Rezultate la Concursul „Împreună pentru viitor”

Fest iVineri, 29 martie 2013, ora 10,30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu – Jiu, Consiliul Judeţean Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, au organizat etapa judeţeană a Concursului Naţional de Dans ,,Împreună pentru viitor” – eveniment ce se desfăşoară în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară.

Secţiunile concursului au fost dans modern şi dans tradiţional. În concurs s – au înscris 5 echipe, 2 la secţinea Dans modern şi 3 la secţinea Dans tradiţional. Fiecare echipă este formată în mod egal din elevi voluntari proveniţi din unităţile de învăţământ care derulează parteneriate în cadrul S.N.A.C. şi elevi beneficiari, cu dizabilităţi certificate.

Rezultate:

DANS TRADITIONAL
Locul I – Echipa Bordeiasul – Scoala Gimnazială  Nr.2 Motru
Locul 2- Echipa Hora – Scoala Gimnaziala Alexandru Stefulescu Tg-Jiu
Locul 3- Echipa Prietenii – Scoala Gimnaziala Runcu
DANS MODERN
Locul I – Echipa Styl – Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu
Locul II – Echipa Angels – Scoala Gimnaziala Alexandru Stefulescu Tg-Jiu

Olimpiada de Geografie la CNTV

Peste 200 de elevi din toată ţara vor participa în perioada 1-6 aprilie 2013 la faza naţională a Olimpiadei de Geografie, competiţie găzduită în acest an de judeţul nostru. Gorjul va fi reprezentat de 5 elevi. Probele concursului vor fi găzduite de CNTV.

Potrivit lui Ion Işfan, inspectorul şcolar general al judeţului Gorj, în perioada 31 martie-6 aprilie 2013 la Gorj se va desfăşura cea de-a XXXIII-a ediţie a Olimpiadei de Geografie, pentru elevii claselor VIII-XII. Se vor afla la Târgu-Jiu 220 de elevi concurenţi, 42 profesori însoţitori şi 40 de membri ai Comisiei Centrale.

Programul anunţat de Claudia Zaharia, inspectorul şcolar de specialitate este următorul:

-luni, 1 aprilie 2013, deschiderea oficială la 09.30 la Cinematograful “Sergiu Nicolaescu”

-în aceeaşi zi, la ora 16.00, la CNTV, proba teoretică

-marţi-miercuri, 2-3 aprilie 2013, aplicaţii practice în judeţ şi proba practică la CNTV

-vineri, 5 aprilie 2013, se va desfăşura proba de baraj pentru selectarea lotului olimpic pentru etapa internaţională a olimpiadei.

-sâmbătă, 6 aprilie 2013, festivitatea de premiere la Cinematograful “Sergiu Nicolaescu”.Image

În atenţia părinţilor!

Înscriere clasa pregătitoare la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru

 

La nivelul unităţii noastre vor funcţiona trei clase pregătitoare:

-o clasă la Ceauru-Grădiniţa Ceauru

-o clasă la Corneşti-Grădiniţă Corneşti nr 2

-o clasă la simultan Băleşti

Sunt aşteptaţi circa 60 de preşcolari pentru a se înscrie la clas pregătitoare. Înscrierile se vor face la Secretariatul Şcolii Gimnaziale “Antonie Mogoş”, conform programului anunţat:

 

Ce acte sunt necesare pentru înscriere:

– Cerere-tip de înscriere

– Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

– Certificatul de naştere al copilului

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

–  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CALENDAR CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

28 martie – se va face afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare şcoală

30 martie – 7 aprilie 2013 –  va avea loc organizarea în fiecare şcoală care are clasa pregătitoare a  „Zilei porţilor deschise”,

01 – 12 aprilie 2013 -organizarea întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2013 – 2014, în învăţământul primar.

1 aprilie 2013 – afişarea la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar

02 – 19 aprilie 2013 –  evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor. Tot în acest interval se va comunica rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

2 – 22 aprilie 2013 – părinţii completează online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

07 mai 2013 – afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

08 – 17 mai 2013 – depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul şcolii de circumscripţie de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Totodată acum are loc validarea cererilor-tip de înscriere.

20 – 23 mai 2013 – procesarea cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi pe baza criteriilor generale date de inspectoratul şcolar  şi a celor specifice de departajare ale şcolii, în limita locurilor disponibile.

24 mai 2013 –  afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

27 – 31 mai 2013 – centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar  a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

 

22 Martie 2012-Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita la Scoala Gimnaziala „Antonie Mogos”

In fiecare an, pe 22 martie, tarile isi reunesc eforturile pentru a aminti oamenilor din lumea intreaga importanta si ponderea pe care o are in viata fiecaruia. In 1992, Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare (UNCED), care a avut loc la Rio, in Brazilia, a recomandat desemnarea unei zile internationale pentru a celebra . Adunarea Generala a Natiunilor Unite a desemnat ziua de 22 martie 1993 ca fiind prima Zi Mondiala a Apei, iar de atunci aceasta a fost sarbatorita anual. In decembrie 2010, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a declarat 2013 ca An International al Natiunilor Unite pentru Cooperare in domeniul Apei (Rezolutia A/RES/65/154), cu tema „ si cooperarea internationala ”, iar Ziua Mondiala a Apei 2013 ar trebui dedicata aceleeasi teme, sub sloganul „, peste tot, doar daca o impartim” .

Peste 100 de elevi de la ciclul primar al Scolii Gimnaziale „Antonie Mogos” au marcat festiv evenimentul impreuna cu specialistii din cadrul Serviciului Judetean Gorj de Gospodarire a Apelor.ImageImage

Concursul National Interdisciplinar VERTICAL pe 27 aprilie 2013

Regulamentul Concursului Național VERTICAL 2013

MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU-JIU

ȘCOALA GIMNAZIALA “ANTONIE MOGOS” CEAURU

COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU

ASOCIAȚIA PROVERTICAL

 

 

 

 

 

CONCURSUL NATIONAL VERTICAL

EDITIA A VII -A

27 Aprilie 2013

Regulamentul de desfăşurare a Concursului Național  VERTICAL

de limba şi literatura română-matematică,

clasele IV-VIII ,, Vertical ”,

ediţia a-VII-a

27 APRILIE 2013

I. Cadrul general

 

Art. 1. Concursul are ca obiectiv promovarea ideilor de competiţie şi de performanţă a studiului disciplinelor prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru limba şi literatura  română şi matematică.

