Zilele Școlii Generale Ceauru 2011-Imagini

Grupul vocal al Școlii Generale Ceauru

Ceauru 30 mai 2011
Zilele Scolii Ceauru 2011

Activitatea Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice

Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a avut la început, la fel ca multe altele, statutul de subfilială, fiind înfiinţată la 15 aprilie 1962 de către filiala Craiova a Societăţii de Ştiinţe Istorice. Prima sesiune ştiinţifică a subfilialei Târgu-Jiu a avut loc în luna iunie a anului 1964, pentru ca la 11 decembrie 1965, aceasta să fie transformată în filială.

Încă de la început, activitatea ştiinţifică a Filialei Gorj a fost una complexă şi variată, în ultimii trei ani, aceasta s-a intensificat, devenind tot mai bogată, pe plan naţional şi judeţean, prin organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă în domeniul didactic şi ştiinţific, editare cărţi, sesiuni omagiale, întâlniri cu elevii şi reprezentanţii comunităţii locale, Bisericii, presei etc. Totodată am fost prezenţe active la activităţile desfăşurate în plan naţional.

În perioada 2008-2011, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a desfăşurat relaţii de colaborare la nivelul judeţului, bucurându-se de sprijinul tuturor instituţii locale importante: Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi Consiliul Local, Consiliul Judeţean Gorj, Prefectura Gorj, Muzeul de Istorie şi Arheologie „Alexandru Ştefulescu”, Serviciul Judeţean  al Arhivelor Naţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Protoieria Târgu-Jiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Gorj, Asociaţia Veteranilor de Război – Filiala Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, Comandamentul Judeţean de Jandarmi Gorj.

Ne bucurăm de o relaţie privilegiată cu Biroul Central al S.Ş.I.R., care are ca fundament o colaborare îndelungată şi o cunoaştere profundă a activităţii noastre. Preşedintele S.Ş.I.R., prof. univ. dr. Ioan Scurtu este un prieten şi un iubitor al istoriei meleagurilor gorjene, mulţi dintre dumneavoastră fiind coordonaţi la gradul didactic I, de către această personalitate a istoriografiei româneşti contemporane. De asemenea, aceleaşi bune raporturi există între filiala noastră şi prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretar general al S.Ş.I.R., multă vreme inspector de specialitate în cadrul Ministerul Învăţământului, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prof. univ. dr. Alexandru Barnea, conf. univ. dr. Mihai Andreescu, prof. univ. Constantin Olteanu, prof. univ. dr. Ştefan Păun, prof. dr. Paul Dominte şi alţii.

Ca reprezentant în Biroul Central, în calitate de vicepreşedinte, prof. dr. Gheorghe Nichifor a participat la întrunirile lunare, implicându-se în adoptarea hotărârilor Societăţii şi în materializarea acestora. Frecvent au avut loc discuţii cu domnul prof. dr. Bogdan Teodorescu pe probleme vizând predarea istoriei în învăţământul preuniversitar, în condiţiile revizuirii planurilor cadru şi a programelor şcolare. Recent, un număr de patru C.V..-uri (Dorina Nichifor, Cornel Şomîcu, Marcela Mrejeru, Vasile Udroiu) au fost transmise către M.E.C.T.S. în vederea punerii în aplicare a protocolului de colaborare cu societăţile ştiinţifice din ţară.

Am fost alături de iniţiativa prof. univ. dr. Alexandru Barnea pentru apelul lansat ministrului Educaţiei, vizând îngrijorarea celor care predau istoria în ceea ce priveşte perspectivele sale.

 Avem rugămintea la dumneavoastră, membrii filialei Gorj, să vă expuneţi cu sinceritate şi curaj opiniile, noi asigurându-vă că toate aceste informaţii că vor ajunge în timp util în posesia  acestor distinse personalităţi. Au nevoie de ele, întrucât nu le este în niciun fel indiferentă starea actuală a predării istoriei în şcoli.

Pentru o înţelegere corectă a evoluţiei noastre din ultimii ani, vă propunem o tratare cronologică, pe acţiuni concrete, cu scurte comentarii, acolo unde este cazul.

În anul  2008, filiala Gorj a S.Ş.I.R. număra 114 membri, majoritatea dintre aceştia desfăşurând o susţinută activitate în cadrul filialei.

La 4 iunie 2008, s-a desfăşurat cea de-a XXIII-a ediţie a Simpozionului  ,,Gorjul, veche vatră de istorie românească”, dedicată împlinirii a 160 de ani de la revoluţia din 1848. Contribuţii gorjene. Au fost susţinute următoarele comunicări:

Aspecte privind desfăşurarea Revoluţiei de la 1848 în Oltenia

prof. Valentin Pătraşcu, Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” Gorj

Masoneria românească la 1848
prof. Gr. Mischie, Şcoala Generală „Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu

Gheorghe Chiţu – propagandist al Revoluţiei de la 1848 în Oltenia
prof. Dorina Nichifor, Şcoala Generală „Al. Ştefulescu” Târgu Jiu

Activitatea administrativă a lui Gheorghe Magheru în judeţul Gorj
prof. dr. Vasile marinoiu, Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” Gorj

Şcoala gorjeană şi Revoluţia de la 1848
prof. Dan Neguleasa, Consiliul Judeţean Gorj

Documente inedite despre Gheorghe Magheru
prof. Cornel Şomîcu, Şcoala Generală Băleşti

Activitatea revoluţionară a lui Christian Tell
prof. Elena Cornoiu, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu

Sfârşitul generalului Gheorghe Magheru la Târgu Jiu
jr. Dan Cişmaşu, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Gorj

1848 în opera lui Alexandru Ştefulescu
prof. dr. Gheorghe Nichifor, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu

Preşedintele filialei Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor, a informat membrii prezenţi la activitate cu privire la activitatea Filialei în perioada 2007-2008.

În aceeaşi perioadă, membrii filialei noastre (prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. Cornel Şomâcu, prof. Dorel Şorop, prof. dr. Maria Cochină) au asigurat jurizarea Concursului Judeţean „Dumitru (Micu) Popescu”, ediţia a III-a. Au participat, un număr de şase echipaje formate din elevi ai liceului din Gorj, însoţiţi de profesorii lor.

În luna iulie 2008, profesoara Dorina Nichifor a participat la Cursurile de vară, organizate în Vrancea şi Buzău sub egida S.Ş.I.R.

La data de 9 august 2008, prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedintele Filialei Gorj a fost invitat să participe la manifestarea evocatoare „Pelerinaj de suflet românesc. Poiana lui Mihai Viteazul”, la Schela-Gorj.

În săptămâna care precede deschiderea anului şcolar, s-au desfăşurat sub coordonarea prof. dr. Maria Cochină, inspector şcolar de specialitate, Consfătuirea cadrelor didactice care predau disciplina istorie. În cadrul lucrărilor, preşedintele filialei, ceilalţi membri ai Biroului, au distribuit revista „Studii şi Articole de Istorie” şi au informat cu privire la acţiunile din următoarea perioadă. Întrucât unii vorbitori au solicitat ca în cadrul publicaţiei S.Ş.I.R. să se regăsească mai multe materiale privind didactica şi metodica predării istoriei, preşedintele filialei s-a angajat să informeze conducerea centrală. Totodată a făcut un apel la membrii filialei să trimită materiale  în vederea selectării pentru publicare. 

În anul 2009, Filiala număra 101 membrii, lista cu aceştia regăsindu-se şi în Monografia S.Ş.I.R. redactată de prof. Nichita Adăniloaiei, preşedinte de onoare al S.Ş.I.R.

La 17 martie 2009, Filiala Gorj a lansat primul site web al unei filiale a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (www.ssirgorj.wordpress.com), astăzi un instrument foarte util, pentru toţi membrii filialei. În luna noiembrie, a fost prezentat în faţa Biroului Executiv al S.Ş.I.R., apoi la Consiliul Naţional de la Reşiţa în mai 2010, bucurându-se de aprecieri. Conţine rubrici permanente precum Statutul S.Ş.I.R.; Activităţile desfăşurate de Filiala Gorj, Utile (fondurile arhivistice în format online ale servicilor judeţene de arhivă Gorj, Dolj şi Bucureşti, lista reactualizată a monumentelor istorice din judeţul Gorj), Studii şi articole, Filme documentare, Recenzii, Diverse (imagini de la activităţile desfăşurate de Filiala Gorj a S.Ş.I.R.) şi multe altele.

Considerând că Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor (18 aprilie) oferă şansa apropierii elevilor de un domeniu sensibil, a cărui vulnerabilitate reclamă măsuri imperative pentru protecţia şi conservarea sa, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. (prof. Andrei Popete şi Gheorghe Nichifor) a organizat pe data de 16 aprilie 2011, o vizită de documentare, cu un grup de elevi de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, la  ansamblul arhitectural-istoric Cornea Brăiloiu din Târgu-Jiu, compus din casa boierească şi biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ambele obiective fiind incluse pe lista monumentelor istorice din România.

