat, s-au consultat și au abordat aceleași tematici. Întâlnirile din fiecare țară nu au fost decât începuturile unor relații profesionale și amicale care s-au dezvoltat în timp. Ca profesor de istorie m-am bucurat că s-a pus foarte mult accentul pe interferențele cultural-istorice, pe obiceiurile și tradițiile fiecărui popor, acolo unde am constatat foarte multe asemănări. Bineînțeles, asemănările și deosebirile, diversitatea într-un cuvânt, caracterizează Uniunea Europeană și sunt un motiv de mândrie și de apartenență la marea familie europeană”.

 

La Peleș, august 2015

DSC00186 DSC00188 DSC00195 DSC00179 DSC00184

La mare, la soare(august 2015)

DSC00181 DSC00092 DSC00156DSC00321 DSC00190 DSC00226

Consemnările MAREȘALULUI(23 august 1944)

 

Antonescu”Astăzi, 23 august 1944. Am venit în audienţă la Rege la ora 15:30 pentru a-i face o expunere asupra situaţiei frontului şi a acţiunii întreprinse pentru a scoate Ţara din greul impas în care se găseşte. Timp de aproape două ceasuri Regele a ascultat expunerea, păstrând, ca de obicei, o atitudine foarte rezervată, aproape indiferentă. La expunerea mea a asistat la audienţă Dl Mihai Antonescu.

I-am arătat Regelui că de aproape doi ani Dl Mihai Antonescu a căutat să obţină de la anglo-americani asigurări pentru viitorul Ţării şi i-am afirmat cu această ocazie că, dacă aş fi găsit înţelegere şi aş fi putut găsi înţelegere pentru asigurarea vieţii, libertăţilor şi continuităţii istorice a acestui nenorocit popor, nu aş fi ezitat să ies din război, nu acum, ci chiar de la începutul conflictului mondial, când Germania era tare. […]

Ţara, prin câte trei milioane de voturi (referendumul naţional – n.n.), mi-a dat dezlegare şi a aprobat tot ce eu făcusem.

În consecinţă, a accepta astăzi propunerile Molotov însemnează:

a. – a face un act politic de renunţare şi pierdere a Basarabiei şi Bucovinei, act pe care România nu l-a făcut până acum niciodată de la 1812 şi până la ultimatumul Molotov.

I-am adăugat că după părerea mea, făcând acest act, putem pierde beneficiul Chartei Atlanticului, în care Roosevelt şi Churchill s-au angajat printre altele „să nu recunoască nicio modificare de frontieră, care nu a fost liber consimţită”.

b. – să bag Ţara pentru vecie în robie, fiindcă propunerile de armistiţiu conţin şi clauza despăgubirilor de război neprecizate, care, bineînţeles, constituie marele pericol, fiindcă, drept gaj al plăţii lor, ruşii vor ţine Ţara ocupată nedefinit. Cine, am spus Dlui Mihalache, îşi poate lua răspunderea acceptării acestei porţi deschise, care poate duce la robia neamului? […]

d. – a patra condiţie cerută de Molotov şi de anglo-americani este să dau ordin soldaţilor să se predea ruşilor şi să depună armele, care ne vor fi puse la dispoziţie pentru ca, împreună cu ruşii, să alungăm pe nemţi din Ţară.

Care om cu judecata întreagă şi cu simţul răspunderii ar putea să dea soldaţilor Ţării un astfel de ordin care, odată enunţat, ar produce cel mai mare haos şi ar lăsa Ţara la discreţia totală a ruşilor şi germanilor?

Numai un nebun ar putea accepta o astfel de condiţie şi ar fi pus-o în practică.

Vecinătatea Rusiei, reaua ei credinţă faţă de Finlanda, Ţările Baltice şi Polonia, experienţa tragică făcută de alţii, care au căzut sub jugul Rusiei, crezându-i pe cuvânt, mă dispensează să mai insist.