Art. 2. Concursul vizează stimularea interesului elevilor pentru realizarea standardelor curriculare de performanţă la disciplinele limba şi literatura română şi matematică , abordarea interdisciplinară în vederea creşterii calităţii şi eficienţei învăţământului obligatoriu.

II. Etapele concursului

 

Art. 3. Acest concurs se desfăşoară la nivelul fiecarui judet participant şi are următoarele etape: pe clasă, pe şcoală şi judeţeană. Faza finala desfășurându-se în județul  Gorj

Art. 4. Selecţia participanţilor la acest concurs se face pe baza rezultatelor obţinute la fazele anterioare , cu excepţia fazei pe clasă, la care participarea se realizează pe baza aptitudinii elevului sau/şi la recomandarea învăţătorului/profesorului . Concursul se adresează elevilor din clasele IV-VIII.

Art. 5. Graficul de desfăşurare a acestui concurs este următorul :

–          Faza pe clasă (15 februarie-15 martie 2013)

–          Faza pe şcoală(15-30 martie 2013)

–          Fază judeţeană(1-5 aprilie 2013)

Faza naționala va avea loc la Şcoala Gimnaziala “Antonie Mogos” Ceauru.

III. Responsabilităţi şi atribuţii

 

Art. 6. De organizarea acestui concurs şcolar răspund : Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, Scoala Gimnaziala “Antonie Mogos” Ceauru, Primaria si Consiliul Local Balesti, Colegiul Tehnic GENERAL GHEORGHE MAGHERU.

Art. 7. Pentru coordonarea acestui concurs se constituie la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj , Comisia de organizare si coordonare   si Comisia de Concurs  având următoarea componenţă:

– preşedinte:      

inspector scolar general

–          vicepreşedinte: 

-inspector scolar general adjunct 

– inspector de specialitate matematica

– inspector de specialitate limba si literatura romana

-director Şcoala Gimnaziala “Antonie Mogos”

– un membru fondator al acestei competitii scolare

– secretar:

–  profesor gradul I sau II

– membrii:

-sefii de cerc

Art. 8. Comisia judeţeană stabileşte numărul participanţilor . Concursul presupune câte un elev de la clasele IV-VIII, , unde există un rând de clase ;şi maximum câte 3 elevi pentru fiecare clasa , unde există mai multe rânduri de clase .

Art. 9. La nivelul fiecărei şcoli ( comună sau oraş ) ,învăţătorii claselor a IV , profesorii de limba şi literatura română şi cei de matematică răspund de corectitudinea desfăşurării concursului ,împreună cu directorul şi şefii comisiilor metodice din care fac parte. Comisiile au obligaţia de a înainta Şcolii Gimnaziale ANTONIE MOGOS , până la 20.04.2013, tabelele cu elevii calificaţi pentru etapa nationala a concursului , precum şi tabelele cu profesorii evaluatori si profesorii insotitori (supraveghetori)

Art. 10. Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală (şcoală coordonatoare) numite prin decizia conducătorului unităţii coordonatoare sau organizatoare, cuprinde 2-4 profesori, 2 învăţători şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii de învăţământ.

Art. 11.  Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a comisiilor pentru etapa locala şi este propusă de inspectorul de specialitate şi aprobată de către inspectorul şcolar general. În comisii pot fi cooptate, acolo unde este posibil, cadre didactice universitare. Inspectorul şcolar general adjunct este preşedintele comisiei judeţene, iar inspectorul de specialitate este vicepreşedinte la comisia disciplinei de care răspunde.

Art. 12. Comisiei Judetene îi revine responsabilitatea elaborării subiectelor de concurs la etapa judeţeană( materia studiată în clasele IV-VIII- sem. I) şi temele propuse pentru concursurile şcolare  .

Art. 13. Comisia Judeţeană va analiza şi va hotarî, în fiecare an şcolar, continutul bibliografiei minimale pentru concurs .

Art. 14. Rezultatele concursului şi concluziile Comisiei vor fi date publicitaţii.

Art. 15. Elevii participanţi care susţin concursul în altă localitate decât cea în care domiciliază vor fi însotiti de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însotitor asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzatoare a elevilor.

Art. 16. Preşedintele Comisiei Judeţene are următoarele atribuţii:

•    răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de concurs.

•    stabileşte, împreună cu vicepreşedintele şi secretarul comisiei, sălile destinate activităţii de evaluare ;

  • avizează listele cu premii şi menţiuni;

•    semnează diplomele de premiere precum şi documentele de analiză şi datele statistice.

Art. 17. Vicepreşedinţii Comisiei Judeţene de organizare şi evaluare are următoarele atribuţii:

•      stabilesc calendarul concursurilor;

•      monitorizează activitatea de evaluare prestată de profesorii evaluatori;

  • verifică şi avizează calitatea evaluarii lucrărilor ce impun departajare sau sunt propuse pentru acordarea premiilor speciale;
  • verifică şi avizează corectitudinea calculului mediilor pe lucrările scrise, pe bareme, a completării acestora, ierarhia participanţilor şi convertirea punctajului final în note finale.

Art. 18. Secretarul Comisiei Judeţene de organizare şi evaluare are urmatoarele atribuţii:

  • stabileşte lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, evaluare şi evidenţa şi le gestionează pe toata durata concursului;

•      realizează listele cu participanţii;

•      elaborează şi multiplică imprimatele – borderouri;

•      participă la deschiderea lucrărilor şi la ierarhizarea participanţilor;

•      participă la realizarea clasamentului final;

 

•       răspunde de completarea diplomelor pentru premii/menţiuni

 

•  predă lucrările şi documentele aferente, spre păstrare, în arhiva şcolii, prin proces-verbal, unui reprezentant din conducerea şcolii în care se desfăşoară concursul;

• asigură introducerea în calculator a rezultatelor concursului şcolar;

•  asigură afişarea rezultatelor concursului şcolar înainte şi după contestaţii;

• înregistrează, pe suport magnetic, pentru inspectoratele şcolare şi MEC, subiectele şi rezultatele concursului;

• primeşte şi înregistrează contestaţiile depuse de elevi în termenul stabilit de comisie.