Totodată s-a luat atitudine exprimându-se un punct de vedere ferm faţă de gestul incalificabil al unor infractori de a sustrage bustul în bronz al generalului Dimitrie Culcer, din Cimitirul Eroilor Târgu-Jiu. Din nefericire, nici până în prezent autorităţile în drept nu au reuşit să recupereze prejudiciul. Facem şi cu acest prilej un apel în numele tuturor membrilor filialei de a se intensifica cercetările şi de a se lua măsuri hotărâte pentru evitarea  unor gesturi similare.

Profesorii Cornel Şomâcu, Andrei Popete-Pătraşcu şi Dorel Şorop au făcut parte din juriul Concursului Naţional de istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, Novaci, ediţia a IV-a, desfăşurat în data de 15 mai 2009. Fiul ilustrului dascăl din Novaci, Cristian Popescu, cadru didactic universitar în S.U.A. a sponsorizat şi de această dată cu generozitate întreaga manifestare.

La 27 mai 2009, s-a organizat Simpozionul: ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXIV-a. Tema ediţiei a constituit-o: „Contribuţii gorjene la făurirea României Mari 1916-1919”. Au susţinut comunicări: prof. dr. Gheorghe Nichifor (Evoluţia ideii de unitate naţională în gândirea politică din Gorj la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), prof. vasile Udroiu (Operaţiuni militare pe teritoriul Gorjului în timpul Primului Război Mondial), prof. dr. Gheorghe Gorun (Din tranşeele războiului reîntregirii naţionale în temniţele comuniste: Ion şi Dumitru Carlaonţ), prof. drd. Dorina Nichifor (Gheorghe Tătărescu – militant pentru făurirea României Mari), prof. Alexandru Bratu (Ideea de unire reflectată în publicistica lui Ştefan Bobancu), prof. Andrei Popete-Pătraşcu (Aviatori gorjeni în războiul pentru reîntregire 1916-1919), prof. Valentin Pătraşcu (Ecaterina Teodoroiu – simbol al eroismului românesc), prof. Cornel Şomîcu (Prezenţe gorjene la actul final al Marii Uniri). Prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedintele S.Ş.I.R. Gorj a prezentat o informare cu privire al activitatea Filialei Gorj în perioada 2008-2009.

În data de 10 iunie a aceluiaşi an, S.Ş.I.R. Gorj a lansat site-ului web „Obiective istorice din judeţul Gorj”, (www.history gorj.wordpress.com).

Profesoara Dorina Nichifor a participat în luna iulie 2009 la Cursurile de vară, organizate la Constanţa.

În septembrie 2009, la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu, a avut loc Consfătuirea profesorilor de istorie, prezidată de prof. drd. Marcela Mrejeru, inspector şcolar de specialitate. Filiala S.Ş.I.R. Gorj l-a invitat în mod special de prof. Vasile Antonie, inspector şcolar general adjunct, un mare iubitor de istorie, care a promis tot sprijinul său pentru optimizarea activităţii în acest domeniu. Prof. Andrei Popete a prezentat profesorilor de istorie site-ul la zi al filialei, adresând rugămintea pentru o mai susţinută participare a tuturor în vederea îmbogăţirii conţinutului său. Acest instrument, modern, este calea cea mai sigură pentru comunicarea între membrii filialei, impunându-se ca întâlnirile virtuale să reprezinte un mod de lucru pentru viitor.

La 25 septembrie 2009, în prezenţa mai multor membri S.Ş.I.R. Gorj, a avut loc lansarea revistei „Rhabon”, a Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în format electronic (www.rhabon.wordpress.com), iar pe data de 9 octombrie a fost organizată Sesiunea de comunicări ,,Ziua Holocaustului în România”, acţiune desfăşurată la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.

Cu prilejul aniversării a 93 de ani de la Bătălia de la Podul Jiului, membrii S.Ş.I.R. Gorj au luat parte la manifestările dedicate acestui eveniment, iar preşedintele filialei Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor a rostit un discurs evocator despre importanţa istorică a zilei de 14 octombrie.

De asemenea, S.Ş.I.R. Gorj a organizat în anul 2009 şi două expoziţii foto-documentare în foaierul Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, în această unitate de învăţământ fiind şi sediul filialei Gorj. Cele două expoziţii („Târgu Jiul de altădată în imagini”, cu ocazia aniversării a 603 ani de la prima atestare a Târgu Jiului şi „1 Decembrie 1918 – Contribuţii gorjene”) s-au bucurat de o largă apreciere din partea mass-mediei locale.

La 16 decembrie 2009, Filiala Gorj a organizat o Masă rotundă cu tema: 20 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 – moderator prof. dr. Gheorghe Nichifor, la postul Radio Omega.

Cu acest prilej, a fost lansat volumul „Revoluţia din 1989 în Gorj”, aparţinând documentaristului local Al. Doru Şerban.

În anul 2010, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. număra 76 membri cotizanţi.

Cu prilejul a 116 ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu, în perioada 14 – 23 ianuarie, Filiala Gorj a organizat o Expoziţie foto-documentară intitulată: „Omagiu eroinei de la Jiu”.

Luna mai a anului 2010, a prilejuit un foarte interesant schimb de experienţă între Filialele Gorj şi Dolj, la Polovragi şi Baia de Fier.  Delegaţia S.Ş.I.R. Dolj a fost formată din lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu, prof. univ. dr. Sorin Damean, prof. dr.  Lucian Dindirică – directorul Bibliotecii Judeţene „Theodor Aman” din Craiova, lect. univ. dr. Liviu Ilie, alături de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu.

Între 12 şi 13 mai 2010, profesorul Andrei Popete-Pătraşcu a fost prezent la Simpozionului Internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate”, organizat de Filiala Dolj a S.Ş.I.R., având drept scop integrarea culturii şi civilizaţiei evreieşti în activitatea educativă.

 Cea de-a V-a ediţie a Concursul Naţional de Istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, desfăşurată la data de 15 mai 2010, sub egida S.Ş.I.R. Gorj şi adresat elevilor de liceu, s-a bucurat de o largă participare şi o bună mediatizare în mass-media locală.

            Simpozionul ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXV-a, desfăşurat în anul 2010 sub genericul „Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată”, a adunat la Muzeul de Istorie şi Arheologie  „Alexandru Ştefulescu” istorici, cercetători, documentarişti şi iubitori ai muzei Clio. Au susţinut comunicări:

Alexandru Bratu, Daniel Cismaşu, Ion Hobeanu – „Consideraţii istorice şi statistice privind locuitorii Târgu-Jiului în perioada 1832-1864. Colecţia de mitrice

Cornel Şomîcu – „Un târgujian de odinioară: Ion Magheru despre familia sa

Dumitru Hortopan – „Evoluţia edilitar urbanistică a Târgu-Jiului în epoca modernă

Gheorghe Nichifor „Dincă Schileru şi Târgu-Jiului la cumpăna secolelor XIX – XX

Valentin Pătraşcu – „Alexandru Ştefulescu – fondatorul Muzeului Gorjului

Mihaela Ioniţă-Niculescu – „Evoluţia demografică a Târgu-Jiului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Dorin Brozbă – „Ecaterina Teodoroiu – simbolul eroismului târgujian

Dorina Nichifor – „Târgu-Jiul din vremea Arethiei Tătărescu

Andrei Popete-Pătraşcu – „Deţinuţii lagărului de la Târgu-Jiu – ctitori de biserică

Gheorghe Gorun – „Destine sfărâmate: Octavian Vulpe, Grigore Lupulescu şi Ion Roşca

Sorin Lory-Buliga – „Ansamblul monumental Calea Eroilor – unicul templu modern al lumii”.

Profesorul Gheorghe Nichifor a prezentat activitatea Filialei Gorj între anii 2009-2010 şi au fost lansate cărţile: Petre Rădulea – „Gorjul geografic”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010; Dorina Nichifor – „Gheorghe Chiţu reprezentant al liberalismului din România”, Editura Sitech, Craiova, 2009.

La data de 8 iunie 2010, publicistul Dorin Brozbă, membru al S.Ş.I.R. Gorj a lansat cartea ,,Cătălina, eroina de la Jii”, lucrare dedicată Ecaterinei Teodoriu. La eveniment, au luat cuvântul din partea filialei, prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dumitru Hortopan (directorul Muzeului „Alexandru Ştefulescu”), Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

La Cursurile de Vară organizate în anul 2010, la Călăraşi – România şi Veliko Târnovo – Bulgaria, Filiala Gorj a fost reprezentată de prof. Dorina Nichifor şi Andrei Popete.

La consfătuirea cadrelor didactice care predau istoria , desfăşurată la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, preşedintele filialei a prezentat un amănunţit raport cu privire la activitatea filialei din anul şcolar precedent. S-a insistat pe apariţiile editoriale, prezenţa membrilor filialei în mass-media locală (radio, televiziune, presă scrisă), participarea la momentele omagiale, implicarea elevilor şi comunităţilor locale în evocări istorice, optimizarea inventarierii fondurilor arhivistice locale şi a monumentelor istorice etc. S-a distribuit numărul din „S.A.I.” apărut în anul 2010, precum şi numărul special realizat de Filiala Constanţa, în urma Cursurilor de Vară.

