EXCLUSIV Programul ZILELOR COMUNEI BĂLEŞTI, ediţia a VI-a, 6-8 septembrie 2012

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEŞTI ● CONSILIUL LOCAL BĂLEŞTI

CASA DE CULTURĂ BĂLEŞTI ● ŞCOALA GENERALĂ CEAURU

 

Program

 

JOI, 6 septembrie 2012

 

Ora 12.00 Primăria Comunei Băleşti

• Şedinţă festivă a Consiliului Local Băleşti, prilejuită de deschiderea ediţiei a VI-a, a manifestărilor „Zilele Comunei Băleşti”.

 

Ora 14.00  Baza Sportivă Ceauru

•  Întreceri sportive.

•  Festivitatea de premiere a campionatului de fotbal.

 

Ora 17.00 Şcoala Generală Ceauru

45 de ani de la inaugurarea Şcolii Generale Ceauru

•  Dezvelirea plăcii cu noua denumire a instituţiei: Şcoala Gim-nazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti.

•  Lansarea lucrării „45 de ani de învăţământ la Şcoala Gene-rală Ceauru”, autori prof. Cornel Şomâcu şi jr. Dan Cismaşu.

•  Şedinţă festivă a Cercului de Istorie „Antonie Mogoş” de la Şcoala Generală Ceauru dedicată personalităţii lui Antonie Mogoş, noul patron spiritual al şcolii.

 

Ora 17.45  Şcoala Generală Ceauru

•  Vernisaj expoziţie de fotografie „ Izvoare spre cer –  fântâni cu cumpănă din zona Băleşti” realizată de Andreea Denisa Vlădulescu, fiică a acestor meleaguri şi prof. Andrei Popete-Pătraşcu.

•  Vernisaj expoziţie foto-documentară „Învăţământul din comuna Băleşti de-a lungul timpului” realizată în colaborare de Şcoala Generală Ceauru şi  Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale.

•   Lansarea lucrării „Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului”, autori prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dorina Nichifor,  prof. Andrei Popete-Pătraşcu.

 

Ora 20.00  Baza Sportivă Ceauru

•  Recital al formaţiei Emil şi Nicoleta Lăcătuşu.

• Microrecital Valentin Petruţa.

•  Hora Satului la Băleşti.

 

 

 

 

 

 

Vineri, 7 septembrie 2012

 

Ora 17.00  Baza Sportivă Ceauru

• „Pe Jaleş în jos…”, Concurs de costume populare cu participarea tinerilor din comuna Băleşti, ediţia a II-a.

• Recital al Ansamblului „BRÂULEŢUL” al Casei de Cultură Băleşti.

• Spectacol de dansuri populare al elevilor de la Şcoala Generală Ceauru, secţie externă a Şcolii Populare de Artă.

• Program artistic susţinut  de elevii de la Şcoala Generală Ceauru.

 

Ora 20.00 Baza Sportivă Ceauru

• Recital al formaţiei Emil şi Nicoleta Lăcătuşu.

• Hora Satului la Băleşti.

 

Sâmbătă, 8 septembrie 2012

 

Ora 10.00  Biserica Băleşti

●  Slujbă religioasă festivă dedicată sărbătorii Naşterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică).

●  Decernarea unor „Diplome de fidelitate” pentru cetăţenii  comunei Băleşti, care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

 

Ora 18.00 Baza Sportivă Ceauru

●  Hora satului la Băleşti.

 

Ora 20.00  Baza Sportivă Ceauru

●  Recital  de muzică populară al unor interpreţi locali.

●  Recital al formaţiei Emil şi Nicoleta Lăcătuşu.

●  Microrecital Valentin Petruţa.

 

 

Ora 23.00  Baza Sportivă Ceauru

●  Închiderea festivă a manifestărilor.

●  Foc de artificii.

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ:

Viaţa economică a Gorjului în perioada interbelică

 

Emisiunea „Cine a fost odată-n Gorj” propune o temă foarte incitantă despre evoluţia economică a Gorjului în perioada interbelică. Albinel Firescu vorbeşte la  GORJ TV despre eforturile pentru modernizarea judeţului şi cum au apărut Fabrica de Ţigarete, Fabrica de confecţii, Uzinele Sadu ş.a., embleme ale economiei acestei zone pentru perioada menţionată.