IV. Probele de concurs

 

Art. 19. Proba de concurs este scrisă iar structura probei se stabileşte de către membrii comisiei judeţene.

Structura probei

Proba de examen este structurată pe două părţi :

Proba I – Limba şi literatura română

Proba II – Matematică

Fiecărei părti i se acordă un punctaj de la 100 la 0 puncte detaliat în baremul de corectare şi notare.

Punctajul final fiind media aritmetică a celor 2 părţi.

Timpul de lucru pentru fiecare probă este de 90 de minute cu pauză de 30 de minute între probe.

Formularea subiectelor din părţile probei de concurs se face pe baza obiectivelor programei şcolare şi în conformitate cu abilităţiile, deprinderile, capacităţiile şi conţinuturile selectate din Curriculum Naţional, programe şcolare pentru clasele IV-VIII.

Proba I –Limba şi Literatura Română

 

Programa olimpiadei judetene

Proba II- Matematică

 

 

Programa olimpiadei judetene

Art. 20.  Evaluarea lucrărilor. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 100 la 0, după baremele alcătuite de comisie.

V. Metodologia desfăşurării fazei naţionale
a concursului

Art. 21. În dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba, Comisia  de organizare şi evaluare asigură multiplicarea subiectelor şi păstrarea secretului acestora.

Art. 22. Totodată, vor fi desemnaţi şi instruiţi profesorii asistenţi pe săli. Specialitatea profesorilor asistenţi trebuie să fie alta decât cea care priveşte conţinutul probelor. Profesorii asistenţi vor da o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu au rude sau elevi în sălile la care supraveghează.

Art. 23. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi privitor la atribuţiile şi comportarea lor în timpul probelor.

Art. 24. Elevilor li se înmânează foile de concurs speciale care asigură caracterul secret al identităţii participantului. Profesorii asistenţi verifică identitatea participantului pe baza actului de identitate şi a listei de participare la concurs. Preşedintele verifică numele şi prenumele de pe fiecare lucrăre, precum şi identitatea candidatului. După verificare, preşedintele semnează şi aplică, pe colţul îndoit al lucrării, ştampila şcolii unde se desfăşoară concursul.

Art. 25. După terminarea timpului afectat concursului, care se marchează pe tablă, profesorii asistenţi primesc lucrările şi verifică numărul de pagini, care se trec în borderou.

Art. 26. Preşedintele sau vicepreşedinţii subcomisiilor şi secretarul comisiei primesc seturile de lucrări pe săli, le numerotează şi le repartizează spre evaluare echipelor formate din doi profesori. La evaluare, greşelile sunt subliniate de către evaluatori folosind culori diferite, fără a se interveni în textul lucrării. Profesorii evaluatori completează borderourile de notare, alcătuite pe baza baremurilor. Punctajul final al subiectului sau al lucrării se obţine prin medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjiri, constituită din punctajul acordat de cei doi profesori.

Art. 27. În situaţia în care punctajele acordate unuia dintre subiecte sau lucrării în ansamblu, de către cei doi profesori, diferă cu mai mult de 10 puncte, în cazul notării cu maximum 100 de puncte, se procedează la reevaluarea subiectului de către un al treilea corector. Punctajul acordat de al treilea corector intră în calculul aritmetic al notei finale.

Art. 28. Punctajul final al lucrării este media aritmetică, fără rotunjiri, a punctajelor acordate pentru fiecare subiect în parte.

Art. 29. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au studiat disciplina din concurs în altă limbă decât limba română pot să redacteze, la cerere, lucrarea în limba lor maternă.

Art. 30. Nu pot fi propunători de subiecte preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor dacă au rude sau elevi în concurs. De asemenea, nu pot fi propunători de subiecte sau evaluatori, cadrele didactice care, la clasa/clasele sau disciplina/disciplinele respective au rude sau elevi în concurs. Membrii comisiei vor da o declaraţie scrisă în acest sens.

Art. 31. Pentru concursurile şcolare, la care există etapa internaţională, se organizează o probă de baraj, în conformitate cu cerinţele concursurilor internaţionale la care vor participa.

VI. Definitivarea rezultatelor

Art. 32. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 100 la 0, după baremele alcătuite de comisie.

Art. 33. Ierarhia, înainte de contestaţie, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.

Art. 34. Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise. Contestaţiile sunt depuse în termen de cel mult 0,5 ore de la afişare, la secretariatul comisiilor, termenul de analiză şi răspuns fiind de cel mult 2 ore de la depunerea contestaţiilor.

Art. 35. Pentru rezolvarea contestaţiilor, la toate fazele de concurs, preşedintele numeşte o subcomisie pentru fiecare disciplină/an de studiu alcatuită din 2-4 cadre didactice, altele decât cele care au evaluat iniţial. Hotărârile subcomisiilor de contestaţii, certificate de preşedintele comisiei, sunt definitive. După rezolvarea contestaţiilor se stabileşte clasamentul final pentru premiere, care se afişează.

VII. Premierea

Art. 36. La etapa naţională ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Pentru premiile I, II şi III se acordă cinci locuri pentru fiecare disciplină, pe an de studiu în concurs, la care participă cel puţin 75 de elevi. În cazul în care sunt sub 75 de participanţi se acordă trei locuri pentru premiile I, II şi III.

De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concursul pe disciplina/domeniul de învăţământ. Se pot acorda şi premii speciale.

Art. 37. Premiile speciale se acordă pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs. Câştigătorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare şi evaluare a concursurilor şcolare.

Art. 38. Drepturile elevilor şi ale personalului didactic participant la concursurile şcolare, celelalte cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 39. În afara premiilor acordate în concurs, elevii premiaţi pot beneficia de excursii şi tabere şcolare gratuite.

VIII. Premierea

Art. 40. Se acordă trei premii şi trei menţiuni pentru fiecare an de studiu ,fiecare disciplina si premiile VERTICAL care sunt media celor 2 discipline.De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs. Se pot acorda şi premii speciale.

Art. 41. Premiile speciale se acordă pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs. Câştigătorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare şi evaluare a concursurilor şcolare.

