CINE A FOST ODATĂ-N GORJ: Amintiri despre Jean Cănăvoiu

În această toamnă se vor împlini două decenii de la dispariţia scriitorului Jean(Ion) Cănăvoiu, prilej pentru noi de a încerca o rememorare alături de unul dintre marii săi prieteni, poetul Spiridon Popescu. Telespectatorilor GORJ TV le oferim o serie de amintiri despre regretatul epigramist povestite în maniera-i cunoscută şi apreciată de către Spiridon Popescu.

 

Ca şi repere în timp, Jean Cănăvoiu s-a născut în 8 septembrie 1939 şi a plecat, prea repede dintre noi, la 22 octombrie 1992. Memoria publică îl păstrează  printr-un festival care îi poartă numele-Festivalul de Umor „Ion Cănăvoiu” ajuns la ediţia a XIX-a-dar şi printr-o revistă care a fondat-o şi care apare şi astăzi intitulată „HAZUL”. Aşa cum spune Spiridon Popescu, inegalabilul Jean Cănăvoiu este păstrat în memoria celor care l-au cunoscut şi printr-o serie de amintiri care fac diferenţa dintre anonimi şi oamenii cu spirit.

Despre începuturile revistei „Hazul”, aflăm că Jean Cănăvoiu a fost şi iniţiatorul editării unei reviste de satiră şi umor,  pe care, aşa cum se menţiona şi în caseta redacţională, el o conducea ca director, finanţator, editor, redactor şi chiar difuzor. Jean Cănăvoiu îşi avea taraba instalată,  o mică măsuţă, chiar în holul de la intrarea în sala de spectacole a fostului cinematograf 23 August, de la intersecţia Căii Eroilor cu str. Victoriei, azi sediul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu. Acesta era Jean Cănăvoiu pe care prietenii săi, azi scriitori consacraţi, nu pot să îl uite şi reaprind de fiecare dată flacăra la Festivalul care îi poartă numele.

Din nefericire, nu sunt multe cărţile care ne amintesc de scriitorul Jean Cănăvoiu:  „Soare cu dinţi” (fabule), Editura Spicon Târgu-Jiu, 1991; „Poezii” (postum), Târgovişte, 1993; „Cobra regală” (epigrame, postum), Editura CCVCTP Gorj, 1994; „Sonetele vinului” (poeme postume), Editura PUNCT.

Nu pierdeţi emisiunea CINE A FOST ODATĂ-N GORJ de luni, 30 iulie 2012, de la orele 18.30 şi 20.30.

EXCLUSIV Se merge tot pe delegaţie:

Concursul de inspector şcolar general amânat  la Gorj

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a anunţat la începutul acestei săptămâni că a suspendat concursurile pentru ocuparea celor  42 de posturi de inspector şcolar general, care ar fi trebuit să aibă loc în perioada 20 iulie – 15 septembrie 2012. Până la acest moment în Gorj au fost rostite ca nume de candidaţi pentru această funcţie Gheorghe Nichifor, Marius Buzera, Ion Işfan şi Nicolaie Mergea.

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ: Scriitorul Ion C. Gociu şi romanul său „Maia”

Într-un ciclu de emisiuni de vacanţă, GORJ TV vă propune la „Cine a fost odată-n Gorj” o întâlnire cu scriitorul Ion C. Gociu, autorul unui roman foarte bine primit de critica literară şi de public. Romanul „Maia” vorbeşte despre câteva evenimente istorice dureroase din istoria naţională întâmplate în timpul celui de-al doilea război mondial şi în anii imediat următori.

 

Scriitorul Ion C. Gociu a lansat săptămâna trecută romanul „Maia”, o carte care pune accentul pe evenimente istorice din al doilea război mondial cu ajutorul mijloacelor literare. Personajele cărţii, fruntaşul dezertor Trifon Mogoş din Gorj şi evreica Maia Zimmerman din Iaşi, vor fi salvate  de comunitatea ţiganilor de evenimentele acelor vremuri,  evacuarea evreilor din Iaşi şi deportarea ţiganilor din Transnistria. Autorul vorbeşte despre masacrul săvârşit la chestura de poliţie din Iaşi, din 29 iunie 1941, fapt petrecut pentru „curăţarea Iaşiului de evrei” după ordinele şefului statului de atunci, generalul Ion Antonescu. Şi mai dramatic, aflăm despre evacuarea în condiţii inumane a evreilor din Iaşi, cu toate momente mai puţin amintite în literatură.