Notez că, atunci [când] ni s-au propus acestea, situaţia militară a Germaniei, deşi slăbită, era totuşi încă tare.

e. – în sfârşit, propunerile Molotov mai conţineau şi clauza care ne impunea să lăsăm Rusiei dreptul de a pătrunde pe teritoriul României oriunde va fi necesar, pentru a izgoni pe nemţi din Ţară. Adică, sub altă formă, prezenta ocupaţiune rusească cu toate consecinţele ei. […]

I-am răspuns Dlui Mihalache că, într-o astfel de situaţie, este de preferat ca un popor pe care-l aşteaptă, dacă are siguranţa că îl aşteaptă o asemenea soartă, să moară eroic, decât să-şi semneze singur sentinţa de moarte. […]

 

Cum Regele spunea ca aceste tratative să înceapă imediat, Dl Mihai Antonescu i-a spus că aşteaptă răspunsul de la Ankara şi Berna pentru a obţine consimţământul Angliei şi Americii de a trata cu ruşii. Aceasta, fiindcă Churchill, în ultimul său discurs, a spus, vorbind despre România, că „această Ţară va fi curând la discreţia totală a Rusiei”, ceea ce era un avertisment că vom fi atacaţi în forţă şi că vom fi total la discreţia lor şi că va trebui să tratăm mai întâi cu ruşii.

Acest „mai întâi”, legat şi de alte indicaţii pe care le-am avut pe căi serioase, a determinat pe Dl M. Antonescu să arate Regelui că este o necesitate să mai aştepte 24 de ore, să primească răspunsurile pe care le aşteaptă şi după aceea să continue cu tratativele.

Eu am confirmat că sunt de acord cu aceste condiţii, chiar cu plecarea Dlui M. Antonescu la Ankara şi Cairo pentru a duce tratative directe.

În acest moment, Regele a ieşit din cameră, scuzându-se faţă de mine, şi discuţia a continuat câtva timp cu generalul Sănătescu, revenind cu afirmaţia că va aduce el adeziunea scrisă a Dlor Maniu, Brătianu şi Titel Petrescu.

Când eram în curs de discuţiuni şi mă plictiseam aşteptând revenirea Regelui pentru a pleca, Regele intră în cameră şi în spatele lui apare un maior din garda Palatului cu şase-şapte soldaţi cu pistoale în mână.

Regele a trecut în spatele meu, urmat de soldaţi, unul din soldaţi m-a prins de braţe pe la spate şi generalul Sănătescu mi-a spus: „Dle Mareşal, sunteţi arestat pentru că nu aţi vrut să faceţi imediat armistiţiu.” […]

Iată cum a ajuns un om care a muncit 40 de ani ca un martir pentru Ţara lui, care a salvat-o de două-trei ori de la prăpastie, care a scăpat de la o teribilă răzbunare pe membrii Dinastiei, care a luat jurământul tânărului Rege în strigătele mulţimii, care îmi cerea să dau pe toţi din Palat pentru a fi linşaţi şi care a servit timp de patru ani, cu un devotament şi cu o muncă de mucenic, Armata înfrântă, Ţara şi pe Regele ei.

Istoria să judece. Mă rog lui Dumnezeu să ferească Ţara de consecinţele unui act cu atât mai necugetat, cu cât niciodată eu nu m-am cramponat de putere. […]

Mareșal ION ANTONESCU”

Ne-am întors la sigla ȘCOALA GORJEANĂ, un proiect al Asociației ȘCOALA GORJEANĂ

SG 9 SG 8 SG 6 SG 5 SG 4 SG 3 SG 2 SG 1

Editorial în VERTICAL, nr 467(21 iulie 2015)

Nedemni de Brâncuşi

 

Aşa cum spunea Constantin Brâncuşi în urmă cu un secol, pe gorjeni pare să-i afecteze lipsa de dorinţă de a progresa. Se vede acest lucru  mai ales în valorificarea moştenirii brâncuşiene, un fiasco pe bani foarte mulţi după cum se vede în ultimul sfert de veac. Ne încăpăţânăm să finanţăm un Centru Cultural la Târgu-Jiu care nu a făcut  mare lucru în toţi aceşti ani, o instituţie care mereu a creat scandal şi pentru edili dar şi pentru cei care şi-au dorit un serviciu la stat şi nu l-au primit din diverse motive.

Zilele trecute am înregistrat un eşec usturător în promovarea la  UNESCO iar vinovaţii îi căutăm oriunde decât în Gorj. Un domn de la Institutul Naţional al Patrimoniului, altă instituţie care mănâncă banii statului de pomană, ne spunea zilele trecute că am fost lăsaţi pe dinafară pe motiv că specialiştii străini veniţi la Târgu-Jiu  au considerat că ansamblul nu îndeplineşte condiţiile de autenticitate, integritate şi funcţionalitate, aşa cum ar fi trebuit. Poate că străinii respectivi au şi dreptate, dar specialiştii de pe la noi-INP-ul şi Centrul  Brâncuşi-nu ar fi trebuit să ştie, să ne spună, să nu suferim o asemenea ruşine?