Premiile vor fi acordate de Asociația  PROVERTICAL, Fundatia GENERAL GHEORGHE MAGHERU sau sponsori atrasi de acestea.

 

Noutăţi clasa pregătitoare

Copiii vor fi înscrişi la clasa pregatitoare în două etape. Părinţii pot opta atât pentru şcolile de circumscripţie, cât şi pentru celelalte şcoli în prima etapă. În a doua etapă – copiii pot fi înscrişi doar la şcolile cu locuri rămase libere. Înscrierile încep pe 2 aprilie. Metodologia este în dezbatere publică până pe 24 martie a.c.

Pentru cei care se înscriu la şcolile din afara circumscripţiei lor, se aplică întâi criteriile generale (grad de handicap, orfan, existenţa unui frate înmatriculat la acea şcoală), apoi criteriile specifice stabilite de şcoală. Prevederile fac parte din proiectul de „Metodologie pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2013 – 2014”, lansat sâmbătă 16 martie de către Ministerul Educaţiei Naţionale în dezbatere publică.

De reţinut:

• Părintele va putea să refuze din start şcoala de circumscripţie, însă în cazul în care copilul său va rămâne neînscris – repartiţia acestuia va fi făcută de aplicaţia informatică

• În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii vor completa, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile.

• Înscrierea copiilor în unităţile de învăţământ particular se face în prima etapă de înscriere.

• Copiii care implinesc 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I, vor fi înmatriculaţi în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

• Şi copiii care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 se vor putea înscrie în clasa I, după evaluarea dezvoltării psihosomatice care atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Principalele prevederi ale Metodologiei Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv au obligaţia să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare. La solicitarea părinţilor, în clasa pregătitoare se pot înscrie şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Proiectul de metodologie prevede şi cine se poate înscrie direct în clasa I:

– copiii care implinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.

– la solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea CJRAE Gorj, in perioada prevăzută.

Calendarul propus al înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013-2014

28 martie 2013: Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare şcoală, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

28 martie 2013: Afişarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, acolo unde părinţii o solicită, precum şi a unităţilor/ instituţiilor în care se realizează aceasta evaluare. 28 martie: Anunţarea, prin afişare la sediul şcolii, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor, avizate, din punct de vedere al legalităţii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

30 martie – 7 aprilie 2013: Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregatitoare, a unei “Zile a porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregatitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat in aceasta activitate.

01 – 12 aprilie 2013: Organizarea întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2013 – 2014, în învăţământul primar.

02 – 19 aprilie 2013: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 prevede aceasta evaluare.

02 – 19 aprilie 2013: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. 19 aprilie 2013: Transmiterea, de catre CJRAE Gorj a procesului-verbal in care este înscris rezultatul dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judeţul Gorj comisiei judetene.

Prima etapa de înscriere în clasa pregătitoare

01 aprilie 2013: Afişarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.

02 – 22 aprilie 2013: Completarea, de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 08-20 (luni-vineri), respectiv 08-13 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

23 aprilie 2013: Procesarea, de catre comisia nationala, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

24 – 26 aprilie 2013: Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea, de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, a listei candidatilor admisi in aceasta faza. Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

29 aprilie 2013: Procesarea, de catre comisia nationala, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi, din lipsa de locuri si care au exprimat optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie in aceasta faza.

29 aprilie 2013: Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

07 mai 2013: Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar. Informarea MEN, de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

08 – 17 mai 2013: Depunerea cererii-tip de inscriere, la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

20 – 23 mai 2013: Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în aceasta etapă.

24 mai 2013: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrisi in clasa pregatitoare.

27 – 31 mai 2013: Centralizarea şi soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrisi la vreo unitate de învăţământ. Soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

100_1038

Directorii de şcoli nu vor fi degrevaţi!

 

Deşi Ministerul Educaţiei Naţionale dorea degrevarea de ore a personalului didactic de conducere din învăţământ şi a unor lideri sindicali, Guvernul a respins această propunere. Se păstrează degrevarea parţială ca şi până acum.

 

 

Guvernul Ponta a aprobat doar degrevarea parţială de la orele pe care sunt obligaţi să le ţină la clasă, conform normei didactice, cu menţinerea integrală a salariului, pentru directorii de şcoli, inspectorii de şcoli şi anumiţi lideri sindicali.

Însă, Executivul nu a acceptat propunerea Ministerului Educaţiei, lansată pe 4 martie, de a-i scuti total de la clasă, în cazul în care altfel actul managerial ar fi afectat.

Ca atare, cadrele didactice vor fi scutite numai de la o parte din orele din program pentru a-şi îndeplini atribuţiile manageriale, aşa cum era şi până acum.

În ceea ce-i priveşte pe sindicaliştii care vor participa la activităţile de monitorizare a calităţii învăţământului preuniversitar, aceştia vor putea fi degrevaţi de asemenea parţial şi tot fără a le fi afectate drepturile salariale.

La aceste activităţi ar urma să participe în jur de 100 de sindicalişti din toată ţara formaţi penrtru funcţiile de monitori, unul sau doi din fiecare judeţ, depinde de judeţele mari. Potrivit USLI Gorj, în judeţul nostru ar urma să existe doi asemenea reprezentanţi.

Scutirea totală de la orele de predare ar presupune costuri mari, pentru că la nivel naţional sunt peste 18.000 de directori şi directori adjuncţi, câteva sute de inspectori şi alţi angajaţi ai MEN.

 

 

 

ŞCOALA GORJEANĂ la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu

Cea mai veche şcoală din judeţ

Cea mai veche şcoală din judeţ

O reusita, Structura Balesti de la Scoala Gimnaziala „Antonie Mogos” aproape de finalizare

Proiectul reabilitarii Scolii Gimnaziale Balesti dateaza din anul 2004, lucrarile pe fonduri europene au inceput in primavara anului 2012 iar acum suntem aproape de finalizare. Avem acum trei scoli gimnaziale la standarde urbane.