Profesorii Dorina Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu şi-au informat colegii cu privire la modul cum s-au desfăşurat cursurile de vară organizate de Filiala Călăraşi a S.Ş.I.R. S-a făcut un apel la implicarea filialei Gorj în astfel de acţiuni, solicitându-se membrilor săi să se pregătească din timp pentru  cursurile de vară următoare. Ele reprezintă nu numai o posibilitate de informare şi aprofundare ştiinţifică în domeniu, ci şi o modalitate de extindere a legăturilor interpersonale cu membrii celorlalte filiale din ţară.     

Tot în luna septembrie, a văzut lumina tiparului lucrarea ,,Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată’’, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2010, care cuprinde comunicările susţinute de membrii S.Ş.I.R. Gorj în cadrul Simpozionului ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXV-a.

Ziua de 9 octombrie a prilejuit o nouă întâlnire a membrilor S.Ş.I.R. Gorj cu elevii Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, fiind organizată o Sesiune de comunicări cu tema ,,Ziua Holocaustului – 9 octombrie”.

            La 13 octombrie 2010, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell’’ din Târgu-Jiu a găzduit manifestarea „In memoriam – Alexandru Ştefulescu”, organizată de Filiala Gorj a S.Ş.I.R. alături de Asociaţaia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj.

            În perioada 17-23 noiembrie 2010, prof. Andrei Popete a participat la Seminarul Internaţional de Predare a Holocaustului în Şcoliele din România organizat la Yad-Vashem în Israel.

La 1 decembrie, S.Ş.I.R. Gorj a participat la activităţi omagiale prilejuite de Ziua Naţională a României – 2010.

Anul 2011 a debutat pentru Filiala Gorj a S.Ş.I.R. cu Simpozionul Judeţean „190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu”, fiind găzduit de Şcoala Generală Ceauru. Au participat reprezentanţi ai Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj şi Muzeul de Istorie şi Arheologie „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, au susţinut comunicări: prof. Cornel Şomîcu, prof. Andrei Popete, Alexandru Bratu, Daniel Cismaşu şi Ion Hobeanu, din partea Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj.

În luna mai, la Novaci, s-a desfăşurat cea de-a VI-a ediţie a Concursul Naţional de Istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, cu tema „Domni şi domniţe în spaţiul românesc”, iar Simpozionul ,,Gorjul, veche vatră de istorie românească”, ediţia a XXVI-a, s-a derulat sub genericul: „Tudor Vladimirescu – Istorie şi Istoriografie”. Dintre comunicările susţinute amintim:

Tudor Vladimirescu, omul şi epoca saprof. Vasile Udroiu (Liceul Energetic nr. 1 Târgu-Jiu)

Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu)

Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821prof. Mihaela Ioniţă (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu)

Tudor Vladimirescu în epoca modernăprof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescuprof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristăprof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelor prof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj)

Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-leaprof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti)

Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu)

            Preocupări privind viaţa şi opera lui Tudor Vladimirescu (Perspectivă sociologică) – Constantin Morega

            Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

            Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

            Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaruprof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

            Tudor Vladimirescu în creaţia popularăAlex. Doru Şerban (Preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj)

            Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilorprof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj).

Preşedintele Filialei Gorj a S.Ş.I.R., prof. dr. Gheorghe Nichifor a prezentat Raportul de activitate al filialei în perioada 2008-2011, a prezentat numărul din 2011 al Revistei „Studii şi Articole de Istorie” şi programul Cursurilor de Vară, Timişoara 2011.

În cadrul aceleaşi întâlniri a membrilor Filialei Gorj a fost ales noul Birou Executiv: prof. dr. Gheorghe Nichifor – preşedinte, prof. Alexandru Bratu – vicepreşedinte, prof. Cornel Şomâcu – secretar general, prof. dr. Gheorghe Gorun – preşedinte Comisie, prof. dr. Dumitru Hortopan – preşedinte Comisie, prof. dr. Maria Cochină – preşedinte Comisie, prof. Andrei Popete-Pătraşcu – trezorier, prof. dr. Dorina Nichifor – membru, prof. Vasile Udroiu – membru, prof. Dorel Şorop – membru, prof. Marcela Mrejeru – membru, prof. Albinel Firescu – membru, prof. Mircea Croitoru – membru.

Sub egida Filialei Gorj a S.Ş.I.R., revista „HISTORIA C.N.E.T.”  a elevilor membri ai filialei noastre, a obţinut Locul I (secţiunea revistă ştiinţifică) la Concursul Naţional de Reviste Şcolare, etapa judeţeană, din 21-22 mai 2010, de la Tismana-Gorj, calificându-se la etapa naţională.

La sfârşitul lunii mai 2011, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. numără 55 de membri, dintre care 51 cotizanţi şi patru necotizanţi (elevi ai Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu).

Ar mai fi de menţionat că în perioada 2008-2011, o serie de membri ai filialei au elaborat şi publicat valoroase cărţi şi studii de istorie: Gh. Gorun, C. Şomîcu, Al. Doru Şerban, A. Popete, Gh. Pupăză (memorialistică), Gabriel Sarcină, Gh. Nichifor, Dorina Nichifor, Marcela Mrejeru, Elena Cornoiu, Dorin Brozbă ş.a. Dintre aceştia, o parte au fost premiaţi de către S.Ş.I.R.: Gheorghe Nichifor (Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2007), Gheorghe Gorun (În menghina istoriei trăită, Edit. Rhabon, Târgu-Jiu, 2007) Cornel Şomîcu (Monografia comunei Băleşti, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2007), Dorina Nichifor (Gheorghe Chiţu – reprezentant al liberalism modern românesc, Edit. Sitech, Craiova, 2009) şi Al. Doru Şerban (Revoluţia din 1989 în Gorj, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2009).

Precizăm că în „Studii şi Articole de Istorie”, în această perioadă au apărut materiale semnate de profesorii: Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Lelia Stângă şi Andrei Popete-Pătraşcu.

Se impune ca fiecare dintre noi să încercăm  să fim mai prezenţi în viaţa ştiinţifică a zonei în care trăim şi de ce nu, în spaţiul istoriografiei naţionale. Este suficient să ne anunţăm intenţiile pe forumul site-ului filialei noastre care deja în mai 2011, avea un număr de aproape 7.800 vizualizări.

Filiala este activă în mass-media locală, în publicaţiile „Vertical” (rubrici permanente profesorii C. Şomîcu şi A. Popete, de asemenea Valentin Pătraşcu, Albinel Firescu, Gheorghe Calotoiu, Alexandru Bratu, Ion Hobeanu); „Gorj TV” (Emisiunea difuzată sub egida S.Ş.I.R. Gorj: „Cine-a fost odată-n Gorj” realizator C. Şomîcu) şi Radio Târgu-Jiu (emisiunea „Altfel despre istorie” – realizator Gh. Nichifor).

În cadrul emisiunilor radio-tv, în presă, ne putem mândrii cu acţiuni reuşite, având un impact remarcabil la publicul ascultător şi cititor, datorită diversităţii, actualităţii şi spiritului modern în care se lucrează. Sunt deplasări frecvente în teritoriu, documentarea implicând cooperare cu factorii locali. Aceasta ne permite conturarea unei imagini vizibile în rândul opiniei publice din Gorj, care ştie deja în ce constă activitatea Filialei Gorj a S.Ş.I.R.

Remarcăm, de asmenea,  prezenţa în comisia de Heraldică a judeţului Gorj, a membrilor filialei noastre: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dumitru Hortopan, prof. Alexandru Bratu. Aceasta are ca îndatorire pentru următorii ani să realizeze în colaborare cu Comisia de specialitate de la nivel naţional stemele tuturor localităţilor din judeţ. Până în prezent s-au finalizat stemele tuturor oraşelor, precum şi pentru cinci comune.

Sub egida Filialei în ziua de6 mai 2011, la sediul acesteia, s-a parafat protocolul de colaborare cu Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – Gorj, condusă de col. (r.) Costinel Loga. Se are în vedere ca profesorii de istorie să participe la acţiuni specifice precum: îngrijirea monumentelor închinate eroilor neamului, prezenţa la manifestările comemorative şi omagiale, realizarea de medalioane istorice, integrarea elementelor de istorie locală în predarea la clasă etc.

Relaţiile bune ale filialei noastre cu reprezentanţii cultelor, sunt ilustrate de prezenţa la unele manifestări organizate la nivelul judeţului: întâlniri a membrilor Filialei cu ierarhi ai Biserici din Oltenia (Î.P.S. Teofan şi Î.P.S. Irineu), sanctificarea stareţului mănăstiri Lainici (Irodion), editarea broşurii Bisericii „Sfinţii Voievozi” din Târgu-Jiu.