Ion C. Gociu, ofiţer de carieră acum ajuns la venerabila vârstă de 78 de ani, a publicat trei cărţi în ultimii trei ani:”Din Văianu la Toronto”-2010, ”Cireşe amare”-2011, ”Maia”-2012. Despre geneza ultimei cărţi el povesteşte telespectatorilor GORJ TV: „Ideea mi-a venit de la o povestioară a talentatului şi om plin de har, scriitorul Dumitru Dănău. Cunoşteam un asemenea caz încă de la începutul anilor ‘70. L-am întrebat dacă este de acord să scriu pe o asemenea idee, că pot realiza un roman. Răspunsul dumnealui a fost afirmativ şi încurajator. Mai întâi a trebuit să citesc tot ce am găsit pe internet despre Pogromul de la Iaşi din 1941 şi deportarea ţiganilor în Transnistria în anul 1942, despre care, sincer să fiu, aveam cunoştinţe vagi. Ficţiunea mea trebuia să se bazeze pe adevăruri istorice indubitabile. În aproximativ două luni am fost pus la punct în ceea ce priveşte evenimentele istorice întâmplate. Au urmat trei luni de muncă, efectuată cu spor între orele două şi şapte ale dimineţilor şi pe 24 decembrie 2011, volumul întâi a fost terminat.”

Despre istorie şi naraţiune în Gorjul de altădată la emisiunea „Cine a fost odată-n Gorj” de luni la orele 18.30 şi 20.30.

Ion C. Gociu

Ion C. Gociu

LANSARE: Romanul „Maia” de Ion C. Gociu

Ion C. Gociu, acum ajuns la venerabila vârstă de 78 de ani, a publicat trei cărţi în ultimii trei ani:

-„Din Văianu la Toronto”-2010

-„Cireşe amare”-2011

-„Maia”-2012

Aşa cum spune Zenovie Cârlugea în prefaţa acestei cărţi, ” MAIA este un roman social şi de moravuri, inspirat din realităţile crude ale dictaturii antonesciene, evocând pogromul din 1941 şi deportările ţiganilor nomazi şi sedentari, din 1942-1943, în Transnistria. Eroina, fiica unei familii de evrei din Iaşi, adoptată prin forţa împrejurărilor de o şatră de lăieţi din părţile  Ciulniţei ce va fi deportată dincolo de Nistru, în lunca Bugului, îl va cunoaşte pe Trifu din „şatra lui Mihai”. Bărbatul, mai în vârstă decât adolescenta, nu era altul decât ţăranul român Trifoi Mogoş, care, abandonând, în împrejurări tragice, marşul forţat al armatei române spre Răsărit, îşi găsise şi el refugiul în anonimatul nomad de pe lângă localitatea  transnistreană Suha Balca, devenind mai apoi bulibaşă…”

Este doar o invitaţie la lectură spre o carte care se anunţă de mare succes!

Ion Gociu

Ion Gociu

PETIŢIE: Salvaţi educaţia!

Petiție: Salvați educația, viitorul României!

Şcoala Românească se află în faţa unei mari răscruci, în ultimii doi ani finalizarea învăţământului preuniversitar cu un examen fiind un fiasco. Zeci de mii de elevi au renunţat în ultimii doi ani să mai dea examenul de maturitate. Măsurile trebuie luate acum şi nu peste patru ani când controversata Lege a Educaţiei Naţionale ajunge să fie aplicată în cazul Bacalaureatului.

Probleme

Asociaţia PRO VERTICAL, prin specialiştii săi, a identificat principalele probleme ale şcolii româneşti:

-şcoala românească nu pregăteşte elevii pentru viaţă, la acest moment este doar o structură prin care se justifică peste 350 000 de locuri de muncă;

– peste 60 % din materia învățată în gimnaziu și în liceu este inutilă celei mai mari părți a elevilor, după ieşirea de pe băncile școlii, foarte puțini absolvenți îndreptându-se spre domeniile în care au aplicat până atunci;

-elevii memorează o cantitate imensă de informaţii inutile, învățământul din România fiind bazat pe teorie și nu pe practică;