Operele brâncuşiene de la Târgu-Jiu sunt inegalabile şi originale, dacă le-ar fi avut o altă ţară sau o administraţie locală de calibrul  Sibiului, de exemplu, am fi vorbit de un ansamblu în UNESCO sau mai ştiu  eu ce alte indexări europene. În oraşul de pe Jiu e greu să faci ceva în domeniu printre atâţia care se pricep la Brâncuşi, sau cel puţin aşa cred ei  în lipsa unor certificări din partea unor instituţii sau lucrări academice, dar parcă chiar nu se face nimic. Iar sistemul de promovare din ograda Centrului amintit ne-a arătat suficiente lucruri în ultimii ani.

Din nefericire, aşa cum am mai spus şi altădată, la Târgu-Jiu Brâncuşi este o povară pentru autorităţi şi oameni de cultură. Deşi această urbe este deosebită faţă de altele doar prin Brâncuşi, din celelalte lucruri mai au şi alţii, noi tocmai acest lucru îl uităm în fiecare zi. Ne împiedica cineva ca să implicăm în lupta pentru UNESCO câteva personalităţi culturale  importante, inclusiv brâncuşiologi importanţi? Statul român nu ar fi putut face nişte manifestări în favoarea acestei candidaturi în diverse capitale europene? Poate chiar Teatrul, Universitatea sau chiar Ansamblul “Doina Gorjului” ar fi putut face mai mult dacă li se cerea ceva de acest gen, dar cine să o facă? Cu fiecare zi care trece demonstrăm încă odată cât de nedemni suntem de moştenirea pe care ne-a lăsat-o inegalabilul artist!

Editorial în VERTICAL, nr 466

Telenovela demisiei lui Ponta

 

Deși se cunoaște faptul că politicianul român, indiferent că e la Putere sau în Opoziție, vara o arde pe vacanțe și concedii iar Bucureștiul e mai degrabă un teritoriu interzis, anul acesta lucrurile par să se întâmple altfel. Cel puțin doi politicieni de top, Klaus Iohannis și Gabriel Oprea, își țin ”trupele” în țară în speranța că Victor Ponta va demisiona din funcția de prim-ministru cu ajutorul DNA și ar fi nevoie de o altă majoritate. Doar că instituția amintită respectă niște pași legali-schimbarea statutului, sechestru pe avere etc.- care pot duce Guvernul în altă tabără politică dar peste ceva timp și nu garantat. Dacă este să ne luăm după sondaje, românii nu arată o așa de mare nerăbdare să aibă o altă guvernare chiar dacă premierul Ponta este în cârje și la propriu și la figurat.

În ultimele zile am asistat la destule evenimente care par să arate că nici în această vară nu se vor întâmpla lucruri importante deși, am fost asigurați de politicieni importanți, demisia lui Ponta se va produce și musai într-o marți. Am putea spune că politica românească o arde pe comedie după ce Traian Băsescu îi face K.O. pe Iohannis și Ponta la fiecare ieșire pe…Facebook, semn că dacă zice altceva nimeni nu îl bagă în seamă iar cei doi nu îi prea răspund, unul nu are cuvintele acasă iar celălalt e accidentat.

Dacă ne luăm după politicieni, țara stă cu sufletul la gură să plece Ponta. Realitatea cotidiană este alta, poate prin Gorj să spere mai mulți ca să scape de Laurențiu Ciurel de la CEO, românii își dau seama că alternativa este slabă și oricum aceasta vine la termen în 2016. Iar dacă oamenii simpli nu ies în stradă și nu protestează nu este nici din prea mult bine și nici din simpatie pentru VVP, teama de ziua de mâine este mult mai importantă și nu doar fostul președinte a făcut tăierile din aniii crizei.

Ideea este că Victor Ponta are încă în spate o coaliție și un partid cu un electorat stabil și consistent. Opoziția este conștientă că prin propria prestație, prin frica românilor de a da puterea într-o singură mână, nu poate fi sigură de 2016 și de aceea forțează debarcarea. Telenovela demisiei lui Victor Ponta va continua cel puțin în această vară!