Scoala Gimnaziala Balesti in 2011

Scoala Gimnaziala Balesti in 2011

Scoala Gimnaziala Balesti in martie 2013

Scoala Gimnaziala Balesti in martie 2013

Scoala Gimnaziala Balesti inca in constructie

Scoala Gimnaziala Balesti inca in constructie

Conditii la standarde europene pentru elevii din Balesti

Conditii la standarde europene pentru elevii din Balesti

Fără tăieri în 2013 în învăţământ

Premierul Victor Ponta la Târgu-Jiu

Premierul Victor Ponta la Târgu-Jiu

Într-o declaraţie acordată AGERPRES, premierul Victor Ponta a declarat: ” Nu se va reduce nimic la sănătate şi educaţie. În schimb, în restul administraţiei centrale, cred că ar mai fi vreo doi-trei oameni care n-au ce face pe acolo, cred că pot fi două trei cheltuieli care pot fi reduse. De altfel, am un consilier al primului ministru special care cu asta se ocupă, cu standardele de cost ale fiecărei instituţii, face un audit al fiecărei instituţii şi după aceea mă informează în primul rând pe mine cam cât ar trebui să coste acea instituţie, cam câţi oameni ar trebui să aibă, şi primele rezultate sunt semnificative ca să spun aşa”.

Ultimele informaţii despre acordarea gradaţiei de merit în Gorj

În perioada 15 martie-11 aprilie 2013, cadrele didactice din Gorj vor depune dosare pentru obţinerea gradaţiei de merit pe următorii cinci ani.  Sunt aşteptate sute de candidaturi  de la profesorii gorjeni, cifra aproximativă de dosare câştigătoare fiind de 250. La sfârşitul lunii mai vom cunoaşte şi nominalizările câştigătoare.

 

Pentru foarte mulţi profesori, directori de şcoli şi inspectori şcolari urmează cea mai dificilă perioadă din acest an, cea a obţinerii gradaţiilor de merit. Situaţia este cu atât mai dificilă cu cât Metodologia de acordare s-a schimbat iar doritorii sunt foarte mulţi. Liderul sindical Vasile Mija vorbeşte de circa 3 candidaţi pe loc, o cifră impresionantă pentru cei mai reprezentativi dascăli ai judeţului.

250 de gradaţii în 2013Sedinta ISJ eu

Potrivit Metodologiei de acordare, gradatiile de merit se acordă pe o perioada de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013 şi reprezintă 25% din salariu. Se ia în calcul activitatea pe ultimii 4 ani, iar criteriile de departajare sunt: activităâţi complexe cu valoare instructiv-educativă în pondere de 80%, performanţe deosebite în inovarea didactică sau managerială, pondere 10%, participarea la proiecte, 5% şi creşterea prestigiului unităţii de învăţământ, 5%.

Începând cu 1 martie 2013 s-au făcut câteva modificări în Metodologia de acordare:

“Numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.”

Alte modificări se referă la cei care îşi depun dosarele:

“Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe în care a funcţionat în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar pentru acordarea gradaţiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.

În cazul în care candidatul este pretransferat, acesta îşi depune dosarul la unitatea de învăţământ unde este titular la data depunerii dosarului.

În situaţia în care candidatul este detaşat în alt judeţ, acesta poate depune dosarul la unitatea de învăţământ unde funcţionează la data depunerii dosarului sau la unitatea de învăţământ unde este titular. Plata gradaţiei de merit încetează pentru candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ.

Cadrele didactice angajate pe perioadă determinată depun documentele menţionate anterior la conducerea unităţii de învăţământ la care sunt încadrate la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.

În situaţia în care candidatul este detaşat în alt judeţ, acesta poate depune dosarul la unitatea de învăţământ unde funcţionează la data depunerii dosarului sau la unitatea de învăţământ unde este titular. Plata gradaţiei de merit încetează pentru candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ.

Cadrele didactice angajate pe perioadă determinată depun documentele menţionate anterior la conducerea unităţii de învăţământ la care sunt încadrate la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.”

Calendarul acordării gradaţiei de merit

Suntem în plină perioadă de  detaliere a punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.
În perioada 15 martie-11 aprilie 2013, cadrele didactice vor trebui să depună dosarele care conţin documente justificative privind activitatea desfăşurată, iar până pe 19 aprilie se va face analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea Consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la la activitatea candidatului.
Dosarele vor fi verificate şi de către comisia de coordonare, etapă ce se va defăşura în perioada 25 aprilie-3 mai 2013.
În acceaşi perioadă, dosarele vor fi verificate şi de către reprezentanţii sindicatelor, urmând ca în perioada 8-11 mai să să se aprobe lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către Consiliul de Administraţie al ISJ.
Lista cu punctajele obţinute de cadrele didactice se va afişa pe data de 13 mai, iar cei nemulţumiţi de punctaj pot depune contestaţii între 15 şi 17 mai.
Rezultatele finale vor fi afişate pe 26 mai, iar pe 30 şi 31 mai lista cu personalul nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit va fi înaintată Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

 

 

 

 

Noutate legislativa,profesorii majoritari in C.A.-urile scolilor

Consiliile de Administraţie din şcoli se modifică în favoarea cadrelor didactice Legea Educaţiei Naţionale (LEN, nr. 1/2011) a suferit în această săptămână mai multe modificări prilejuite de discutarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 92/2012 şi transformarea ei în lege. Vestita ordonanţă este cea cu unele prorogari de termene, revenirea clasei a IX-a la liceu, reintroducerea funcţiei de educator şi mai multe schimbari cu privire la asigurarea calităţii în învăţământul universitar ş.a. Au apărut şi ale modificări legislative care ajută şcoala. Cea mai bună veste, o măsură de bun simţ a deputaţilor este legată de schimbarea componenţei consiliilor de administraţie (CA). A fost înlăturată aberaţia ca majoritatea membrilor CA ai şcolii să fie din afara şcolii(părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale), Comisia de Educaţie a Camerei Deputaţilor revenind la situaţia anterioară, în care majoritatea CA este dată de cadrele didactice. Salutară mi se pare şi eliminarea prevederii care spunea explicit că preşedintele CA este altul decat directorul. Subscriu idea acestui amendament prin argumentul invocat “Pentru adecvarea structurii consiliului de administraţie la specificul sistemului de învăţământ.”