– orele de practică din liceele tehnologice, unde elevii ar mai putea învăța ceva util pentru piaţa muncii,  nu se fac sau nu îşi ating scopul;

– elevii termină liceul fără să cunoască o meserie, fără să aibă experiența practicii, iar angajatorii nu au nevoie de astfel de angajați, absolvenții îngroșând numărul șomerilor;

– elevii nu sunt selectați, pentru învățământul liceal,  în funcție de aptitudini, abia acum încearcându-se timid reintroducerea învăţământului profesional care are corespondent pe piaţa muncii;

– liceele au fost, în anii trecuți, doar sursa de clientelă pentru universitățile particulare sau de stat, care făcuseră o afacere din acordarea de diplome de licență, pentru că nu se dădea examen de admitere, examenele din timpul facultății puteau fi trecute fără ca studenții să învețe și licența la fel.

– ca și absolveții de liceu, cei de facultate îngroașă, în mare parte, rândurile șomerilor, pentru că majoritatea ies din facultate fără să aibă habar despre profesia pentru care au primit diplomă.

 

Soluții

Pentru a nu mai sacrifica viitorul copiilor României și, implicit, al ţării, Asociația PRO VERTICAL propune tuturor forurilor competente un set de măsuri, în ceea ce privește învățământul în România, acestea urmând să fie aplicabile de la începutul anului școlar 2012- 2013:

-Dezvoltarea personală, materie obligatorie în școlile generale;

-Folosirea metodelor nonformale, în școală, pentru captarea atenției elevilor, în scopul acaparării mai bune a cunoștințelor predate;

-Educația pentru sănătate, materie obligatorie în școlile generale;

-„Școala altfel”, permanentizată și cu un număr mai mare de ore;

-Selectarea elevilor de gimnaziu, pe bază de probe de aptitudini, la admiterea în liceu sau școli profesionale, în funcție de profil;

-Introducerea învățământului diferențiat, pe licee teoretice, licee tehnologice și școli profesionale, începând cu absolvenții 2012 ai școlilor generale;

-Reducerea materiei, la 40%, la gimnaziu și la liceu, în afara claselor de performanță, unde materia să fie adaptată la obiectivele performanțelor propuse;

-Reducerea programei pentru bacalaureat până la 40% din cea actuală, la liceele tehnologice , pentru absolvenții de liceu din anii 2013, 2014, 2015;

-Oferirea posiblității, pentru candidații la bacalaureat, să opteze, la a treia materie (în afară de L. Română și Matematică) la oricare dintre materiile de specialitate făcute în timpul liceului;

-Reducerea materiei, la toate disciplinele, la minimul necesar, pentru școlile generale, noțiunile considerate generale să fie doar acelea care sunt necesare unui om pentru a putea comunica, pentru a se descurca în societate  și pentru a putea face o muncă necalificată, în cazul în care nu își continuă studiile;

-Reducerea materiei, la toate disciplinele, la minimul necesar, pentru licee și școli profesionale, în așa fel încât elevii să primească toate noțiunile necesare pentru exercitarea profesiei pentru care se pregătesc, dar nu mai mult decât atât;

-After school- obligatoriu- orele rămase descoperite prin reducerea materiei să fie făcute de aceiași profesori, pentru aprofundarea materiei predate, astfel ca elevii să nu mai primească teme acasă;

-Creșterea numărului de ore de practică în licee și obligativitatea ca acestea să se facă în unităţi economice, pentru ca tinerii să poată trece uşor în producţie;

-Aplicarea Bacalaureatului diferenţiat pe grade de dificultate şi specializări începând cu anul 2013;

-Acordarea de burse sociale de către Stat, Comunităţi Locale, Societăţi Comerciale şi ONG-uri, pentru ca toţi elevii din mediul rural să aibă acces la şcoală.

 

Dacă sunteți de acord cu demersul Asociației PRO VERTICAL și vreți să vă alăturați lui, votați petiția, pe http://www.petitieonline.ro. După ce petiția va strânge un număr semnificativ de semnături, ea va fi înaintată, alături de semnăturile primite, ONG-urilor din România, Parlamentului, Guvernului, Primului Ministru și Președintelui României.