Editorial în VERTICAL, nr 465

Gorjul fără Ponta

 

Opinia publică a aflat abia recent că deputatul, actual premier, a renunțat la unica proprietate care o deținea în Gorj în favoarea mamei fiului său. Lung motiv de discuții și de supoziții, de dezbateri în presă și pe Internet, Victor Ponta a făcut un lucru normal și în același timp lăudabil. Șeful Executivului nu este un om sărac și prin decizia luată, taxată de unele ”guri căscate” de prin politica românească, nu a fugit de răspundere sau mai știu ce alte consecințe, a lăsat casa de la Baia de Fier fiului său care bănuim că își va moșteni la un moment dat mama.

Pentru gorjeni poate fi o veste proastă dar de vreme ce nici până acum Victor Ponta nu a rupt inima târgului prin intervențiile sale în favoarea județului de adopție, nu este deloc o catastrofă. Am putea spune că ar putea fi o schimbare de epocă și de echipă, Ponta venea prin 2003 ca o mare speranță și, la acest moment, pare să își fi consumat total potențialul de creștere. A ales o altă oportunitate pentru un viitor mandat și din acest motiv trebuie să îi respectăm decizia deși credem, și avem și argumente, că acesta ar fi trebuit să facă mai multe lucruri pentru județul nostru, la fel cum a făcut-o un Gheorghe Tătărescu la vremea lui.

Victor Ponta a pariat la Gorj pe niște ”cai morți” în campania electorală pentru prezidențiale și s-a văzut, s-a câștigat cu greu și la un scor care pe un Nicolae Mischie la vremea lui l-ar fi făcut să roșească. Una din alegerile nefericite în care se încăpățânează și astăzi să creadă este Laurențiu Ciurel la CEO, poate plecarea lui Ponta va însemna și mazilirea ”managerului” celui mai important actor economic de la Gorj. Cu toate că prin Gorj, de la Primăria Târgu-Jiu la cele din județ,  s-au cheltuit sume imense din fonduri guvernamentale, locurile de muncă nu au prea apărut și oamenii au taxat acest lucru. Eu m-aș întreba doar de ce toate investițiile de la Gorj au probleme și poate am spus deja totul!

Dacă Gorjul poate să se și plângă de Ponta, a obținut aici 3 mandate de deputat, România are motive să spună că avem cel mai performant guvern de la Adrian Năstase încoace, perioada Tăriceanu nu se pune că așa vrea PNL-ul. România nu are motive să scape acum de Ponta, o arată chiar și sondajele, motiv pentru care procurorii poate mai lucrează și la alte dosare. Normalitatea ne spune că ar trebui să avem o coaliție guvernamentală care poate fi schimbată doar la alegeri, pe la noi lucrurile ar putea să fie altfel, ori prin schimbarea bărcii ori prin dispariția concurenței. Dar asta este deja altă temă…

 

Editorial în VERTICAL, nr 464

Parlamentul pe care nu l-am vrut

 

Instituția de stat cu nivelul de popularitate cel mai redus, Parlamentul României continuă să ia decizii total nepopulare și, de cele mai multe ori, în totală contradicție cu prioritățile alegătorilor. Deși toți ne grăbim să tragem în parlamentari, uităm cum s-a format acest Legislativ: vot uninominal, lege electorală care a adus în Parlament și locul III de pe Colegiu dar și votul nostru. Așa că în loc să ne văietăm sau să ascultăm apeluri de ieșire în stradă, pentru ca unii să se așeze pe scaunele celor pe care îi dau jos, poate o să fim mai atenți la vot data viitoare.

Este drept că acest Parlament mult prea mare și cu mult prea mulți indivizi certați cu legea, la fel cum s-a întâmplat și cu precedentele două legislaturi,  a fost supus unor campanii mediatice devastatoare chiar din interiorul clasei politice. Dacă astăzi avem un Parlament la un nivel atât de jos, calitativ și la nivel de imagine, o vină foarte mare o are fostul președinte Traian Băsescu și tot ce a însemnat regimul lui. Și aici nu e vorba de titluri de televiziuni de știri interesate, ci de constatări amare pentru că doar în România Puterea Executivă și cea Judecătorească bat Legislativul. Privind și mai atent ultimul an, Justiția controlează celelalte două Puteri sub pretextul luptei anticorupție deși, realitatea a dovedit dar nu suficient, nici structurile din Justiție nu au scăpat de acest flagel. Doar că ultimii 25 de ani au lăsat urme atât de adânci în societatea românească încât ”neica nimeni”, indivizi care eventual au pus mâna pe o diplomă dar nu au făcut nimic în viața lor, pot să dea verdicte, să insulte, să exprime păreri și sentințe și să existe și un public pentru asta. Cum să controleze asemenea structuri civile mersul normal al societății, cum să mai avem repere într-o societate bolnavă de la A la Z, dacă ascultăm doar pe cei care distrug, poate uneori în numele unor interese mărețe?