 

Redăm mai jos noile prevederi legislative:

– Alineatul (2) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Consiliul de administraţie al unităţilor din învăţământul de stat este constituit din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:

a) directorul unităţii de învăţământ, membru de drept;

b) dintre membrii consiliului de administraţie, alţii decât directorul, 50% sunt cadre didactice alese de către personalul didactic al unităţii de învăţământ şi 50% sunt reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici, după caz. Reprezentanţii părinţilor sunt alesi de catre consiliul reprezentativ al parintilor, iar reprezentanţii consiliului local/judeţean sunt desemnaţi de către acesta, de regulă, din rândul consilierilor locali/judeţeni. Reprezentantul primarului/preşedintelui consiliului judeţean este desemnat de către acesta.

– Dupa alineatul (2) al articolului 96 se introduc sapte noi alineate, alineatele (2 1) – (2 7), cu următorul cuprins: (2 1) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit din 7 membri, aceştia sunt: directorul, 3 cadre didactice, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local şi un reprezentant al părinţilor. (2 2) În cazul in care consiliul de administraţie este constituit din 9 membri, aceştia sunt: directorul, 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. (2 3)În cazul in care consiliul de administratie este constituit din 13 membri, acestia sunt: directorul, 6 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. (2 4) În cazul consiliilor de administratie constituite la nivelul unitatilor de invatamant tehnologic si profesional, este membru al acestora un reprezentant al operatorilor economici, prin diminuarea corespunzatoare a numarului reprezentantilor parintilor. (2 5) În cazul consiliilor de administratie constituite la nivelul scolilor postliceale, reprezentantii parintilor sunt inlocuiti de reprezentanti ai operatorilor economici. (2 6) În cazul consiliilor de administratie constituite la nivelul unitatilor de invatamant special si special integrat, sunt membri reprezentanti ai consiliului judetean/ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ai presedintelui consiliului judetean/primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti. (2 7) La sedintele consiliului de administratie participă reprezentanţii sindicatelor din unitatea de învăţământ, un reprezentant al elevilor şi administratorul financiar al unităţii de învăţământ, cu statut de observatori.

Circulă pe Internet:

”Școala altfel”…
 
De-abia am prididit să fac
Planificări – o droaie,
Că vin, din urmă, la atac,
Ședințe ca o ploaie!
 
Ieri am avut C.P., iar azi
Ședință cu părinții,
Alaltăieri C.A., C.E.A.C.,
Să mă ferească sfinții!
 
Peste trei zile voi ave,
C-așa-i acum poruncă,
Prea-minunatul C.C.E.,
Și-alte ședințe încă.
 
Și ca să-mi fie foarte clar
C-am misie-ntre misii, 
Fac parte – ca misionar –
Din treizeci de comisii!
 
Număr absențe, raportez,
Săptămânal de-acuma.
Excursii – le organizez,
Serbări – una și una!
 
Sesiunea de comunicări
Și cea de referate,
Concursuri, baluri, adunări
Tot eu le fac pe toate… 
 
Pornesc spre casă șchiopătând
De-atâta aiureală,
Se-aud ectenii de comând
Când plec de lângă școală.
 
Că rostul ni l-au resetat
Nebunii și cretinii.
Au smuls din holdă grâu curat
Și pun în loc… ciulinii.
 
E noapte, stelele lucesc
Și bate-un vânt iernatic.
Sunt încă trează şi muncesc,
La un proiect didactic.

Mai fac statistici şi printez,
Scriu zeci de protocoale.
Aşa se vede că lucrez –
În rest, sunt vorbe goale.

 
Afară-i frig, în casă frig –
Că n-am bani de căldură,
Și-mi vine, uite-așa, să strig,
Să-mi dau drumul la gură!
 
C-am înțeles: de ani întregi
Reforma-i ca sminteala,
Așa e când promulgă legi
Cine urăște școala.
 
Mai am de corectat lucrări,
Și zeci de portofolii,
Îmi pun pe umeri, să nu-ngheț,
Un șal mâncat de molii.
 
Adorm, într-un târziu, frumos,
Cu capul pe o mapă.
Visez cât am ajuns de… jos,
Pentru trei lei drept plată.
 
Tresar în somn, că am uitat
Să pun în opt dosare
Dovezi de parteneriat
Și de colaborare.
 
Și mă trezesc în zori de zi,
Ca dintr-un joc de iele,
Înmormântată în hârtii,
Dosare, dosărele…
 
Și, vai de capul meu, uitai
Să fac o socoteală
Cu note mici și mai dihai
La cea mai cea scorneală:
 
Îi zice într-un fel măreț –
Testare initială” –
Un fel de măr, dar pădureț,
O nouă abureală.
 
Și plan remedial mai am
Să fac până-n amiază.
Că am și ore până-atunci –
Asta nu mai contează!
 
Aș vrea să plâng, dar nu e chip,
Nu-i timp de consolare,
Că vine, mâine, ARACIP
Comisia-teroare.
 
Și o să ia la scotocit
Toată maculatura
Ce tinde către infinit,
Sporind harababura…
 
Și vin, cu rostul lor ”sublim”,
Iar când or bate-n poartă,
Pe loc ne-or cere să vorbim
Limba română… moartă!
 
Că-i alta limba, la dosar,
Decât e limba vie.
Școlarul nu mai e școlar,
E… ”educabil”. Fie!
 
Și ca să fie pe deplin
Reforma – făcătură,
Poruncă nouă mai primim
Spre nouă-nvățătură:
 
”Când educabilul ți-o da,
Cu sete,-un pumn în gură,
Tu să-i explici, cu glas duios,
Că-i rea apucătură.
 
N-ai voie să-i vorbești răstit,
Necum să-i tragi o palmă,
Ai dreptul să-i zâmbești, smerit,
Cu fața cât mai calmă!”
 
 

Managerii din învăţământ ar putea fi degrevaţi de ore

 Ministerul Educatiei Nationale a publicat pe edu.ro proiectul unei ordonanţe de urgenţă care prevede modificarea Legii Educaţiei Naţionale.În conformitate cu acest proiect, „personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/normă didactică”. De aceeaşi prevedere beneficiază şi liderii sindicali.

Legea Educaţiei Naţionale prevede la această oră că „personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică de predare”. Legea aflată în vigoare nu dă personalului de conducere posibilitatea degrevării totale şi se referă la degrevarea de norma didactică de predare, nu si la degrevarea de post. În trecut, inspectorii şcolari(personalul de îndrumare şi control) beneficiau de această facilitate. Intrarea în normalitate Proiectul aflat pe site-ul MEN prevede că „personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/normă didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ.