Asumată de Asociația PRO VERTICAL

Autori:   Aura Stoenescu- președinte

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ:Gheorghe Calotoiu, cercetări arheologice în Gorj de 40 de ani

Judeţul Gorj a reprezentat în ultimele decenii un loc în care arheologii au muncit foarte mult şi au făcut descoperiri pe măsură. Gheorghe Calotoiu, cercetătorul care se confundă practic cu activitatea Muzeului Judeţean în ultimele patru  decenii, îşi prezintă ultima apariţie editorială la GORJ TV la emisiunea „Cine a fost odată-n Gorj”.

 

Gheorghe Calotoiu face arheologie de  patru decenii(1972-2012), perioadă care i-a permis practic să bată şi să cunoască foarte amănunţit tot Gorjul din punctul de vedere al reperelor istorice. Recent acesta a adăugat o nouă carte de arheologie a Gorjului celor patru publicate până în prezent, ultima apariţie editorială fiind de fapt o antologie a descoperirilor de pe şantierele arheologice unde a lucrat cercetătorul.În cei  40 de ani de carieră, Gheorghe Calotoiu a făcut cercetări în peste 100 de şantiere arheologice din judeţul nostru.

Gheorghe Calotoiu spune că în judeţul Gorj se găsesc vestigii din Preistorie şi până la cele ale traco-geţilor, dacilor, vestigii de epocă romană, epocă pre-feudală, feudală şi chiar mai noi. Arheologul vorbeşte cu mândrie de  cele mai importante descoperiri ale sale,  necropola de la Vârtopu-Ciuperceni din bronzul timpuriu, necropola de la Teleşti-Drăgoieşti şi tezaurul monetar de secol II-III de la Bumbeşti Jiu, unde s-au găsit 22 de monede romane şi multe altele. Fiecare dintre acestea este foarte importantă, fiecare a adus multe informaţii relevante: la necropola de la Teleşti Drăgoieşti au fost descoperite 59 de movile care au ca rit funerar incineraţia, iar ritualul constă în depunerea unor vase de ofrandă în jurul osemintelor, cât şi a unor obiecte de metal care constau în săbii cu nituri, pumnale, vârfuri de lance, vase, căniţe de diferite tipuri cu ornamente specifice secolelor V-IV Î. Hr;   la necropola de la Teleşti- Drăgoieşti s-a lucrat opt ani de zile. Aceasta datează din secolele V-IV Î. Hr. şi este menţionată şi în tratatul de Istorie a Românilor editat de Academia Română după 1990.

Bacalaureat în Gorj-47,59%

Bacalaureatul  din Gorj, în urma contestaţiilor, a urcat de la 46,29% la 47,59%. Un număr de 69 de elevi din Gorj au promovat acest examen  după contestaţii.

REPERE: Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă la CCVM

Ediţia din 11 iulie  2012 a emisiunii REPERE este dedicată prezentării Proiectului
Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă implementat la Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu. Invitaţi: prof. dr. Petre Ciungu-director CCVM, prof. Viorica Baloșin-coordonator proiect și elevii Florentina Vasilescu și Ovidiu Fudulache, participanți la proiect.

Bacalaureat la Gorj-46,29% înainte de contestaţii

Rezultatele Examenului de Bacalaureat 2012 în Gorj confirmă o îmbunătăţire a situaţiei faţă de anul trecut, cu peste 10 % mai bună. În topul liceelor din Gorj rămân CNET, CNTV, CNSH Târgu-Jiu dar şi CN „George Coşbuc” Motru şi Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti, toate cu peste 90% promovabilitate.

În ceea ce priveşte liceele tehnologice, doar Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” şi Grup Şcolar Energetic au reuşit să treacă peste 50% promovabilitate. Revenim după contestaţii!

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ:Biblioteca Judeţeană- trecut, prezent şi viitor

Emisiunea “Cine a fost odată-n Gorj” a poposit la Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” pentru a afla povestea celei mai vechi instituţii de acest gen din judeţul Gorj. Interviul cu Olimpia Bratu, directorul actual al instituţiei amintite, este doar un pretext pentru a afla care mai este rolul cărţilor şi bibliotecilor publice în prezent dar şi în viitor.