Mărturisesc că m-am săturat să ne comportăm în fiecare zi în paradigma ”să moară și capra vecinului”. Nu avem Parlamentul pe care ni l-am dorit, există cel puțin 50 de parlamentari nereprezentativi pentru că au mers de pe locurile II și III și  alte zeci de penali care și-au găsit adăpost în Legislativ, dar acesta trebuie schimbat prin alegeri, anticipate sau la termen. Ce se întâmplă acum, cu ordine de un anumit vot de la Președinte sau de la DNA, constituie atentat la democrație. Iar cei care ne dau lecții, în numele unor interese meschine, să-și vadă lungul nasului!

Rezultate EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”

DSC001131 ANDRIȚOIU I ANDREI RĂZVAN SCOALA GIMNAZIALA BALESTI- 3,60(LRO) 2,50(M) 3,05(F)
2 ARHOT I DENISA GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU-   7,85 5,30 6,57
3 AVRĂMOIU DM MATEI ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 5,00 6,00 5,50
4 BĂLĂCESCU GHL ANDREEA GEORGIANA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 9,25 9,00 9,12
5 BĂZĂVAN SV ANCUȚA DANIELA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 9,25 9,00 9,12
6 BIȚAN M RAUL PAVEL SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 6,10 3,50 4,80
7 BÎRHOATĂ N CONSTANTIN RĂZVAN SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 2,35 4,20 3,27
8 BÎRSAN A CRISTNA DIANA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 6,55 5,05 5,80
9 BOBU N IOSEBI SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 3,15 Absent Absent
10 BOBU N ROBERTA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 5,00 5,00 5,00
11 BORLAN D DIANA CERASELA SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,20 5,00 5,10
12 CEAUREANU GC DENIS ALEX SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 4,15 4,00 4,07
13 CÎRSTEA I CRISTINA GEORGIANA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 6,80 7,70 7,25
14 COSMULESCU V VASILE VALENTIN SCOALA GIMNAZIALA BALESTI- 1,00 3,20 2,10
15 CULDA V CONSTANTIN ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 3,65 2,00 2,82
16 CUȘLEA IA ION CLAUDIU SCOALA GIMNAZIALA BALESTI – 6,65 5,50 6,07
17 DIMA G ELENA GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA BALESTI- 2,95 2,50 2,72
18 DUȚAN O ALEXANDRU ION SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,60 4,40 5,00
19 GAVRILESCU NR ALBERT VALENTIN SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,70 7,50 6,60
20 GHEBIA NR BIANCA DANIELA SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,35 3,40 4,37
21 GIONEA I IONUȚ LUCIAN SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 5,65 5,00 5,32
22 GUGU I ADRIAN SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,75 7,40 6,57
23 HOLT VP ȘTEFANIA CRISTINA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 8,10 8,50 8,30
24 IOVIȚU C BIANCA DIANA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 5,30 3,10 4,20
25 LILEA NM MARIUS MĂDĂLIN SCOALA GIMNAZIALA BALESTI- 2,65 3,50 3,07
26 MANDIN S ANA MARIA EVELINA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 5,90 5,00 5,45
27 MIHAI S ILARIE CĂTĂLIN SCOALA GIMNAZIALA BALESTI – 2,85 1,50 2,17
28 MUSCURUCI P AURORA FRANCESCA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 6,05 2,95 4,50
29 MUȘCHICIU D ELENA GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 8,05 5,30 6,67
30 NANU D ȘTEFANIA MARCIANA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 8,70 7,50 8,10
31 NICOLAE I CRISTINEL MARIUS SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 7,85 7,55 7,70
32 PAVĂL C ANA MARIA SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 7,10 5,00 6,05
33 PISCUREANU I SILVIU MARIAN SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 6,85 7,25 7,05
34 PÎRVU C ALBERT CONSTANTIN SCOALA GIMNAZIALA BALESTI- 5,70 4,80 5,25
35 PODIȘOR GH ALIN ȘTEFAN SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 8,00 5,90 6,95
36 POPESCU G BOGDAN GABRIEL SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 9,50 8,60 9,05
37 POPESCU GH CAMELIA MAGDALENA SCOALA GIMNAZIALA BALEŞTI- 6,45 4,00 5,22
38 PREDESCU R ROBERT COSMIN SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,65 2,50 4,07
39 PUPĂZAN SI ALEXANDRA DANIELA SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,15 5,00 5,07
40 RADU A CLAUDIU ION SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 4,85 2,55 3,70
41 RUSU MI ION LAURENȚIU SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 6,25 4,00 5,12
42 RUSU V VALENTIN SCOALA GIMNAZIALA BALESTI- 8,25 5,20 6,72
43 STANCU D ROBERT NARCIS SCOALA GIMNAZIALA BALESTI – 2,65 2,00 2,32
44 STROIE RD ELENA LAURA SCOALA GIMNAZIALA BALESTI -5,00 3,95 4,47
45 ȘCHEAU I FLOAREA DENISA SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 5,50 5,90 5,70
46 ȘCHEAU IS ION VLAD SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 5,00 3,50 4,25
47 ȘTEFAN I ALIS ADELINA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 7,80 6,90 7,35
48 TĂPĂLOG F ANDRADA FLORENTINA SCOALA GIMNAZIALA CEAURU- 7,70 3,00 5,35
49 TIȚA E RAUL ANDREI SCOALA GIMNAZIALA CEAURU-5,30 5,80 5,55
50 URSARU C ROBERTO ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI 3,60 4,10 3,85
51 VOICA LS IONUȚ SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI- 2,00 4,00 3,00