Întrucât la nivelul judeţului Gorj, anul acesta, în zilele de 4 şi 5 iunie, vor avea loc ample manifestări dedicate împlinirii a 190 de ani de la Revoluţia din 1821, filiala noastră a fost invitată la conceperea programului de activităţi. Acesta va cuprinde o festivitate la Casa memorială „Tudor Vladimirescu” din Vladimir şi o mare întrunire pe Câmpia Soarelui, la Padeş, de unde la23 ianuarie 1821, s-a aprins flacăra revoluţiei. Sunt invitaţi alături de membrii Asociaţiei „Fii Gorjului”, răspândiţi pe întreg cuprinsul ţării, reprezentanţi ai judeţelor afectate de evenimente: Mehedinţi, Dolj, Olt, Argeş, Dâmboviţa, Bucureşti, Vâlcea. De asemenea, fiecare primar din localităţile Gorjului însoţit de mai mulţi reprezentanţi ai comunităţilor respective vor fi prezenţi la manifestări. Vă invităm şi vă rugăm să fiţi factori polarizatori, să mediatizaţi evenimentul şi în măsura posibilităţilor să vă reprezentaţi urbea, alături de primul ei edil.

În acest context, reiterăm dezideratul nostru ca dumneavoastră la nivelul fiecărei localităţi să aveţi imaginea clară a tot ceea ce înseamnă vestigiu istoric valoros, de natură profană sau religioasă. Este util ca toate aceste informaţii să intre în circuit cu ajutorul instrumentelor care stau la îndemâna filialei: întâlniri, mass-media, site etc.

De asemenea preşedintele filialei coordonează activitatea comisiei de acordare denumiri istorice pentru instituţii sau străzi din judeţ.

Pentru următorii ani, ne propunem: creşterea numărului de membri şi diversificarea ariei de proveninţă a acestora, fiind aşteptaţi alături de profesorii de istorie şi cadre militare, muzeografi, arhivişti, preoţi, jurnalişti, studenţi, elevi etc. Intenţionăm finalizarea numărului din acest an al revistei „Rhabon”, care în prezent este o publicaţie on-line şi apariţia sa în format tipărit, extinderea la nivel de judeţ a experimentului încercat la C.N.E.T. prin editarea unei reviste de istorie a elevilor, iniţial în format online, acum ajunsă la numerele 5-6 şi publicarea ei în continuare în format tipărit, conştientizarea şi atragerea instituţiilor puterii locale în activitatea noastră.

Mulţumindu-vă pentru colaborarea şi înţelegerea dumneavoastră, actualul Birou Executiv îşi depune mandatul, urmând ca în continuare să procedăm la alegerea celor care ne vor conduce în următorii patru ani şi să stabilim delegaţii la Conferinţa Naţională ce se va desfăşura la Câmpina în toamna acestui an.

Şi pentru că suntem la sfârşitul unui an şcolar, vă dorim succes la admitere şi Bacalaureat, sănătate, fericire dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră.

Preşedinte S.Ş.I.R. Filiala Gorj

prof. dr. Gheorghe Nichifor 

Ediția a VII-a a ZILELOR ȘCOLII GENERALE CEAURU

Zilele Scolii

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ, 30 mai 2011

CINE A FOST ODATĂ- GORJ

Învățământul gorjean are o istorie bogată dar emblema sa, prin vechime și calitate, este Liceul ”Tudor Vladimirescu” care își are începuturile în 1890. Despre cei 121 de ani de existență ai acestui liceu vorbește emisiunea ”Cine a fost odată-n Gorj” din această seară, invitată fiind Maria Cochină, profesor de istorie al acestei unități școlare de peste un sfert de veac.

În anul 1890, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin adresa cu nr. 7680, comunica Primăriei oraşului Târgu-Jiu aprobarea înfiinţării unui gimnaziu real şi ruga administraţia locală să se îngrijească de asigurarea spaţiului şi a mobilierului necesare funcţionării noii unităţi de învăţământ. Primăria oraşului Târgu-Jiu răspundea că gimnaziul va folosi pentru început două săli de clasă de la Şcoala Primară de Băieţi. Acest gimnaziu real va purta din 1897 numele lui Tudor Vladimirescu. Noul local s-a inaugurat în anul 1898 dar va fi terminat abia un an mai târziu.

Aşa îşi începea istoria cea mai veche şi prestigioasă unitate şcolară din judeţul Gorj.

Consiliul Național al SSIR, Mioveni, 27-29 mai 2011

Casa de Cultură Mioveni și statuia lui Petre Țuțea

Cornel Șomâcu si repr. filialei Timiș
Consiliul National SSIR

Repere-ediție specială-Colegiul Tehnic nr 2 Târgu-Jiu

Noul spot de promovare

Emisiunea din această seară este dedicată Colegiului Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu. Invitatul emisiunii este prof. Codruța Bâzocu, director adjunct al acestei unități școlare.

Examene de corigențe în august și septembrie 2011

M.E.C.T.S. a anunțat recent  calendarul examenelor de corigenţă pentru anul şcolar 2010-2011. Astfel, elevii claselor a VIII-a vor susţine aceste corigenţe în perioada 25-26 august. De asemenea, cei din clasele terminale de liceu şi clasele din învăţământul profesional (anul de completare) vor da examenul de promovare în intervalul 10-11 august, clasele din învăţământul primar, din învăţământul gimnazial şi liceal (altele decat cele terminale), clasele din învăţământul profesional, clasele din şcoala postliceală şi de maiştri, în perioada 29 august – 2 septembrie. Elevii din clasa a VIII-a care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin ordinul ministrului. Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu şi anul de completare care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în luna august se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţă din perioada 29 august – 2 septembrie.

Editorialul de miercuri

Criza nu s-a terminat decât pentru politicieni

 Nu voi încerca în cele ce urmează să mă plasez de partea uneia dintre taberele politice care susțin că am ieșit din criză(Puterea) sau că, dimpotrivă, ne afundăm și mai rău de la zi la zi(Opoziția). În România s-a ajuns până acolo în care principala îndeletnicire a celor care fac politică este să nu spună adevărul, să îl cosmetizeze uneori sau chiar să mintă cu nerușinare. Indiferent de cele spuse de politicieni, românii o duc din ce în ce mai greu cu venituri în scădere și inflație galopantă. Probabil că dacă am fi fost în anii de după 1990 lumea ar fi ieșit în stradă cu mic cu mare dar lucrurile s-au mai schimbat, mai întâi că au dispărut generațiile ”revoluționare”, acum fiecare e doar pentru el, și a doua că a apărut nesiguranța locului de muncă cu întregul arsenal de rate și alte obligații care trebuie plătite la bănci, orice s-ar întâmpla. Dacă avem acum o populație care nu își strigă nemulțumirile în stradă o datorăm nu intimidărilor Puterii ci altor conjuncturi, fiind aici de amintit cunoscuta vorbă românească că ”Frica păzește bostănăria”. Se poate vedea însă cu ochiul liber că lucrurile nu evoluează pe direcția cea bună. Cu toate că ITM-ul se luptă ”vânjos” cu munca la negru, e drept că doar pe la televizor, șomajul real și munca fără acte legale sunt sporturi naționale și în Gorj. Au fost firme din Gorj, îndeosebi cele care mai prestează în domeniul construcțiilor, anunțate să își ia liber primele două săptămâni din mai. Nu credem că acest concediu forțat să fi avut legătură cu ideea de ”sfârșitul lumii”, cum ne anunțau niște afișe. Cât despre șomaj, el atinge în unele localități cote dramatice, un primar descriind foarte plastic această situație cu o comparație cu epoca comunistă, atunci doar câțiva nu aveau serviciu, acum doar câțiva lucrează. Chiar dacă ajutoarele și alocațiile de tot felul încă se mai dau iar cârciumile nu duc lipsă de clienți, spectrul sărăciei mușcă necruțător din toți. Etalonul vieții românilor, îndeosebi al celor din mediul rural, este ștevia ca mâncare și second- hand-ul ca îmbrăcăminte. Vă mai amintiți de primii ani după Revoluție când toți sperau că se vor îmbogăți ca J.R. din Dallas?E de rău și acest lucru nu trebuie să îl vedem la televizor-pe canalele mogulilor-ci îl simțim, din nefericire, în viața de zi cu zi. Cine crede că situația se va schimba în bine foarte rapid, indiferent de culoarea politică a Puterii, s-ar putea să aibă mari deziluzii. Ni se tot spune de reformă și integrare și de modernizare, doar că țăranul nostru s-a întors în perioada interbelică cu unelte și vite, cu forță de muncă redusă din pricina vârstei la unii și a lenii la alții. Căci nimeni nu vrea să muncească pământul care ar trebui să asigure măcar hrana de zi cu zi. Toți așteaptă subvenții, sămânță nu știu de care dar nu se gândesc să trudească pe ogorul străbun cum au făcut de atâtea generații. Poate că și guvernanții ar trebui să înțeleagă că dacă industrie nu avem măcar agricultura de subzistență să o practicăm. Satul românesc arată din plin cum stăm cu criza și acum mai sunt, mai mici sau mai mari, pensiile datorate ”epocii de aur”. Ce va urma însă, în doar câțiva ani, Dumnezeu cu mila!