 

Pentru cei care cunosc mai puţin trecutul Bibliotecii Judeţene, să menţionăm că ea valorifică moştenirea bibliotecii publice orăşeneşti constituite prin donaţia lui Alexandru Christian Tell în 1934. Inclusiv clădirea care adăposteşte sediul central a aparţinut ilustrului revoluţionar paşoptist cu acelaşi nume. După mai multe perioade de evoluţie, astăzi avem o instituţie modernă, cu 4 clădiri, printre acestea Secţia pentru copii şi tineret şi Secţia de Artă “Iosif Keber”.

Toate bibliotecile din România se află în aceşti ani în faţa unor provocări foarte mari, problema generală a tinerilor este că citesc mai puţin ca celelalte generaţii şi concurenţa făcută de mijloacele electronice de căutare şi socializare. Pe lângă faptul că la Biblioteca Judeţeană  se poate accesa şi Internetul în urma unui proiect naţional, vom afla că numărul de cititori este într-o continuă creştere. Ne gândim aici la strategiile adoptate de instituţia culturală gorjeană pentru atragerea spre lectură atât a copiilor cât şi adulţilor. Chiar şi în această vară va funcţiona un proiect adresat copiilor prin acele ateliere de vacanţă întâlnite şi în anii precedenţi.

Desigur, o discuţie cu istoricul Olimpia Bratu este una interesantă din perspectiva iubitorilor muzei Clio. Pe lângă lansările de carte obişnuite de mulţi ani, practic viaţa culturală a oraşului nu poate fi concepută fără acest reper important, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” are meritul de a păstra în colecţiile sale circa 300 000 de cărţi dar şi colecţii importante de publicaţii. Despre trecutul şi viitorul acestei instituţii, luni seara la GORJ TV la orele 18.30 şi 20.30.

 

 

Ministrul Liviu Marian Pop la GORJ TV

Emisiunea REPERE din 4 iulie 2012 vă propune o întâlnire telefonică cu ministrul Liviu Marian Pop şi cu profesorul Constantin Huică, preşedintele USLI Gorj. Emisiunea se difuzează de la orele 17.15  şi 21.30.

Titular al portofoliului de ministru pentru relaţia cu Sindicatele, Liviu Marian Pop a condus interimar Educaţia de la jumătatea lunii mai până la sfârşitul lunii iunie 2012. A fost un mandat reuşit, ministrul reuşind să detensioneze relaţia MECTS cu Sindicatele şi să ia decizii capitale pentru acest sector. Noul ministru al Educaţiei este Ecaterina Adronescu, liderul social-democrat care revine pentru a treia oară în fruntea acestui sector.

Aşa cum era şi firesc, ministrul Liviu Marian Pop a făcut un bilanţ al celor 45 de zile în care a condus Educaţia. Cele mai mari realizări ale acestui sector în perioada menţionată au fost prezentate într-o conferinţă de presă desfăşurată la începutul acestei săptămâni. Reproducem câteva dintre aceste realizări în numărul de astăzi.

Constantin Huică, președinte ales USLI Gorj

Putem aminti printre deciziile importante luate în această perioadă:Modificarea și completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 prin OUG 21/2012 și a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013;  Repartizarea şi transmiterea planului de şcolarizare pentru anul 2012-2013, urmare a aprobării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat 2012-2013 prin HG. 549/2012.;  Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, modificată și completată prin OMECTS nr. 4111/2012, publicat in M. Of. 357/2012, în scopul facilitării accesului unui număr cât mai mare de candidați la echivalarea studiilor;  Modificarea prin OM a Calendarului de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cuprins în Anexa 1 a OMECTS nr. 6143/01.11.2011, în scopul adaptării la activitățile desfășurate de cadrele didactice pe perioada vacanței de vară a elevilor;  Evaluarea şi acreditarea prin ordin de ministru a unui număr de 33 de programe de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  Propunerea de modificare şi completare a Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3841/2012 privind aprobarea condițiilor pentru organizarea masterului didactic în scopul asigurării continuității în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice până la intrarea în vigoare a masterului didactic; Încheierea procedurii de selecţie a mentorilor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice realizată în baza OMECTS nr. 5485/29.09.2011, anunţarea rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în calitate de profesori mentori pentru stagiatură, instituirea Registrului electronic creat pe site-ul inspectoratelor şcolare;  Elaborarea proiectelor: Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie în unităţile de învăţământ preuniversitar; Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu consultarea federaţiilor sindicale în elaborarea acesteia.

I