Editorial în VERTICAL, nr 463

 

Politica, nici o străbatere

 

Dacă nu am avea o țară atipică și nu am fi obligați să trăim în ea, cu siguranță evenimentele ultimelor zile s-ar înscrie în zodia normalității. Marea masă a cetățenilor și-a văzut de greutățile zilnice și nu a dat suportul popular pe care și-l arogă Opoziția în susținerea unei moțiuni aiurea. Cred că cei din Opoziție ar fi avut o problemă doar în momentul când aceasta ar fi trecut și ar fi trebuit să facă Guvernul, politicienii români nu lucrează vara și vă dați seama ce ar fi urmat. Așa cum am mai scris în ”Vertical”, pentru Opoziție devine interesantă guvernarea în această toamnă sau la începutul anului viitor din perspectiva anului electoral viitor. Isteria de pe Internet este provocată în mare parte de postaci și de oameni de partid dar poate vom vorbi și despre asta în viitor.

Cele întâmplate în ultima săptămână ne-au arătat că oamenii simpli încep să nu se mai lase prostiți de tot felul de ”evenimente”, isteria de pe on-line nu are corespondent în stradă cum ar vrea pescuitorii în ape tulburi. De aceea a renunțat Opoziția la marele miting din ziua moțiunii și tot de aceea a câștigat Klaus Iohannis alegerile, rezistența tăcută se manifestă doar la vot. Cei care au confiscat momentul noiembrie 2014 încep să aibă frisoane, suportul popular nu prea există iar ”imunitatea” în fața Justiției nu va ține o veșnicie. Cred că Opoziția poate face mai mult rău Justiției decât Puterea, liderii evitați acum sunt pietre de moară de picioarele DNA într-un timp care nu va fi prea lung. Populația românească este iubitoare de ”sânge de politician” dar s-ar putea să devină mai selectivă cu prada, cu alte cuvinte vor cere și alte capete decât ”pionii” de acum dintr-o anumită tabără politică.

Am citit prin presă, pe surse cum se obișnuiește, că premierului Victor Ponta i se pregătesc noi dosare la DNA. Suntem pe un ”butoi de pulbere” dacă lucrurile vor evolua așa din cel puțin trei motive: 1. Coaliția este solidă la acest moment și o altă cerere de ridicare a imunității ar putea avea aceeași soartă ca și cea de săptămâna trecută; 2. Alocarea unor resurse disproporționate cercetării premierului, din puținii procurori DNA, ar proba răzbunarea iar procurorii nu justifică nici așa faptul că în anumite dosare nu au mai făcut nimic de ceva vreme; 3. Victor Ponta, aflat acum într-un moment de cotitură, ar putea fi victimizat și și-ar relansa cariera politică.

Cetățenii României, cel puțin cei care au rămas acasă, nu par să mai fie atrași în luptele politicienilor. E un semn de normalitate!