Imagini de la Concursul Național al Revistelor Școlare, Tismana

Dezbateri aprinseO parte dintre participanții la Tismana

In juriu la Tismana

O parte dintre participanții la Tismana

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ: 23 mai 2011

CINE A FOST ODATĂ- GORJ

Emisiunea ”Cine a fost odată-n Gorj” din 23 mai 2011 are două subiecte care să stârnească atenția telespectatorilor, unul destinat celor două veacuri de istorie ale Mânăstirii Lainici iar celălalt actualității, desfășurarea ediției a XXVI- a Simpozionului ”Gorjul-vatră de istorie românească”, manifestare ce reunește în fiecare an toți profesorii de istorie și autorii de carte documentară.

Reportajul despre Mânăstirea Lainici vine în continuarea emisiunii despre Mânăstirea Vișina. Lăcașul de cult din Defileul Jiului a apărut pe locul a două schituri mai vechi, unul datând din secolul al XIV-lea iar celălalt din secolul al XVIII-lea. Telespectatorul va putea să afle momente importante din istoria mânăstirii cum ar fi distrugerile cele mai importante dar și etapele de reconstrucție. O trecere în revistă a istoriei mânăstirii o face și profesorul Gheorghe Golea, fost inspector de specialitate în cadrul ISJ Gorj.

EXCLUSIV Elevii gorjeni calificați la faza națională a Concursului Național ”Tinere condeie”

Evaluare ”Tinere condeie”

Prezentăm lucrările elevilor din învăţământul preuniversitar al judeţului Gorj, premiate cu locul I la etapa judeţeană a Concursului Tinere Condeie – Tismana, mai 2011

A.Poezie – PREMIUL I

 1. Chiţulescu Mihaela – IX, C.T. Motru
 2. Mareşi Alice Andreea  – X, C.N. Spiru Haret
 3. Truşcă Andreea Cristina – XI, CN Ecaterina Teodoroiu
 4. Jianu Alexandru Daniel– XII, C.T. Henri Coandă

B.Volum Manuscris – PREMIUL I

                   1.Florea Oana – X – C.N. Ecaterina Teodoroiu

C.Volum Tipărit – PREMIUL I

                   1.Munteanu Roxana – XI – C.N. Ecaterina Teodoroiu

D.Proză Scurtă – PREMIUL I

                   1.Vlădulescu Andreea – IX – C.N. Ecaterina Teodoroiu

                        2.Călinu Denisa – X – C.N. Spiru Haret

3.Jianu Alexandru Daniel – C.T. Henri Coandă

E.Povestire – PREMIUL I

                   1.Cocioabă Cristina – X – C.N. Ecaterina Teodoroiu

F.Eseu – PREMIUL I

                   1.Armencescu Alin – IX – C.N. Ecaterina Teodoroiu

                        2.Tănasoiu Adriana Mihaela – C.T. Mătăsari

                        3.Cişmaşu Laura – –C.T. Mătăsari

4.Gheorghiţă Adriana – C.T. Mătăsari

G.Roman – PREMIUL I

                   1.Busuioc Claudia– X – C.N. Ecaterina Teodoroiu

G.Teatru Scurt – PREMIUL I

                  1.Panduru Mihaela – C.N. Spiru Haret

Rezultate Concursul Revistelor Școlare și ”Tinere Condeie” Tismana

Tismana, Concursul Revistelor Scolare

Concursul Național al Revistelor Școlare și ”Tinere Condeie” de la Tismana desfășurate  în zilele de 21-22 mai 2011 la Tismana au avut un juriu coordonat de: conf. univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni-președinte de onoare; prof. Ion Elena-președinte; prof. dr. Marius Buzera-vicepreședinte și prof. Cornel Șomîcu-vicepreședinte. După îndelungate deliberări s-au consemnat următoarele rezultate:

GIMNAZIU

Secțiunea CALEIDOSCOP:

-locul I-Revista ”JURNAL 11”(Școala Generală ”Pompiliu Marcea”)

 

Secțiunea MOZAIC

-locul I-Revista GRAIUL APELOR(Școala Generală Ceauru-Bălești)

-locul I-Revista IZVORUL SÂMBOTEANU(Școala Generală ”Sfântul Nicolae”)

 

Cultural-Artistică

1.Revista ”Puterea cuvântului”(Șc. Gen. ”Constantin Brâncuși”)

1. Revista ”Arcinna”(Șc. Ge. Arcani”)

2. Revista ”Arcade”(Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu”

 

Literară

1. Revista ”Palia”( Șc. Gen. Constantin Săvoiu”)

1. Revista ”Magia cuvintelor”(Șc. Gen. Nr 1 Țicleni)

 

Divertisment

1. Revista ”Speranțe novăcene”(Școala Generală Novaci)

2. Revista ”Pandurul de Padeș”(Șc. Gen. Padeș)

 

Revistă reprezentativă a școlii

1. ”Revista Săvoiu”(Șc. Gen. ”Constantin Săvoiu”)

 

Revista reprezentativă a clasei

1. Revista ”Atlas”(Șc. Gen. Țicleni)

 

 

 

 

 

 LICEU

Caleidoscop

Revista ”CUGET LIBER”(Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”)

 

Mozaic

1. ”Freamătul”(GSI Bustuchin)

2. ”Recreația mare”(Gr. Șc. Ind. Tismana”)

 

Științifică

1. Revista ”Historia CNET”(CNET)

2. Revista ”Millenium”(Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”)

3. Revista ”112…Natura”(Colegiul Tehnic  Nr 2”)

 

Cultural-Artistică

1. Revista ”Murmurul Jilțului”(Colegiul Tehnic Mătăsari)

 

Literară

1. Revista ”Studium”(CNET)

1. Revista ”Interval”(CNSH)

 

Revistă reprezentativă a școlii

 

1. ”Ecou”(Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu”)

Noua componență a Biroului Executiv al Societății de Științe Istorice, filiala Gorj

Filala Gorj a Societății de Științe Istorice și-a ales miercuri, 18 mai 2011, Biroul Executiv Județean, această componență fiind valabilă până în anul 2015. Iată structura Biroului Executiv:
-prof. dr. Gheorghe Nichifor-președinte
-prof. Alexandru Bratu-vicepreședinte
-prof. Cornel Șomâcu-secretar general
-prof. dr. Gheorghe Gorun-președinte Comisie
-prof. dr. Dumitru Hortopan-președinte Comisie
-prof. dr. Maria Cochină-președinte Comisie
-prof. Andrei Popete-Pătrașcu-trezorier
-prof. dr. Dorina Nichifor-membru
-prof. Vasile Udroiu-membru
-prof. Dorel Șorop-membru
-prof. Marcela Mrejeru-membru
-prof. Albinel Firescu-membru
-prof. Mircea Croitoru-membru

Simpozion GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ(Imagini)

Gh. Nichifor, 18 mai 2011Prezidiu 2011


Prezidiu 2011

Cornel Somicu, 18 mai 2011Gh. Gorun la Simpozionul de IstorieGh. Nichifor, 18 mai 2011

Gh. Gorun la Simpozionul de Istorie

GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ, ediția XXVI, comunicări

Simpozion

Tudor Vladimirescu în documente străine – prof. Vasile Udroiu (Liceul Energetic nr. 1 Târgu-Jiu)

Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu)

Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821prof. Mihaela Ioniţă-Niculescu (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu)

Tudor Vladimirescu și epoca sa – prof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescuprof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristăprof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelorprof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj)

Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-leaprof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti)

Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu)

 Preocupări privind viaţa şi opera lui Tudor Vladimirescu (Perspectivă sociologică)Constantin Morega

 Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

 Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

 Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaruprof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

 Tudor Vladimirescu în creaţia popularăAlexandru  Doru Şerban (Preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj)

 Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilorprof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj)

Concursul Revistelor Școlare 21-22 mai 2011, Tismana

PROGRAM

 

FAZA JUDEŢEANĂ

A CONCURSULUI NAŢIONAL AL REVISTELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ A ELEVILOR „TINERE CONDEIE”

 

Concursul se va desfăşura în zilele de sâmbătă – duminică (21-22) mai, în localitatea Tismana, în cadrul Taberei de copii „Nicodim”, după următorul program:

Sâmbătă – 21 Mai

 

Ora 14-17 – venirea participanţilor

Ora 17.00 – şedinţă tehnică

Ora 18.00 – 21.00 – jurizarea revistelor şi a creaţiilor pe secţiuni

Ora 21.00 – cina

Ora 21.30 – Dezbatere pe tema „Rolul revistelor şcolare în educarea tinerei generaţii”

Duminica – 22 Mai

 

Ora 8.30 –  Mic Dejun

Ora 9,30 – Premierea câştigătorilor

Ora 11-14 –  Vizitarea obiectivelor turistice din zonă.