 

Se spunea la începutul perioadei interbelice că dacă vrei să laşi un câine să moară de foame să îl abandonezi în Gorj. Şi totuşi, atunci s-au schimbat capital lucrurile. Gorjul a reprezentat în perioada interbelică un loc în care s-au concentrat foarte multe eforturi, să ne gândim doar la Gheorghe Tătărescu care din funcţia de prim-ministru a sprijinit înfiinţarea unor unităţi economice care funcţionează chiar şi până astăzi: Fabrica de Confecţii, Fabrica de Ţigarete, Hidrocentralele, Fabrica de Cărămidă, Fabrica de Prelucrarea Lemnului etc.

Ca  toată ţara, Gorjul a traversat în perioada dintre cele două războaie mondiale  mai multe etape:   1919-1922 – etapa caracterizată prin resimţirea distrugerilor provocate de Primul Război Mondial, având în vedere că a fost un judeţ ocupat şi unde s-au dat lupte;  1922-1928 – perioada dezvoltării relative, când România îşi reface potenţialul economic, producţia industrială şi agrară creşte treptat, inclusiv în Gorj; 1929-1933 – marea criză economică caracterizată prin inflaţie, şomaj, pauperizare; 1934-1938 – perioada dezvoltării economice a Gorjului ca urmare a sprijinului premierului.

Viaţa economică  a Gorjului a stimulat şi o  efervescenţă  culturală. Să ne gândim doar la Jean Bărbulescu, editorul săptămânalului cunoscut, cel care a preluat Tipografia Miloşescu şi a dezvoltat-o începând cu 1933 cu utilaje noi. Alte amănunte luni, 27 august 2012, la GORJ TV.

 

Mişcarea Personalului Didactic:

Detaşarea în interesul învăţământului în anul şcolar 2012 – 2013

Detaşarea în interesul învăţământului se face pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ. În perioada 17 august – 21 august are loc înregistrarea dosarelor cadrelor titulare, la inspectoratele şcolare.

 Detaşarea în interesul învăţământului este etapa de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prevăzută în Art. 2541, alin. (1) din Ordonanţă,  în cadrul căreia un cadru didactic titular, cu acordul acestuia, poate ocupa posturi didactice/catedre din unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridica/unităţi conexe, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Detaşarea în interesul învăţământului este etapa de mobilitate utilizată pentru:

 • asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, a conducerii unităţilor de învăţământ, a funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar.
 • soluţionarea pentru cel mult un an şcolar a restrângerilor de activitate nesoluţionate prin transfer în etapele prevăzute de Calendar (Art. I,  Pct. 29, Art. 162, alin. 2 şi Pct. 31, Capitolul II,  alin (8), lit. f) din OMECTS nr. 4472/2012).
 • asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, conform prevederilor Art. 2541, alin. (3), lit. b) din Ordonanţă,  a conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar particular.

Locul detaşării în interesul învăţământului în cadrul etapelor de mobilitate:

Conform prevederilor Art. I, Pct.2, alin.2 din OMECTS nr. 4472/2012 referitoare la Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, detaşarea în interesul învăţământului se situează, în ordine, la litera i).

Conform prevederilor Art. I, Pct.2, alin.5 din OMECTS nr. 4472/2012 referitoare la Ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, detaşarea în interesul învăţământului se situează la litera e).

Ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate:

a) transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;

b) ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în vederea angajării personalului didactic cu contract individual de muncă, conform prezentei Metodologii;

c) completarea normei didactice pentru personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, la nivelul inspectoratului şcolar;

d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului, de către personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detaşare la cerere, de către personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

g) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare, ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;

h) repartizarea candidaţilor, în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2011 şi/sau în iulie 2010, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;

i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pe perioadă determinată în regim de plata cu ora;

j) ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare sau în regim de plata cu ora pe tot parcursul anului şcolar;

k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar;

l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, prin testare organizată la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar.

Notă:

Conform prevederilor Art. I, Pct.29, art. 162, alin.1 din OMECTS nr. 4472/2012, Comisia Judeţeană de Mobilitate este abilitată să ia decizii referitoare la detaşări în interesul învăţământului şi în afara perioadei prevăzute în Calendar, cu informarea şi avizul MECTS.

Condiţii de studii în vederea detaşării în interesul învăţământului:

Conform prevederilor Art. I, Pct.28, art. 161, alin.2 şi alin.3 din OMECTS nr. 4472/2012, Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată, care se înscriu la sesiunea de detaşare în interesul învăţământului, care au început studiile până în anul 1993, trebuie să se regăsească în Centralizator.

Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, care se înscriu la sesiunea de detaşare în interesul învăţământului, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească atât în Centralizator, cât şi în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.