De asemenea, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede completarea Legii Educaţiei Naţionale cu următoarele: „Degrevarea reprezintă scutirea efectuării atribuţiei de predare, total/parţial, din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilităţi specifice funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. Pe perioada degrevării se păstrează drepturile salariale”.

În motivarea acestei modificări se arată următoarele:

• potrivit legislaţiei în vigoare, cadrele didactice care ocupă funcţii de conducere în unităţi de învăţământ nu sunt scutite în totalitate de la îndeplinirea normei didactice, fiind nevoite să se ocupe atât de bunul mers al unităţii pe care o conduc, cât şi de educarea copiilor.

• ştiind că personalul didactic de conducere, îndrumare şi control al unităţilor de învăţământ îndeplineşte concomitent atât responsabilităţile specifice funcţiilor de conducere, îndrumare şi control, cât şi realizează atribuţiile de predare, ceea ce determină apariţia unor disfucţionalităţi în îndeplinirea atât a atribuţiilor didactice, cât şi a celor administrative în mod concomitent, misiunea lor fiind vădit îngreunată, este necesar să se asigure eficientizarea managementului unităţii de învăţământ prin scutirea efectuării atribuţiei de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare si de control

• participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ presupune prezenţa efectivă a personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, la aceste activităţi Nota de fundamentare a proiectului de OUG precizează că „degrevările de post/ normă didactică pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control al unităţilor de învăţământ precum si pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ se suportă de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat angajatoare din sumele alocate pentru finanţarea de bază”.

MODIFICARE LEGISLATIVĂ Art. 263, alin (10): Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat, total sau partial, de post/norma didactica, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, elaborate cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant. De aceleasi drepturi pot beneficia si persoanele desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Agenda Societatii de Stiinte Istorice, filiala Gorj

1.  Simpozionul „Gorjul – vatră de istorie românească”, ediţia a XXVIII-a, se va desfăşura în data de 22 mai 2013, de la ora 9.00, la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu, sub genericul „140 de ani de la înfiinţarea arhivelor gorjene”. Programul simpozionului va cuprinde vernisajul unei expoziţii documentare, comunicări ştiinţifice, lansări de carte ş.a. Membrii S.Ş.I.R. – Filiala Gorj care doresc să susţină comunicări sunt rugaţi să transmită titlul lucrărilor ştiinţifice, în format electronic, până la data de 15 martie 2013, pe adresa de email: ssirgorj@yahoo.com

2. Filiala Gorj a S.Ş.I.R. va organiza în perioada 24-25 mai 2013 Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Vor fi prezenţi la Târgu-Jiu, reprezentanţi ai tuturor filialelor S.Ş.I.R. Consiliul Național coordonează activitatea S.Ş.I.R. în intervalul dintre două conferințe naționale și este convocat de președintele S.Ş.I.R. o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. În ultimii ani, reuniunile sale s-au desfășurat la București (2008), Câmpina (2009), Reșița (2010), Mioveni (2011) şi Bucureşti (2012).

Elevii gorjeni direcţionaţi spre Timişoara

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Gorj a încheiat săptămâna trecută un parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara (UVT). Ca urmare a protocolului semnat de cele două instituţii, cadre didactice din cadrul unităţii de învăţământ superior vor sosi în Gorj pentru a pregăti elevii claselor a XII-a pentru examenul de Bacalaureat. „Am semnat

Octavian Mădălin Bunoiu caută elevi gorjeni să îi calce pe urme

Octavian Mădălin Bunoiu caută elevi gorjeni să îi calce pe urme

un protocol cu Universitatea de Vest din Timişoara, parteneriat pe probleme de învăţământ. Universitatea are şi un profesor gorjean, care este şi prorector, Mădălin Bunoiu. S-a discutat ca profesorii să vină la noi, să se formeze echipe mixte care să lucreze cu elevii pentru examenul de bacalaureat. De asemenea, vor primi şi informaţii în legătură cu specializările care pot fi urmate în cadrul universităţii. Trebuie să ne creăm mai multe legături cu universităţile”, a declarat Ion Işfan, inspector general ISJ Gorj.

Clasa a IX-a rămâne la liceu

         Într-un material publicat în săptămânalul VERTICAL în cursul anului 2012, avansam ideea că vom rămâne cu clasa a IX-a la liceu. Săptămâna trecută, ministrul Educaţiei Naţionale, ne-a confirmat această supoziţie prin propunerea făcută Parlamentului.

Clasa a IX-a trebuie să revină la liceu, întrucât trei ani sunt insuficienţi pentru învăţământul liceal, susţin reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP) din învăţământul preuniversitar, ai Consiliului Naţional al Elevilor şi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).
Totodată, aceştia spun că păstrarea clasei a IX-a la învăţământul gimnazial nu este un lucru bun pentru sistem din cauza lipsei infrastructurii şi a resursei umane. „Încă de la discutarea Legii Educaţiei Naţionale am avut această problemă. Prin clasa a IX-a la gimnaziu se aglomerau foarte mult şcolile. Nu exista infrastructură şi nici resurse umane. Se dădeau peste cap normele didactice şi nu existau laboratoare”, a declarat preşedintele FNAP, Mihaela Gună.
Potrivit acesteia, clasa a IX-a la gimnaziu, prevăzută în Legea Educaţiei Naţionale, ar fi limitat copiii din mediul rural doar la nouă clase. Gună a mai spus că şi din punctul de vedere al violenţei păstrarea elevilor de clasa a IX-a la generală ar fi fost nepotrivită: „Ar fi fost nepotrivit ca un copil de şase ani să înveţe alături de unul de 15 – 16 ani”.

Totodată, ea a susţinut că trei ani de liceu sunt insuficienţi pentru ca elevul să se pregătească şi să facă performanţă. „Liceul trebuie să fie de minim patru ani. Încă de la discuţia Legii Educaţiei Naţionale care este în vigoare am susţinut acest lucru”, a spus reprezentantul FNMAP.