Precizări importante:

1. Fiecare şcoală care va trimite în concurs revista şcolară proprie, va trimite la  Tismana, redactorul şef elev al    revistei sau un alt membru al redacţiei şi profesorul coordonator al revistei;

2. Revistele şcolare vor fi însoţite de o fişă de prezentare, care să cuprindă un scurt istoric al acesteia, cu toate datele aferente.

3. Cazarea participanţilor se face în camere de 2 şi 3 paturi,  la preţul de 25 de lei per noapte. Masa se serveşte doar la cerere iar preţul este de 20 lei dejunul. Unităţile şcolare din care provin participanţii, vor asigura cheltuielile de deplasare precum şi cele de masă şi cazare.

4. Revistele vor fi transmise în două exemplare, precum şi creaţiile literare (cele în proză în două exemplare, poezia în grupaj de cel puţin 5 poezii în două exemplare, altfel nu vor intra în concurs, n.n.) ale elevilor vor fi depuse până vineri 20 mai – la secretariatul Colegiului Tehnic  „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu.

5. Materialele şi revistele ce nu întrunesc condiţiile regulamentului de participare – vor fi eliminate din concurs.

INSPECTOR PENTRU EDUCAŢIA PERMANENTĂ ŞI MENTORAT,

Prof. Ion Elena

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ:Vișina, mânăstirea părăsită două veacuri și jumătate

CINE A FOST ODATĂ- GORJ

Emisiunea din 16 mai 2011 este dedicată Mânăstirii Vișina, lăcaș de cult construit în vremea lui Mircea cel Bătrân și desființat după anul 1740. Povestea acestui Mânăstiri o aflăm de la profesorul pensionar Gheorghe Golea și de la părintele Irodion de la Vișina.

Elevul Andrei Bran, locul II pe țară la Concursul de Informatică Aplicată 2011

În perioada 13-15 mai 2011 s-a desfășurat  la Târgu-Jiu faza națională a Cocursului de Informatică Aplicată. Gorjul a obținut două locuri II prin elevi de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” și Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” și o mențiune. În imagine elevul Andrei Bran, clasa a XII-a D la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, locul II la faza națională a Concursului de Informatică Aplicată.

Andrei Bran CTGGM

Isabela Șomâcu a împlinit 10 luni

Isabela

Isabela la 10 luni

Rezultate Concursul Național de Istorie ”Dumitru Micu-Popescu”, Novaci, 14 mai 2011

Imagine Concurs Novaci 2011

             Concursul Național de Istorie ”Dumitru Micu-Popescu” și-a desemnat câștigătorii la Novaci, sâmbătă, 14 mai 2011. Juriul alcătuit din reprezentanți ai Societății de Științe Istorice, filiala Gorj, ISJ Gorj, Sindicatul Liber Învățământ Novaci, liceul gazdă și familiei ilustrului dispărut care dă numele concursului au stabilit următoarea ierarhie:
1. Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu

2. Liceul Teoretic Novaci

3. Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru

4-6  Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu

          Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu

           Colegiul ”Mihai Viteazul”  Bumbești-Jiu

            Concursul oferă cele mai mari premii în bani(300 dolari locul I) din țară datorită eforturilor familiei Popescu.

EXCLUSIV: Rezultate Gradație de Merit Gorj 2011

Rezultate

Rezultate Gradatie 2011 Gorj

Vineri, 13 mai 2011, s-au publicat rezultatele la Concursul de acordare a gradațiilor de merit în Gorj, 2011. La acest moment nu se cunoaște oficial repartizarea pe discipline a celor 160 de gradații ce se vor acorda, mai multe ca în anul precedent. Comisia condusă de inspector școlar Marinela Ciortan a stabilit următoarea ierarhie:

Directori:

1. Gheorghe Gorun   97,25 puncte

2. Rodica Marin    83,50 puncte

3. Daniela Sevastru  83,05 puncte

4. Maria Mariana Popescu  82,00 puncte

5. Ionuț Munteanu  81,20 puncte

6. Rodica Durbăcea  80,50 puncte

7. Ionel Oană  78,65 puncte

8. Remus Băluțeanu 78 puncte

9. Alexandra Drăgan 75,55 puncte

10. Șomîcu Cornel     73,85 puncte

11. Seimeanu Anca     73,50 puncte

12. Vălea Cristina       73 puncte

13. Lisandru Lucian  72,60 puncte

14. Cojocaru Petre    72, 40 puncte

15. Angheloiu Gabriela   71,15 puncte 

16. Cetină Ileana   70,55 puncte

17. Piscanu Camelia  70,35 puncte

18. Danciu Rodica  70,30 puncte

19. Pora Cristian 69,50 puncte

20. Guțu Tiberiu 67,25 puncte

Chimie

1. Bâzocu Codruța   68,48 puncte

2. Talabă Dan           60,80 puncte

3. Pecingină Camelia   51,60 puncte

Istorie

1. Negrea Nicolae    67,60 puncte

2. Ioniță Niculescu Mihaela  62,10 puncte

3. Croitoru Mircea    45, 25 puncte

Limba Română

1. Bogea Daniela  79,75 puncte

2. Coica Ileana   73,56 puncte

3. Davițoiu Mihai  70,70 puncte

Matematică

1. Zălog Constantin  56,63 puncte

2. Giorgi Victoria  56,25 puncte

3. Pătrășcoiu Emil 50,48 puncte

Informatică

1. Bibere Camelia   81,51 puncte

2. Tomulescu Vasilica   50, 40 puncte

3. Țăpârdea Simona 47,85 puncte

Concursul Național de Informatică Aplicată la Târgu-Jiu

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, organizează în perioada 12-15 mai 2011, Concursul de informatică aplicată – faza naţională, cu participarea celor mai buni elevi din învăţământul liceal în domeniul Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor şi programare C#.

Concursul se desfăşoară la Colegiul Naţional “ Tudor Vladimirescu ” Târgu Jiu, Colegiul Naţional “Spiru Haret” Târgu Jiu şi Şcoala cu clasele I-VIII “ Constantin Săvoiu” Târgu Jiu.

         Deschiderea va avea loc vineri, 13 mai 2011, orele 18,00, în Amfiteatrul Colegiului Naţional “Spiru Haret” din Tg-Jiu.

         Duminică, 15 mai 2011, orele 10,00, va avea loc festivitatea de premiere în sala de la Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” Târgu Jiu.

         Detalii pe site-ul concursului http://cia2011.infogj.info

Ediție specială REPERE: Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu

Noul spot de promovare

Miercuri, 11 mai 2011, ediția specială a emisiunii REPERE  are ca invitat  pe prof. Marius Buzera, directorul Colegiului Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu.

Concursul Național de Istorie ”Dumitru Micu-Popescu”, ediția a VI-a, Novaci, 14 mai 2011

Concursul aflat la a treia ediţie naţională în anul şcolar 2010-2011 are drept scop promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului istoriei, stimulând interesul tinerilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru trecutul istoric. Concursul este organizat de Liceul Teoretic Novaci în colaborare cu familia regretatului om de cultură Dumitru Micu – Popescu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice, Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, publicaţia Vertical.

 Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII. Fiecare liceu participă cu un echipaj constituit din 3 elevi ai aceluiaşi an de studiu sau din ani de studiu diferiţi.

 • Ø  PROBE

Concursul cuprinde 2 probe: întocmirea unei lucrări din tematica propusă de maximum 15 pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe, prezentată de fiecare echipaj înscris în concurs (prezentare în Power Point). A doua probă constă în 10 întrebări grilă (itemi obiectivi şi semiobiectivi) formulate din bibliografia recomandată. Nerespectarea acestor cerinţe duce la descalificare.

 • Ø  DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Acest concurs se desfăşoară la nivel naţional şi are următoarele etape: judeţeană şi naţională. Calendarul de derulare a concursului:

–          Etapa judeţeană: 20 aprilie 2010. În prealabil, liceele care doresc să participe la concurs vor lua legătura cu liceul organizator la adresa de e-mail taralesca_m@yahoo.com pentru a primi testul de evaluare pentru etapa judeţeană.

–          Etapa naţională :  14 mai 2011 la Liceul Teoretic Novaci, localitatea Novaci, judeţul Gorj.

EVALUAREA ECHIPAJELOR

Evaluarea echipajelor se va realiza după baremele alcătuite de comisia de evaluare formată la începutul concursului din: directorul Liceului Teoretic Novaci, reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentantul ISJ Gorj, reprezentantul SŞI Gorj, reprezentantul familiei ilustrului dispărut, reprezentantul FSLI Gorj şi directorul  publicaţiei ”Vertical” .

 • Ø  PREMII ACORDATE

Se acordă 3 premii şi 3 menţiuni. Se pot acorda şi premii speciale în funcţie de rezultatele obţinute în cadrul concursului. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.