Editorial în VERTICAL, nr 462

România în criză perpetuă

 

Am trăit să o vedem și pe asta, un procuror recent promovat la Capitală a declanșat urmărirea penală împotriva unui premier în funcție într-o speță cam tulbure așa cum sunt multe din cazurile Justiției din România. Adică ”curajoșii” procurori din România, secondați de judecători de tip Livia Stanciu, nu ne oferă cazuri clare în care să fim convinși că un personaj sau altul din politică este vinovat, ci doar o monstră că adevărată Putere politică nu este la politicieni, ci  doar la o parte dintre ei. Și dacă într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, premierul Victor Ponta va fi condamnat în această speță, opinia publică va fi convinsă că este doar o răzbunare politico-juridică.

Și de ce nu ar fi așa? Senzația în România este că instituțiile juridice nu văd corupția, dacă există sau nu, decât în PSD și parțial în fostul PNL, fostul PDL beneficiind de imunitate după ruperea de Traian Băsescu. S-ar putea ca impresia să fie greșită dar la acest moment așa pot fi percepute lucrurile iar cele întâmplate în ultimele zile nu pot decât să întărească acest lucru, declanșarea urmăririi penale asupra lui Victor Ponta făcându-se la aceeași oră cu depunerea unei moțiuni de cenzură asupra Guvernului pe care îl conduce. Nu sunt adeptul ideii că DNA a așteptat ca PNL să depună moțiunea de cenzură, ci mai degrabă că Opoziția a așteptat ca procurorii să aibă dosarul. Că este sau nu așa, ”justificarea” șefului DNA că procurorii nu urmăresc evenimentele politice nu are nici un sâmbure de adevăr, gândiți-vă cum sunt amenințați politicienii cu Inspecția Judiciară când zic nasoale despre Justiție.

Cazul Ponta a fost aruncat pe piață pentru a nu se mai discuta de abuzul uriaș în cazul Rarinca al Înaltei Curții și DNA, lucru confirmat definitiv de instanță și unde a apărut, în disprețul oricărei logici, un recurs în anulare. De unde se vede că România rămâne într-o criză perpetuă nu din vina clasei politice, dacă mai putem vorbi de așa ceva, ci din vina Justiției care încearcă să își impună deciziile într-un mod arbitrar! Dacă ar fi să mergem pe ideea ”loviturii de stat” din 2012, atunci când Parlamentul ales a luat decizia de suspendare a Președintelui, în 2015 se poate vorbi de așa ceva întrunind anumite elemente politico-juridice. Desigur, în ambele variante, sunt prostii asemenea aserțiuni dar anumiți ”editorialiști” care condamnau atunci laudă acum, un semn sigur că nimic nu este întâmplător în ziua de astăzi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial în VERTICAL, nr 461

Justiția, pentru unii mumă, pentru alții ciumă

 

Justiția din România trece prin cele mai dificile momente din 1989 încoace după ce a trimis în închisoare pentru șase luni un om nevinovat, o persoană cunoscută președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție care i-a cerut acesteia o datorie mai veche. Acestea sunt faptele confirmate definitiv de o instanță judecătorească din România dar pentru că în cauză este parte chiar Livia Stanciu, președinta ÎCCJ, a mai apărut și o contestație în anulare care se va judeca într-un termen foarte rapid, destul de greu întâlnit la Curtea de Apel București.

Cum până la ora redactării acestui material nu a apărut demisia șefei ÎCCJ, un gest normal în oricare țară din Uniunea Europeană și care ar fi spălat obrazul Justiției din România, nu ne rămâne decât să inventariem două poziții diametral opuse care indiferent de deciziile instanțelor din viitor, au pus sub semnul întrebării munca unor oameni onești din sistemul de Justiție. Cum va mai avea cineva încredere în  anumite instanțe, și acum sunt voci care spun lucrurile pe nume dar se pierd în corul de lăudători, după ce o femeie nevinovată a stat 6 luni după gratii? Recursul în anulare promovat de DNA în acest caz pe motiv că unul dintre judecătorii din cauză s-ar fi certat cu șefa ÎCCJ nu va rezolva criza, indiferent de soluția previzibilă, oamenii își vor pune întrebări și vor realiza că ”balanța” la noi se înclină uneori în afara cadrului legal. Cetățenii, cei care ar trebui să fie convinși că instanțele sunt absolut corecte după cum ne spune propaganda oficială, pot să se convingă acum că o ”sentință definitivă” care nu convine unui potentat din Justiție poate fi schimbată pentru ca persoana respectivă să fie ”spălată”. Chiar și în cadrul unei erori judiciare demonstrabile ușor, Livia Stanciu ar fi trebuit ”să se pună la dispoziția legii”, după cum se cere parlamentarilor dar, curios, acest lucru nu se întâmplă.