Diplomele de absolvire a studiilor postuniversitare de masterat, diplomele de doctor şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.

Condiţii specifice:

Titularii detaşaţi în interesul învăţământului trebuie să posede atestatele, avizele, acordurile şi nivelul studiilor în conformitate cu cerinţele postului precum şi rezultatul admis la proba practică/orală pentru posturile care necesită susţinerea acestei probe. (Art. 1434, alin. 5-7 din OMECTS nr. 4722/2012).

Prin excepţie, conform prevederilor Art. 162, alin.2 don OMECTS 47220/2012, cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.

Condiţii generale:

Detaşarea în interesul învăţământului se face pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ  (Art. 1434, alin.1 din OMECTS nr. 4722/2012);

Posturile didactice/catedrele respective trebuie comunicate de unităţile de învăţământ astfel încât să se găsească în lista actualizată a posturilor, afişată la ISJ /ISMB.

Detaşarea în interesul învăţământului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face:

 • în baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare;
 • la propunerea inspectorului şcolar de specialitate;
 • pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea primitoare;
 • cu acordul scris al persoanelor solicitate;
 • pe baza raportului întocmit de inspectorul de specialitate şi susţinut în CA al inspectoratului;
 • cu aprobarea CA al inspectoratului şcolar, prin decizie a inspectorului şcolar general;
 • pentru o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi;
 • pe baza unui dosar depus la ISJ/ISMB în perioada prevăzută în Calendar – dosar întocmit în conformitate cu cererea-acord pentru DI existentă în Anexa nr.1 la OMECTS nr. 4472/2012;
 • pe baza Acordului inspectoratului şcolar pentru titularii proveniţi din alte judeţe.

Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiilor de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare se face conform prevederilor Art. 1435, alin. (1) din OMECTS nr. 4472/2012:

 • la propunerea inspectorului şcolar general;
 • cu avizul CA al inspectoratului şcolar;
 • cu acordul scris al persoanei solicitate;
 • până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.

Ocuparea funcţiilor de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar particular se face conform prevederilor Art. 1435, alin. (3) din OMECTS nr. 4472/2012:

 • prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui cadru didactic pensionat;
 • prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general.

Detaşarea în interesul învăţământului pentru soluţionarea restrângerilor de activitate se face conform prevederilor Art. 1434, alin. (10) din OMECTS nr. 4472/2012:

 • în şedinţă publică organizată de comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic, în perioada prevăzută de Calendar;
 • pe baza unui dosar înregistrat la ISJ/ISMB, întocmit pe baza cererii tip de detaşare în interesul învăţământului, Anexa nr.1 la Ordin.

Comisia pentru evaluarea probelor practice/orale eliminatorii:

Pentru ocuparea anumitor posturi didactice/catedre este necesară susţinerea unei probe practice/orale, conform  prevederilor Art. 1434, alin.5-6 din OMECTS nr. 4722/2012);

Comisia este numită prin decizia inspectorului şcolar general şi are următoarea componenţă:

 • preşedinte – un inspector de specialitate;
 • membri – câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului);
 • directorul unităţii de învăţământ la care se desfăşoară proba practică;
 • secretar – un cadru didactic.

Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 4-11 la Metodologie.

 1. Calendarul etapei de detaşare în interesul învăţământului

Calendarul prevăzut în Anexa nr.25 la Metodologie este modificată conform prevederilor  Art. I, Pct. 31, alin.8 din OMECTS nr. 4722/2012):

16 august 2012

numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

17 august 2012

publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate;

17-21 august 2012

înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ pentru DI;

înregistrarea la inspectoratele şcolare a dosarelor (cererilor-acord) ale cadrelor didactice titulare, în vederea detaşării în interesul învăţământului;

înregistrarea la inspectoratele şcolare a dosarelor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare;

21 august 2012

afişarea la ISJ/ISMB a graficului şi locului de desfăşurare a probelor practice/orale;

22 august 2012

organizarea de către comisia judeţeană de mobilitate şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

28 august 2012

discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;

29 august 2012

reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a modificării duratei contractelor de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată şi aprobării detaşărilor în interesul învăţământului;

soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;

31 august 2012

emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.

În ataşament se află un model de cerere pentru detaşarea în interesul învăţământului şi un model de solicitare de detaşare din partea unităţii şcolare.