Premiile au următorul cuantum:

 • Ø  premiul I: 300 $;
 • Ø  premiul II: 200 $;
 • Ø  premiul III: 100 $;
 • Ø  menţiuni: 50 $;

 

 • Ø  DISPOZIŢII FINALE

Listele nominale cu elevii din componenţa echipajelor desemnate de fiecare liceu participant la faza naţională şi numele profesorilor vor fi transmise Liceului Teoretic Novaci până la data limită de 10 mai  2011 , prin fax la nr. 0253/466177, e-mail taralesca_m@yahoo.com .

      Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail somicucornel@yahoo.com în format electronic urmând ca echipajele să se prezinte cu lucrarea în original în ziua concursului.

Echipajele înscrise până la acest moment sunt următoarele:

-CNSH

-CCVM

-CT GGM

-CN ”George Coșbuc” Motru

-Colegiul  ”Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu

-Liceul Teoretic Novaci

Polițiștii,Caragea și Trotea

Am reținut de săptămâna trecută o nemulțumire a lui Tiberiu Trotea, directorul Complexului Energetic Rovinari, la adresa polițiștilor rutieri gorjeni care plantează radarele prin toți boscheții. E foate corectă sesizarea ca și aceea că unul dintre motivele pentru care se evită drumurile care traversează Gorjul, pe lângă starea lor precară este și comportamentul agresiv al rutieriștilor gorjeni. Fie și din aceste motive, ca să nu vorbim și de calvarul conducătorilor auto când trebuie să meargă într-o locație din Gorj unde asigură Poliția Rutieră accesul, inspectorul șef Caragea ar cam trebui să îi bage în ședință pe rutieriști.

În loc de acest lucru, nea Caragea ne-a informat că radarele se pun de regulă acolo unde au fost multe accidente. Poate că așa îi spun subordonații, în Gorj radarele sunt la ciupeală în locuri cunoscute, din fericire, de conducătorii auto gorjeni. Că directorul Trotea ia multe amenzi înseamnă că are un șofer prost sau nu se prea uită la semnele celorlalți șoferi. Dar observația este întemeiată iar cel puțin o parte din polițiștii care taie frunză la câini cu radarul ar putea să facă ceva util societății, acum îi plătim să își bată joc de noi.

Se tot vorbește de schimbări în Poliția Gorjeană, Ceaușescu avea chiar o politică de rotire a cadrelor care ar trebui urmată și pe la noi. Dar la Rutieră e problema!

GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ, ediția XXVI

Simpozion GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ

CINE A FOST ODATĂ-N GORJ: Victor Daimaca

CINE A FOST ODATĂ- GORJ

Emisiunea realizată de profesorul Cornel Șomâcu este dedicată lui Victor Daimaca, cel care a descoperit mai multe comete în cei 20 de ani petrecuți la Târgu-Jiu. Invitatul emisiunii este profesorul Zenovie Cârlugea, autorul unei cărți despre Victor Daimaca care a apărut recent.

Vladimireștii și Magherii în secolul XIX

Vladimireștii și Magherii

 

             În județul Jiului de Sus, secolul al XIX-lea este jalonat de două mari familii, Vladimireștii și Magherii, care au atins apogeul politic prin Tudor Vladimirescu(1821) și Gheorghe Magheru(1848). Mai puțini știu că între cele două familii a existat o conlucrare centrată pe cele două evenimente dar și legături de familie, uneori foarte strânse. Putem identifica pe parcursul aproape a întregului secol elemente ale destinului comun.

              Din punct de vedere politic colaborarea a început chiar în preajma evenimentelor din 1821 și poate fi pusă atât pe seama unor idealuri comune, apartenența la mica boierime care era prin definiție o clasă socială în ascensiune care își dorea reforme care să îi mărească șansele de a participa la deciziile importante din stat, cât și de relații de prietenie și rudenie cu cei care se vor afla în fruntea evenimentelor de la 1821. Reținem mai întâi că ambii frați Magheri, Ioniță Magheru-zapciu al plășii Amaradiei de Jos din 7 februarie 1821 și tânărul de 17 ani Gheorghe Magheru, se vor regăsi implicați în mișcarea inițiată de Tudor Vladimirescu. Probabil că nici nu se putea altfel de vreme ce rudele mătușii lor Ioana Zorilescu erau apropiați ai lui Tudor Vladimirescu: armașul Grigorie Ciocăzeanu, fusese chezaș în diata dată de Tudor la 1812; cumnatul Magherilor, Nicolae Gârbea, din Vladimir, era nepotul lui Dumitru Gârbea, căpitan de margine și mazil, apropiat al liderului revoluționar atât în viața civilă(ajutor de vătaf de plai la Cloșani și asociat în negoț cu acesta) cât și militară unde va face parte din corpul ofițeresc. Căpitanul Dumitru Gârbea este primul care va răspunde apelului revoluționar împreună cu 600 de panduri.

             O legătură și mai importantă de rudenie o regăsim între Pavel(Papa) Vladimirescu și Ioniță Magheru. Astfel, Papa Vladimirescu i se adresa lui Ioniță Magheru cu apelativul de ”naș” iar acesta îi spunea ”fin”. Relația era foarte strânsă de vreme ce în luna decembrie 1820 Papa Vladimirescu i-a făcut de două ori aceeași solicitare ”nașului” de a-i împrumuta 50 de taleri pentru că pleca la Craiova unde avea ”mare trebuință de bani”. Mai aflăm că solicitarea era legată de ”scrisoarea slugerului Tudor” și putem intui că erau bani destinați finanțării mișcării revoluționare, eventual cumpărării de arme.

             Pe timpul Revoluției de la 1821 îl găsim pe Ioniță Magheru deplin implicat în evenimente mai ales după ce la 21 februarie 1821 era înlăturat de autorități din funcția de zapciu pentru că trecuse de partea lui Tudor Vladimirescu. La trei săptămâni după aceste evenimente, la 12 martie 1821, ”Obșteasca Adunare” din Gorj poruncea lui Ioniță Magheru să-și ia oamenii și să vină cu ei la Târgu-Jiu. Oficial, acesta ocupa funcția de căpitan de panduri la căpitănia plășii Amaradia de Jos.

             Alte documente îi menționează pe cei doi frați Magheru sub steagul revoluționar, sub comanda polcovnicului Hristofi care scria la 30 martie 1821: ”căpitanul Ioniță Măghieriu, din cinstita porunca dumnealui slugerului Theodor, s-au orânduit a fi lângă mine împreună cu frate-său Gheorghe, și cu toate catanele dumisale, care i-au fost nelipsiți până acum…”

Ioniță Magheru a avut mult de suferit, ani după Revoluție,  datorită relației pe care a avut-o cu Papa Vladimirescu. În luna aprilie 1821 cei doi au fost împreună la Târgu-Jiu. Dintr-o mărturisire a pandurului Ion Pioaru, aflat atunci în slujba lui Ioniță Magheru, făcută în fața organelor de judecată la 20 ianuarie 1822, aflăm că Magheru l-a însoțit pe fratele lui Tudor Vladimirescu într-o acțiune de pedepsire îndreptată împotriva vistierului Lăudat Frumușanu, cel care îl înlocuise în funcția de zapciu. Din povestirea lui Ion Pioaru reținem: ”…Și întorcându-se înapoi, au luat Papa de știre că vistieru Lăudat este la Frumușăi, s-au dus să-l prinză. Și neputându-l găsi, au dovedit o groapă cu lucrurile de ale casii vistierului la un român ce nu-i știe numele. Și, luându-le Măgheru cu Papa, le-au dus la casa Măgherului și în urmă le-au loat Papa singur pă toți. Care tot Papa cu oamenii lui au urmat răutățile care s-au întâmplat la casa numitului vistier. Iar el, aflându-să slujitor al Măgherului, zisă că nu i-au îngăduit Papa să se amestece întru nimic”.

             Această poveste o aflăm întărită în martie 1824 de mai mulți săteni din Albeni care au participat la pedepsirea lui Frumușanu ca să se răzbune pe acesta. Aflăm astfel că moșnenii Gheorghe Covercă, Barbu Jimblariu și Ion Bălțoi, care ”s-au făcut panduri la căpitanul Măgher din sud Gorj…având pizmă, din pricina gloabelor ce le loasă, pă numitul vistier”, după ce ”l-au văzut că au trecut în țara nemțească, s-au pus numiții și au mers la casa sa și i-au luoat niște lucruri, adică vite, râmători și altele, drept gloaba ce le luoase când era zapciu”.

Vistierul Lăudat Frumușanu va face el însuși,  la 3o martie 1823, o reclamație înaintată autorităților prin care se plângea ”pentru un căpitan Ioan Măgherul cu oamenii săi din sud Gorj, că în leat 1821, aflându-să numitu căpitan de Amărăzi și casele mele fiind popor căpitănii sale, cu cătanele căpitănii și alți osebiți hoți, oameni ai săi cu carii să întovărășise, în loc să mă apere de cei răi apostați, însușii cu ai săi oameni au alergat și mi-au călcat casa, luându-mi tot ce am avut după mijlocu mieu, aprinzând și ce am avut împrejuru casii, fărâmându-mi și casele”. De fapt, plângerile lui Frumușanu au început încă din luna iulie 1821 la autoritățile habsburgice unde se afla Ioniță Magheru în exil.