În ceea ce priveşte evaluarea transdisciplinară, Gună a arătat că încă de la discutarea Legii Educaţiei Naţionale părinţii au avut o obiecţie în acest sens întrucât o reformă nu se începe cu o evaluare. „În România întâi facem evaluare şi apoi învăţăm. Nu se poate face o evaluare transdisciplinară cât timp disciplinele nu sunt transdisciplinare. Această evaluare nu ar trebui notată. Cele de la sfârşit de ciclu ar trebui notate. La noi ar trebui să se predea întâi şi apoi să se evalueze”, consideră reprezentantul FNAP.

La rândul său, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Iulia Miron, a declarat că susţine revenirea clasei a IX-a la liceu pentru că trei ani alocaţi acestui tip de nivel de învăţământ sunt prea puţini. În opinia acesteia, menţinerea clasei a IX-a la gimnaziu ar fi fost greoaie din cauza lipsei de spaţiu în şcoli şi ca urmare a problemei resursei umane.

De asemenea, reprezentanţii profesorilor (FSLI) salută propunerea ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, de a rămâne clasa a IX-a la liceu. Sindicaliştii reamintesc, printr-un comunicat remis presei, că nu au fost de acord cu introducerea clasei a IX-a la gimnaziu înainte de adoptarea Legii Educaţiei Naţionale. Potrivit FSLI, mutarea clasei a IX-a la gimnaziu, după cum prevede Legea Educaţiei Naţionale, nu este o soluţie bună din cauză că elevii ar urma să fie ”aruncaţi pe piaţa muncii” fără niciun certificat de competenţă.

              Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a propus săptămâna trecută Comisiei de specialitate de la Camera Deputaţilor o serie de modificări la Legea Educaţiei Naţionale, printre care revenirea clasei a noua la liceu. „Clasa a noua va rămâne în cadrul liceului. Ministerul Educaţiei a prezentat comisiei un punct de vedere în legătură cu acest lucru: această clasă trebuie să revină la liceu, altfel, vom asista la o bulversare extrem de mare, aşa cum s-a mai întâmplat de când tot implementăm Legea 1/2011. Eu nu am văzut un concept educaţional care să justifice mutarea clasei a noua de la liceu. Există ţări care prin tradiţie au liceul de trei ani şi au infrastructura şcolară construită în această logică, aşa cum există ţări care au liceele de patru ani”.

Peste 80 de miliarde de lei vechi pentru şcolile Târgu-Jiului

CarciumaruPrimarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, a anunţat săptămâna trecută că suma care va fi alocată anul acesta pentru investiţii, dar şi pentru reparaţii în unităţile şcolare din oraş se ridică la valoarea de peste 8 milioane de lei, potrivit AGERPRES.
Deşi bugetul local nu a fost încă stabilit, primarul a menţionat că va aloca această sumă pentru şcoli, iar în paralel vor fi accesate şi alte programe pentru reparaţii şi investiţii în unităţile de învăţământ. Florin Cârciumaru a adăugat că cel mai important lucru îl reprezintă, în acest moment, schimbarea sau reabilitarea mobilierului din unităţile de învăţământ.

Într-o declaraţie pentru AGERPRES, Florin Cârciumaru a declarat:”Se lucrează insistent la definitivarea bugetului pe 2013, încă nu ştim pe ce ne putem baza, în paralel cu finalizarea bugetului se lucrează la programul de investiţii, programul de lucrări de gospodărie comunală şi reparaţii şi programul de igienizări şi investiţii noi la unităţile şcolare. Am mers personal la foarte multe unităţi, ca pe baza discuţiilor cu directorii să cunoaştem problemele, să stabilim un program amănunţit şi să putem începe lucrările. Aproximativ 8 milioane de lei vom aloca pentru şcoli, am insistat să primim bani şi de la Guvern pe diferite programe pentru unităţile şcolare. Dacă anul trecut am avut probleme majore cu asigurarea căldurii, probleme legate de acoperiş sau probleme legate de grupurile sanitare, la ora actuală avem la anumite unităţi şcolare probleme cu mobilierul”.

„Un zâmbet pentru tine” la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

IMG_6139IMG_6150100_0878100_0888IMG_6110IMG_6126IMG_6131IMG_6133100_0881Ca în fiecare an, elevii de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu au confecționat mărțișoare pentru ca din rodul muncii lor să fie ajutați elevii cu posibilități materiale reduse. Proiectul se află în Calendarul Ministerului Educației Naționale și în ultimii ani a fost preluat și de alte școli.
Proiectul îşi propune ca, prin ateliere de creaţie desfăşurate la sfârşitul orelor de studiu, să realizeze anumite obiecte, prin comercializarea cărora să se obţină banii necesari sprijinirii elevilor fără posibilităţi materiale. Marius Buzera, directorul Colegiului Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, ne spunea cu acest prilej: ”Datorită succesului înregistrat în anii anteriori, proiectul a fost prins în calendarul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, crescând astfel ca vizibilitate la nivel naţional, exemplul fiind urmat în prezent de alte şcoli din ţară. În cadrul acestor ateliere de creaţie, elevii au realizat manual obiecte originale, precum mărţişoare, accesorii, felicitări, gablonţuri şi alte obiecte cadou specifice ”Lunii Mărţişorului”.

Liceele tehnologice slabe din Gorj ar putea fi transformate în şcoli profesionale

 

Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei şi în prezent preşedinte al Comisiei pentru învăţământ din Senat, a declarat vineri, 1 martie 2013, că rezultatele slabe la examenele de bacalaureat din 2012 „trebuie să fie un semnal de alarmă serios pentru toţi  profesorii implicaţi în pregătirea elevilor”. Chiar dacă se recunoaşte faptul că problemele ar putea veni din gimnaziu, fostul ministru propune o măsură absolut şocantă:”Daca rezultatele slabe se vor repeta, măsurile nu trebuie să’ se lase aşteptate. Eu aş merge până la a transforma liceele tehnologice în şcoli profesionale. Nu vreau să sune ca o ameninţare, dar trebuie să facem corecturi la Legea educaţiei şi s-ar putea să prindem asemenea măsuri şi în lege„. Pe lângă măsura anunţată ar trebui reţinut faptul că acelaşi oficial, pe timpul când era ministru de resort, a înlăturat şcolile profesionale din liceele tehnologice.