 

Sursa: www.didactic.ro

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ:Biserica gorjeană în perioada 1864-1900

Recent a fost lansată o carte  despre rolul jucat de instituţia bisericii în trecutul acestui judeţ, un subiect în general ocolit de istorici din diverse motive. Istoricul Marcela Mrejeru reuşeşte însă să surprindă, pe baza documentelor de arhivă, câteva dintre aspectele importante ale evoluţiei bisericeşti în Gorj în perioada 1864-1900. Câteva dintre aceste momente importante de istorie vor fi prezentate pentru GORJ TV la emisiunea „Cine a fost odată-n Gorj”.

 

Una din instituţiile fundamentale ale statului român, cel puţin începând cu Epoca Medievală, a fost biserica. Aceasta a funcţionat în strânsă interdependenţă cu instituţiile statului medieval şi modern, ca să rămânem cantonaţi în perioada studiată de Marcela Mrejeru. Acest lucru a rămas valabil chiar şi după 1863-1864, perioadă în care Alexandru Ioan Cuza a impus secularizarea averilor mânăstireşti. Pentru acest lucru, aşa cum susţine Marcela Mrejeru pe bază de documente, domnitorul ţărănimii nu a fost iertat niciodată de vreme ce slujbele pentru el au lipsit chiar în epoca respectivă.

Pentru istoria noastră națională, să reținem că vorbim de secolul în care s-a constituit națiunea română modernă, în care s-a realizat și apoi s-a desăvârșit unitatea națională. În acest secol România și-a construit practic structurile economice, sociale, mentale și politice ale statului modern. Statul român s-a integrat extrem de dificil în structurile și ritmurile de dezvoltare europene poate şi datorită faptului că până după jumătatea secolului al XIX-lea am avut o instituţie bisericească nereformată, vasală celei greceşti.

Telespectatorul gorjean  va afla lucruri foarte interesante despre organizarea bisericii de la Gorj din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, despre modul de viaţă al preoţilor şi enoriaşilor, modul de alegere al preoţilor dar şi despre averea acestei instituţii fundamentale a statului. Toate acestea dar şi multe alte informaţii interesante luni seara, la orele 18.30 şi 20.30, la GORJ TV.

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ, 13 august 2012:

Soarta românilor de pe Valea Timocului în dezbatere la GORJ TV

 

Telespectatorii GORJ TV sunt invitaţi la începutul acestei săptămâni în cadrul emisiunii “Cine a fost odată-n Gorj” la o dezbatere despre soarta românilor de pe Valea Timocului din Serbia, o problemă care la începutul anului a dus la un conflict diplomatic între Serbia şi România. Prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, s-a aflat printre ambasadorii Gorjului, alături de reprezentanţii Şcolii Populare de Artă, care au vizitat recent această regiune.

 

Timocul sau Valea Timocului este o regiune situată în nordul Peninsulei Balcanice (în estul Serbiei şi nord-vestul Bulgariei), de-a lungul văii râului Timoc şi în zonele muntoase  adiacente acesteia. Este formată din judeţele sârbeşti Branicevo, Morava de Est, Bor şi Zaiecar, precum şi regiunea bulgară Vidin. Din câte se pare, soarta românilor din Bulgaria este una mult mai bună în privinţa eforturilor de păstrare a originii etnice.

Mulţi dintre noi au aflat abia acum câteva luni de la autorităţi că Serbia îi discriminează pe românii de pe teritoriul său, motiv pentru care România i-a blocat temporar accesul în UE. Iată un motiv suficient să aflăm mai multe informaţii de la istoricul Gheorghe Nichifor, cel care s-a aflat recent în această regiune. Impresiile istoricului sunt unele optimiste deşi, principala problemă a românilor de pe Valea Timocului este că deşi vorbesc limba română, cunosc doar alfabetul chirilic, publicaţiile româneşti fiind astfel inaccesibile.

Situaţia românilor de pe Valea Timocului este una foarte grea deoarece autorităţile sârbe au încurajat apariţia unei minorităţi “vlahe”, etnicii români fiind astfel împărţiţi în români şi vlahi. Autorităţile române nu recunosc decât o comunitate etnică în Serbia de răsărit, din Valea Timocului, lucru atestat de istorie şi tradiţii. Deşi se aplică rigorile Uniunii Europene iar minoritatea românească a fost recunoscută în 2007, românii din zonă nu se pot bucura decât în mică măsură de educaţia în limba română iar mijloacele de informare în limba română sunt insuficiente şi nu îşi ating scopul anunţat. Există probleme chiar şi pe tărâm religios, în sensul că în parohiile din Serbia de răsărit nu este recunoscută jurisdicţia episcopiei române  din Serbia.

Alte amănunte, luni seara  pe  Gorj Tv.