             Evenimentele de atunci au stârnit chiar și mânia autorităților revoluționare. Atacarea și jefuirea conacului vistierului Lăudat, din inițiativa lui Papa Vladimirescu și cu concursul lui Ioniță Magheru nu a căzut bine nici apropiaților lui Tudor. Dumitru Gârbea, ispravnic al Gorjului, prieten apropiat și rudă atât cu vistierul Pavel Vladimirescu cât și cu Ioniță, îl certa pe acesta la 22 aprilie 1821:”Am văzut cele ce-mi scrii pentru jafurile dumnealui vistierului Lăudat. Și măcar că porunca ai văzut-o dumneata a dumnealui slugerului, care scrie că toate ale dumnealui să se facă pleașcă, dar mie nici că mi-au trebuit nici că-mi trebuiește a luoa pleașcă de la nimenea…Ci dumneata ai fost acolo cu Măgheru și cu căpitan Costandin. Vedeți ce faceți și joi trebuie să am știință de cele ce s-au luat.” Bineînțeles, evenimentele au blocat orice alte măsuri, astfel explicându-se cercetările din anii următori.

               Legăturile lui Ioniță Magheru cu Revoluția s-au întrerupt la începutul lunii mai 1821. Pe fondul intrării turcilor în țară, Ioniță Magheru împreună cu soția Catinca, copiii și 10 slujitori vor trece la 7 mai ca refugiați la Sibiu, la o familie Maurer. Legăturile acestuia cu Papa Vladimirescu nu se vor întrerupe, se va ține legătura prin scrisori. Astfel, la 17 mai 1821, vistierul Papa Vladimirescu confirma lui Ioniță primirea ultimei scrisori trimise și își manifesta părerea de rău pentru necazurile suferite de acesta. Papa Vladimirescu își sfătuia ”nașul” ca ”decât să mai pătimească necazuri prin Țara Nemțească, mai bine va fi tot prin locurile pământului nostru” și îl informa despre soarta cătanelor aflate înainte în slujba lui și acum luate de alții. Îndemnurile de întoarcere în țară nu vor putea fi urmate prea curând deoarece Tudor Vladimirescu își găsise sfârșitul în condițiile cunoscute iar țara era ocupată de către turci. Papa Vladimirescu va fi prins de turci, după o ultimă ciocnire cu pandurii la Slobozia(17 iulie) și târât în captivitate la Vidin, acolo unde i s-a pierdut urma.  

Legăturile dintre Magheri și Vladimirești au continuat și după episodul sfârșit tragic al Revoluției din 1821.

            Ioan Vladimirescu, fiul lui Papa și Balașa Vladimirescu, a fost nepot de frate al lui Tudor Vladimirescu și a avut mai mulți copii. Din documentul nr 3297, de la Muzeul Județean Gorj, știm că unul din fii săi, Constantin, a mărturisit cândva că ”bunica sa Bălașa l-a născut pe tatăl său în octombrie 1821, ascunsă fiind de frica turcilor într-o putină cu păstăi de fasole, într-un bordei”. Acesta a fost declarat singurul moştenitor,  interesele lui erau apărate de mama sa, Bălaşa, şi de soţul acesteia, Dumitrache Golumbeanu. Cei doi au refuzat să primească moştenirea averii rămase, mai înainte de a se cunoaşte care erau datoriile ce grevau aceste bunuri. De aceea, la începutul anului 1832, prin porunca Marii Vornicii din Lăuntru, se stabileşte un termen de patru luni în decursul căruia cei care dovedeau că au bani de luat de la răposatul sluger, trebuiau să facă dovada cu înscrisuri. Având în vedere jalba lui Pavel Macedonschi, care anunţă că are de recuperat de la moştenitorul lui Tudor Vladimirescu o datorie ce însumează 21.903 lei, la care se vor adăuga şi pretenţiile altor trei creditori, Dumitrache Golumbeanu, în calitate de epitrop al minorului Ioan Vladimirescu, şi mama acestuia, Bălaşa, semnează un act prin care renunţă la moştenire. Tânărul Ioan Vladimirescu a fost recunoscut  de mai mulți boieri din Craiova: ”se dovedește pravilnic  moștenire(moștenitor) un copil al răposatului vistierul Papa Vladimirescu frate cu slugerul Tudor).”
                Documentele aflate în fondul „Prefectura Judeţului Gorj”, referitoare la bunurile rămase de pe urma lui Tudor, se opresc aici, dar menţionăm că în urma insistenţelor celor care aveau datorii de recuperat, în anul 1837, bunurile rămase de pe urma lui Tudor au fost scoase la mezat, fiind achiziţionate, în 1838, casa şi via, pentru suma de 8802 lei. Cei care au preluat bunurile au fost Pătru Cladoveanu și sărdarul Ion Gărdăreanu.
                 În anul 1839 Judecătoria judeţului Mehedinţi hotărăşte ca suma rezultată de pe urma vânzării bunurilor deţinute de Tudor la Cerneţi să fie împărţită între cei patru creditori ai săi. În anul 1847, ajuns la maturitate, nepotul lui Tudor Vladimirescu, Ioan Vladimirescu, întreprinde demersuri pentru a afla valoarea averii rămase de pe urma unchiului său. Ioan Vladimirescu s-a căsătorit în 1843 cu Bălașa, fiica postelnicului Avram Negreanu, cumnatul lui Gheorghe Magheru. În urma decesului primei soții, înecată în râul Negraia, ce trece prin Vladimir, s-a recăsătorit la 1852 cu Ecaterina(Catinca) sau Tinca, fiica lui Dimitrie Zubgubeanu, din satul Sinești, județul Vâlcea, mic boiernaș și arendaș de moșii, care și acesta se înrudea cu Gheorghe Magheru.

                  În 1862 Ioan  Vladimirescu era subprefect al plășii Amaradia din districtul Gorj, cu sediul la Cojani, apoi la Petreștii de Sus-azi Târgu-Cărbunești, adică locurile de baștină ale Magherilor. Emil Vârtosu, unul dintre istoricii însemnați care s-au ocupat de biografia eroului de la 1821, publica în  cartea sa ”Mărturii noi din viața lui Tudor Vladimirescu”, apărută în 1941, un document  datat 6 mai 1832, din care rezulta că fratele slugerului revoluționar, vistierul Papa Vladimirescu, decedat după 1821, a fost căsătorit cu Bălaşa – recăsătorită cu boierul Dumitrache Golumbeanu –, având un fiu, nevârstnic la acea vreme. Copilul a fost crescut de Balaşa şi de cel de-al doilea ei soț.

                    În articolul său ”Noi documente privind bunurile rămase de la Tudor Vladimirescu”, istoricul Toma G. Bulat dădea la iveală un document  din 12 februarie 1832, în care apare Vlăduț Gâlcescu din Gorj, ca tată al amintitei Bălaşa. De asemenea este menționat postelnicelul Ioan Vladimirescu din Râmnicu Vâlcea, care pretindea că era nepot de văr de-al doilea al lui Tudor.

                     Elemente legate de genealogia neamului eroului de la 1821 se află în multe lucrări.  Doctorul Nicolae Vatamanu, istoriograful specialist şi in istoria Bucureştilor, evoca, scriind despre ziaristul unionist N.T. Oraşanu, descendența surorii lui Tudor, Dina. Cu ani în urmă,  Gabriela Carp, soția lui Mircea Carp de la „Vocea Americii”,  semnala posibila descendență a domniei sale, pe linie feminină, din fiul vistierului Papa Vladimirescu.

Pe de altă parte, tot din tradiție orală – păstrată în familia  Nadiei Mezincescu, fosta secretară a secției de fizică a Academiei Române şi descendentă a familiei boiereşti mehedințene Miculescu –a apărut ideea că Tudor Vladimirescu ar fi putut avea un copil natural, pe Grigore Miculescu.(fragment din comunicarea cu același titlu care va fi prezentată la Simpozionul GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ, ediția XXVI, 18 mai 2011)

REPERE, ediție specială vineri, 6 mai 2011: Colegiul Comercial VIRGIL MADGEARU

Noul spot de promovare

O emisiune dedicată singurului liceu economic din județul Gorj, unul dintre cele mai vechi de pe aceste meleaguri. Invitatul emisiunii este prof. dr. Petre Ciungu-directorul Colegiului Comercial ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu.

REPERE, ediție specială Liceul Teologic Târgu-Jiu

Noul spot de promovare

Emisiunea REPERE de miercuri, 4 mai 2011, este dedicată Liceului Teologic, o instituție de învățământ cu un profil aparte care a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute Olimpiada Națională de Religie. Invitați: prof. Gheorghe Benegui-director și prof. pr. Ștefan Andronache-director adjunct.