Condamnarea unei femei nevinovate la șase luni de închisoare(arest preventiv) în urma plângerii Liviei Stanciu este un abuz de drept. Practic este pus sub semnul întrebării chiar ”arestul preventiv”, atât de drag procurorilor și judecătorilor, pentru că fără el scandalul nu ar fi existat. Și să ne gândim, o plângere a șefei supreme din Justiție s-a dovedit neîntemeiată(denunț calomnios), vă dați seama că dacă judecătorii respectivi au riscat un asemenea verdict dosarul  nu a stat în picioare. Dar s-a mers pe principiul ”doamna Președintă are dreptate” și s-a dovedit că nu are.

Cât despre ”Justiția în pericol” dacă pleacă Livia Stanciu de la ÎCCJ, anunțată de o anumită parte a presei, este o manipulare ieftină și deloc inteligentă. Bănuim că în România Justiția nu a început și nu se va sfârși cu Livia Stanciu!

 

 

 

 

 

Editorial în VERTICAL, nr 460

Un exemplu de urmat

 

Au trecut aproape doi ani din momentul când Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” a demarat derularea Proiectului Multinațional Comenius ”Heritage of the past-foundation for the future” cu parteneri din Polonia, Turcia și Spania, amănunte pe care puteți să le citiți în acest număr.

Proiectul Multilateral Comenius „Heritage of the past – foundation for the future” („Moștenira trecutului – temelie pentru viitor”) a avut  ca scop sensibilizarea prin diferite forme de învățare a diversității culturale și lingvistice, prin valorificarea trecutului și a tradițiilor. Suntem conștienți că mediul școlar poate contribui în mod semnificativ la conștientizarea asemănărilor și diferențelor culturale și de identitate prin înțelegerea lor, iar elevii Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru au căutat subiecte, au interacționat cu elevi din alte medii culturale și au  realizat împreună o serie de produse finale ale acestui proiect, care au constat în broșuri, postere, afișe, pliante, cărți sau CD-uri și un site care va rămâne o puncte de legătură și în perioada următoare, după ce proiectul oficial se încheie.

În acest proiect, ca și în altele pe care le au școlile din Gorj, profesori și elevi încearcă să identifice prin scris, imagine și artă interferențele ce leagă cele patru țări și s-a văzut că nu sunt deloc puține. Concluzia celor 24 de luni de colaborare este că deși suntem diferiți avem atâtea lucruri care ne unesc în marea familie europeană. Indiferent unde am mers, la Korycinie în Polonia, la Konya în Turcia sau la Sevilia în Spania, nu doar că am fost bine primiți, ca prieteni și colaboratori, dar am creat legături frumoase care vor continua și în anii următori.

În finalul acestor rânduri nu ne rămâne decât să mulțumim specialiștilor din Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale pentru sprijinul acordat, școlilor partenere pentru colaborare și elevilor și profesorilor noștri pentru implicare. Cu prilejul derulării activităților acestui proiect am mai constat un lucru, comunitățile locale se implică mult în viața școlii, o practică benefică și atât de necesară.

 

Festivitate de premiere la Cornești

Serbare 3 Serbare 2 Serbare I

Festivități de final de an școlar 2014-2015 la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru

DSC00026 DSC00032 DSC00033 DSC00036 DSC00046 DSC00047 DSC00049 DSC00053 DSC00054 DSC00061 DSC00066 DSC00067 DSC00068 DSC00071 DSC00073 DSC00078 DSC00079 DSC00082 DSC00093 DSC00095 DSC00100 DSC00103 DSC00108 DSC00113 DSC00114 DSC00119 DSC00123 DSC00131 DSC00132 DSC00135

Reuniune ”Moștenirea trecutului-temelie pentru viitor”

DSC00018 DSC00021 DSC00034 DSC00036 DSC00039 DSC00075

Participant și coorganizator la Simpozionul Internațional ”Educația în contextul european de astăzi”, ediția a VII-a

DSC00004 DSC00024 DSC00039 DSC00047 DSC00048 DSC00053

Încă o generație de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” a terminat liceul…

DSC00177 DSC00179 DSC00182

Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească”, ediția a XXX-a

DSC00029 DSC00033 DSC00034 DSC00038 DSC00095